HABER AKIŞI

Uluslararası İnsan Hakları Sempozyumu

 Tarih: 07-12-2018 22:06:51
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: "Bütün dünya sessiz kalsa da, dikenli teller çevirerek mültecileri engellese de, ayaklarına çelme taksa da, başörtüsüne el uzatarak Avrupa'da kendi değerlerine de hakaretlere maruz kalsa da Türkiye, insan hakları ihlallerine sesiz kalmayacak, hak ihlaline kim maruz kaldıysa dinine, diline, kimliğine bakmadan Türkiye her zaman ana kucağı olmaya devam edecektir"

Adalet Bakanı AbdülhamitGül:

"Bütündünya sessiz kalsa da, dikenli teller çevirerek mültecileri engellese de,ayaklarına çelme taksa da, başörtüsüne el uzatarak Avrupa'da kendi değerlerinede hakaretlere maruz kalsa da Türkiye, insan hakları ihlallerine sesizkalmayacak, hak ihlaline kim maruz kaldıysa dinine, diline, kimliğine bakmadanTürkiye her zaman ana kucağı olmaya devam edecektir"

“Hiç kimse asla eski Türkiye özlemiiçerisine girmesin. Türkiye, demokraside geriye dönecek bir ülke değildir.Türkiye, insan haklarında tavizler verecek bir ülke değildir"

 

-TİHEK BaşkanıSüleyman Arslan:

“15 Temmuz insanhaklarına sahip çıkışın sembolüdür”

“Hiç şüphesiz ki,insan hakları aktivistliği öncelikle anne babanın ve yaşlıların haklarına sahipçıkmakla başlar”

 

İstanbul - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül,Türkiye’nin, insan hakları ihlallerinesesiz kalmayacağını, hak ihlaline kim maruz kaldıysa dinine, diline, kimliğinebakmadan her zaman “ana kucağı” olmaya devam edeceğini bildirdi.

Bakan AbdülhamitGül, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından düzenlenenUluslararası İnsan Hakları Sempozyumu'nun açılışında, "insanhakları" kavramına bakıldığında merkezinde insan olan bir haktanımının ortaya çıktığını, insanın, insan olmasından kaynaklı haklarının daakla geldiğini ifade etti.

Gül, insanımerkeze almayan, insanı ve haklarını dikkate almayan her medeniyetin yıkılmayamahkum olduğunu, toplum, medeniyet ve devletlerin ancak insan ve hakları ileancak kalkındığını, ayakta durduğunu ve geliştiğini vurguladı.

AbdülhamitGül, bu etkinlikte "İnsan haklarını yeniden düşünmek" başlığının çokanlamlı olduğunu, hem tarih, hem inanç, hem de kültürden gelen birikimlebirlikte bu kavramın, bu meselenin masaya yatırılmasının çok anlamlı olduğunu ifadeederek, şunları söyledi:

"PeygamberHazreti Muhammed'in hitabında 'Allah'ın dokunulmaz kıldığı canı, haksız yereöldürmeyeceksiniz' ilahi emri vardır. Bugün İslam adını kullanarak bir canakast edenin, İslam ile hiç bir alakasının olmadığı aşikardır. İslam'ın esasitibariyle bir canı daha yaşatmak olduğunu ama İslam adını kullanarak teröründe dünyanın belli yerlerinde nasıl sergilendiğini üzülerek görmekteyiz. YunusEmre'nin "Yaradılanı severiz, yaradandan ötürü" anlayışı da bütünvarlığa bakışı gösteren bir gerçek. İnsan bütün kainata karşı sorumludur. İnsanhakkından bahsediyorsak, insanın insan ile olan ilişkisini bir hukukçerçevesinde görüyorsak, insanın hayvan hakkına da tecavüz etmeden, hayvanlarında hakkını koruma hassasiyetini göz ardı edemeyiz. Bir canlının, ağacın,ormanın, yeşilin, çevrenin de hakkı olduğu bilinci içinde olmakzorundayız."

Dostoyevski'nin"Karamazov Kardeşler" adlı eserinde "Hepimiz, hepimize karşısorumluyuz" ifadesinin, bu sorumluluğu, bu hassasiyeti ifade ettiğinibelirten Gül, Küçük Prens adlı eserdeki "Ölene kadar hepimiz gönül bağıkurduğumuz her şeyden sorumluyuz" cümlesini hatırlattı.

AbdülhamitGül, insanın, nefes alıp verdiği, hukuk oluşturduğu, sosyal temas ettiği etrafındakitüm yaşananlardan, hadiselerden ve canlılardan sorumlu, onların varlığınıkorumak, yaşatmak ve geliştirmek zorunda olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bugünhukukun gücü değil, gücün hukuku, hukukun üstünlüğü değil, üstünlerin hukukununolduğu bir dünyada maalesef insan hakları dramı yaşıyoruz. İkinci DünyaSavaşı'ndan sonra egemen güçlerin oluşturduğu, güçlülerin sözünün dinlendiğibir uluslararası yapının sürdürülebilir bir yapı olmadığı aşikardır.

Onedenle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün dünyanın ağa babalarına,egemen güçlerine; 'Siz insan haklarını, temel hakları, mazlumların hakkınıkoruyamazsınız. Dünya beşten büyüktür' şeklinde gerçeği söylemesi işte bu amacamatuftur. Birleşmiş Milletler'in bu yapısı da sürdürülebilir bir yapı değildir.Beş devlet bir tarafa, diğer devletler bir tarafa anlayışıyla, 'benim terörüm','onun terörü', 'iyi terörist', 'kötü terörist' ayrımı ile bu dünyada insanhakları tam olarak egemen bir şekle kavuşamaz."

AdaletBakanı Gül, Türkiye'nin, dünyada sessiz yığınların sesi olduğunu, yapılan tümmücadelelerin bütün insanlığa karşı bir ödevin yerine getirilmesi olduğunusöyledi.

Bugüninsanları evlerinden, yurtlarından alı koyan zulümlere, insan hak ihlallerinesessiz kalan ve vatanlarını bırakarak başka ülkelere göç etmek zorundabırakılan bu dünya sisteminin sorgulanmasının en temel ödevlerden biri olduğunubelirten Bakan Gül, "Cansız bedeni Akdeniz sahillerine, kıyıya vuran Aylanbebeğin cesedi değil, bu insanlık dramına, bu katliama sessiz kalan bütün dünyadevletleridir, BM ve uluslararası kurumlardır. Akdeniz'in soğuk sularınadüşen göçmenlerin cesedi değil, bu katliama sessiz kalan sözde çağdaş Batıuygarlığının cesedidir" dedi. 

 

"Türkiye,insan hakları ihlallerine sesiz kalmayacak"

 

BakanGül, Türkiye'nin 4 milyon Suriyeliye kapılarını açtığını hatırlatarak, şunlarıaktardı:

"Açıkkapı diplomasisiyle kim olursa olsun kapısına gelen, ister Türkmen, ister Kürt,ister Arap, ister Yezidi, ister Müslüman, ister Hristiyan 'sen insansan ve birkapı arıyorsan, vatanını mecburen terk ediyorsan ben sana kapı olurum' diyenişte bu Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk vatandaşlarının kucak açan anlayışıdır.Dine bakmadan, kimliğe bakmadan Anadolu hep bir coğrafya olmuştur, olmaya devamedecektir.

Bütündünya sessiz kalsa da dikenli teller çevirerek mültecileri engellese deayaklarına çelme taksa da başörtüsüne el uzatarak Avrupa'da kendi değerlerinede hakaretlere maruz kalsa da Türkiye, insan hakları ihlallerine sesizkalmayacak, hak ihlaline kim maruz kaldıysa dinine, diline, kimliğine bakmadanTürkiye her zaman ana kucağı olmaya devam edecektir." 

Gül,terörün insanların yaşam hakkına bir tehdit olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Terör,seyahat özgürlüğüne, tolumda huzur ve güvenle yaşama hakkına çok önemli birtehdittir. Bu bakımdan terörle mücadele, sadece bir ülkenin mücadelesinebırakılacak bir mesele değildir. Terörle mücadele, insanlığı tehdit eden,küresel bir tehdit olduğu için küresel mücadele gerekmektedir. Sadece birülkenin, sadece bir kurumun mücadelesi yetmez ama bu konuda da bütün terörörgütleriyle en aktif mücadeleyi yapan ülkenin Türkiye olduğunu çok rahatlıklasöyleyebiliriz.

Türkiye,FETÖ, PKK, DEAŞ başta olmak üzere bütün terör örgütleriyle hukuk çerçevesindemücadelesini yapmaktadır. Bu konuda maalesef dünyada bazı ülkelerin 'Bu terörörgütü benim işime yarar, bu terör örgütü benim işime yaramaz' şeklinde terörörgütüyle mücadelesini siyasi bir kategori içinde yaptığını üzülerekgörmekteyiz."

Türkiye'de15 Temmuz'da insan haklarına, yaşam hakkına çok büyük bir saldırı olduğunuvurgulayan Gül, şöyle devam etti:

"251vatan evladı Türkiye'de haksız, Türkiye'de hukuksuz, Türkiye'de antidemokratikve haince, alçakça bir darbe girişimiyle şehit edildi. Bu yaşam hakkına karşıda yine dünyada arzu edilen bir yüksek sesi duyamadınız. Cumhurbaşkanından enücra köşedeki vatandaşına kadar bu ülkenin bekasına, demokrasiyi, hukuku, insanhaklarını korumak için nasıl bir mücadele gösterdiğini dünya demokrasi tarihigördü. 15 Temmuz'da hain saldırı yapanlar, yaşam hakkını, insan haklarıihlalini yapanlar Türk yargısı önünde hesabını vermektedir. Türkiye'nindemokrasinin gelişimi, insan haklarının korunması konusunda çok önemlimesafeler kat ettik. Hiç kimse asla eski Türkiye özlemi içerisine girmesin.Türkiye, demokraside geriye dönecek bir ülke değildir. Türkiye, insanhaklarında tavizler verecek bir ülke değildir."

 

 

 

Türkiyeİnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Süleyman Arslan ise, BMEvrensel İnsan Hakları Beyannamesi’nin Kabulü’nün 70. Yıldönümü vesilesiyle düzenlediklerisempozyumun başlığını “İnsan Haklarını Yeniden Düşünmek” olarak belirlediklerinikaydetti.

Arslan,insan haklarında değer akışının sürekli olarak batıdan doğuya doğru olmasının,bir tepkiselliğe ve uyuşmazlığa neden olduğunu ifade ederek,  “Bir devletin veya toplumun kendi bedeninebiçtiği kıyafeti tüm dünyaya giydirip güzellemesini yapması, bu değerlerinbenimsenmesini zorlaştırmaktadır. Oysa olması gereken tek taraflı bir değerakışı değil, karşılıklı etkileşim ve kültürel göreceliliğin göz önündetutulmasıdır” dedi.

İnsanhaklarının kişilerin uzun ve kaliteli yaşamasını temin etme genel misyonunarağmen bugün için bu misyonu hakkıyla icra ettiğini söylemenin mümkünolmadığını dile getiren Arslan, şöyle devam etti:

“Hattabazı coğrafyalarda bu misyondan uzaklaştığını ve tersine icraatlara giriştiğinigörmekteyiz. Terör unsurlarının alenen desteklenmesi şüphesiz bunun en açıkörneklerindendir. İnsan haklarını koruyup gözetmekle sorumlu en büyük devletleren büyük terör örgütlerini destekler olmuştur. Önce, müdahale edilmek istenenyerlerde medya, istihbarat ve terör örgütleri vasıtasıyla insan haklarısorunları oluşturulmuş, daha sonra da insan hakları ihlallerinin ortadankaldırılması bahanesiyle o devletlere müdahil olunmuştur. Aynı şekilde, insanhakları toplumların inanç ve yaşam tarzlarını değiştirmek için kullanılanideolojik bir araca dönüştürülmüştür. Bu sayede İslam ve İslam dünyası da insanhakları ideolojisinin kurbanı olmuştur. Maalesef ki, İslam dünyası refahı içintüm imkanlara sahip olmasına rağmen maddi ve manevi işgal altındadır. Toplumsalçözülmeye, savaşlara, iç çatışmalara, göçlere, soykırımlara, vahşetlere, açlık,sefalet, kan, gözyaşı ve ölüme mahkum edilmiştir.”

SüleymanArslan, Türkiye’nin, Suriye iç savaşının başladığı 2011 yılından bu yanasınırlarına gelen bütün Suriyeli sığınmacılara sınırlarını tereddütsüz açtığınıhatırlatarak, “Her türlü siyasi saikten vareste, bu insani tutum, başlı başınainsan haklarının korunması noktasında büyük bir adım mahiyetindedir. Sayıları 4milyonları bulan Suriyelileri herhangi bir tereddüt göstermeden ülkeye kabuleden Türkiye’nin tavrı takdire şayandır. Halihazırda dünyanın 17’nci büyükekonomisine sahip Türkiye, bütün ekonomik kısıtlılıklarına rağmen savaş ve iççatışma mağduru Suriyeliler için kendisinden kat be kat daha zengin olan ülkeleregöre çok daha büyük meblağları başta yaşam hakkı olmak üzere insan haklarınınkorunması amacıyla harcamaktan kaçınmamıştır. Son verilere göre Suriyelisığınmacılar için yapılan harcama 32 milyar Amerikan Doları civarındadır. Aynıkonuya ilişkin uluslararası kuruluşlardan 600 milyon dolar yardım yapılmıştır.AB’den de şu ana kadar fiilen verilen tutar 1,7 milyar avro düzeyindedir” dedi.

Arslan,dış destek olmadan gelişemeyecek olan terörün, çağımızın en büyük insan haklarısorunlarından biri olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

“Kendiside bizzat insan hakları ihlali olan terör olgusu, başta yaşam hakkı olmak üzerebirçok insan hakkı ihlalinin de esas nedenidir. Bugün Türkiye’nin uluslararasıgüçlerin desteği ve girişimi ile bir terör çemberine alınmak istendiğineşahitlik etmekteyiz. Ülkemizin hem vatandaşları hem de kendisine sığınan diğermazlum insanların hak ve hukukunu koruma amacıyla giriştiği faaliyetler temelbir insan hakları savunusu olarak değerlendirilmelidir.

15Temmuz gecesi halkın seçme ve seçilme hakkını gaspetmeye yönelik hain darbegirişimi de bu noktada hatırda tutulmalıdır. Türkiye'yi iç karışıklığasürüklemek, milletin birlik ve beraberliğini parçalamak isteyenlerindesteklediği hain darbe girişimi temel insan haklarından en önemlisi olanyaşama hakkını da ortadan kaldıran bir vahamete ulaşmış, halkına ihanet edendarbeciler, elinde yalnızca bayrağıyla ihanete karşı duran sivillerin hayathakkını acımasızca ellerinden almaktan kaçınmamışlardır. Hain FETÖ darbeteşebbüsü, gerek yurtta, gerekse dünyada insan haklarına, hukuka ve demokrasiyesahip çıktığını iddia edenler için eşsiz bir samimiyet testi olmuştur. Vatandaşlarımızlafta değil özde insan haklarına sahip çıkmış, dünya insan hakları ve demokrasitarihine örnek bir şeref levhası hediye etmişlerdir. 15 Temmuz insan haklarınasahip çıkışın sembolüdür. Aynı zamanda milletimizin yeniden dirilişininmücadelesidir. Bu da göstermiştir ki, insan haklarını koruyup yüceltmek 5devletin insafına bırakılamaz.”

TİHEKBaşkanı Arslan, bugünlerde unutulmaya yüz tutan anne, baba ve yaşlılarımızınhaklarının da önde gelen ve korunup geliştirilmesi gereken haklar arasında yeraldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

“Buunutulduğu içindir ki, yaşlılarımız devletin sorumluluğuna terkedilmiş, artıkhuzurevlerimizin, yaşlı bakım evlerimizin sayıları binleri aşmıştır. Benzerşekilde yüzbinlerce insanımız da sevgi evlerini, gençlik destek merkezlerini,ceza infaz kurumlarını doldurur olmuştur.

Hiçşüphesiz ki, insan hakları aktivistliği öncelikle anne babanın ve yaşlılarınhaklarına sahip çıkmakla başlar. Özel yaşamında anne, baba ve yaşlılarının,eşlerinin, çocuklarının, diğer aile bireylerinin, öğretmen, komşu veakrabalarının, yoksulların, bekarların, dul ve yetimlerin, toplumun ve devletinhaklarını dikkate almayan bireylerin toplumsal hayattaki insan haklarısavunuculuğu büyük oranda sorgulanmayı gerektirir.

Günümüzdeyaşlılık bütün dünyada insan hakları konusu olarak öne çıkmaya başlamıştır.Yaşlı hakları Birleşmiş Milletlerin, Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının vebirçok Sivil Toplum Kuruluşunun insan hakları gündeminde yer almıştır. Yaşlıhaklarının uluslararası sözleşmelerde daha güçlü bir şekilde vurgulanmasıihtiyacı doğmuştur.  Yeni kurulmuş olanTürkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumumuzun görevlerinden birisi de ister kamukurumları isterse özel veya tüzel kişiler tarafından gerçekleştirilmiş olsunyaş temelli ayrımcılıkla mücadele etmek olarak belirlenmiştir.

Bubağlamda Batı’da yaşlı hakları temelinde devletin sorumluluklarını genişletmeyeçalışan insan hakları yaklaşımını biz kadim değerlerimiz ışığında daha daileriye götürüyor ve bireylerin de kendi özellerinde sorumluluklarını ihmaletmemelerini önemsiyoruz. Bu yaklaşımımız çerçevesinde düzenlediğimiz vebirazdan birincilerine ödüllerini huzurlarınızda vereceğimiz yarışma daha ilkgününden takdir görmüş ve organize ettiğimiz yarışma dolayısıyla KurumumuzDünya Yaşlanma Konseyi tarafından Dünya Sağlıklı Yaşlanma Ödülleri – İnsanHakları Kategorisinde ödüle layık görülmüştür.

İnsanhakları eğitim ve uygulaması öncelikle ailede başlar. Anne baba haklarına sahipçıkılmadan yaşlı hakları korunup geliştirilemez. Aile de korunamaz. Evrenselbeyannamenin 16. Maddesinin üçüncü fıkrası “Aile, cemiyetin tabii ve temelunsurudur, cemiyet ve devlet tarafından korunmak hakkını haizdir.” şeklindedir.Görüldüğü üzere ailenin korunması önemli bir insan hakları konusudur ve sadecebireyin değil aynı zamanda hem cemiyetin hem de devletin sorumluluğundadır. Nevar ki, bugün dünyamızda çok büyük bir aile krizi yaşanmaktadır. Ailekorunamamaktadır ve parçalanmaya devam etmektedir. Anne ve baba hakkı evrenselbirer insan hakkıdır. Bu hakları devletimizin koruyup desteklemesigerekmektedir. Yine bu haklar bütün dünyada özel bir korumayakavuşturulmalıdır. Anne ve babalık özendirilmeli, anne, baba, eş, çocuk, gençve yaşlıların karşılıklı hak ve sorumlulukları üzerine yoğunlaşılmalı, bu yöndeeğitimlere ağırlık verilmeli, buradan hareketle aile korunup geliştirilmelidir.Çocuk haklarının yanında dede, nine ve torun hakları tekrar gündemimizde yeralmalıdır.”

 

SüleymanArslan, yeryüzünde eşitliği, hakkı ve adaleti sağlayacak gücün devletimizde ve insanımızdamevcut olduğunu belirterek, “Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu da insanhaklarını koruyup geliştirmek, kadim medeniyetimizde var olan evrenselnitelikli değerlerimizi insanlığa kazandırmak azmindedir” dedi.

 

Sempozyumda12’si yurtdışından katılan akademisyen ve insan hakları savunucusu olmak üzere27 değerli hoca tarafından tebliğ sunulacağını bildiren Arslan, Malezya,Bangladeş, Maldivler, Togo, Cibuti, Cezayir, Moritanya, Azerbaycan, Ürdün,Filistin Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının Başkanları ve üst düzeytemsilcisinin kendi ülkelerindeki çalışmalarını ve deneyimlerini paylaşacaklarınıkaydetti.

Açılışkonuşmaları sonunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın altyapı desteğiyle TİHEKtarafından yurt çapında tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde gerçekleştirilen resim,şiir ve kompozisyon yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. “İnsanHaklarının Korunup Geliştirilmesi Bağlamında Anne, Baba ve Yaşlı Hakları”konulu yarışmada dereceye girenlere Bakan Gül ve Başkan Arslan tarafındanödülleri taktim edildi.

 

  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER Fuar-Kngr-Fest-Turizm HABERLERİ
  Gündem HABERLERİ
"Çocuğunuzla uçurtma yapın ve uçurun" Milli Eğitim Bakanlığı, velilerin yaz tatilinde çocuklarıyla birlikte yapabilece..
Endeavor Türkiye, Girişimcilik Ekosistemini Geliştirmeye Devam Ediyor Endeavor Türkiye, Girişimcilik Ekosistemini Geliştirmeye Devam Ediyor Endeavor Girişimleri Foriba ve iyzico, ard arda gelen iki exit haberiyle Türkiye..
İETT’nin Trekking hatları 15 haziran’da sefere başlıyor İETT’nin Trekking hatları 15 haziran’da sefere başlıyor İETT’nin doğa yürüyüşü yapmak isteyen İstanbullular için açtığı D1 ve D2 numaral..
Servisçilere plaka tahditi hayırlı olsun Servisçilere plaka tahditi hayırlı olsun İstanbul’daki servis şoförlerinin uzun yıllardır bekledikleri plaka tahdidi soru..
  Ekonomi HABERLERİ
 Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Sıralamasında dört basamak yükseldi Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Sıralamasında dört basamak yükseldi Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü’nün (UNCTAD) 2019 Dünya Yatırım R..
Kar paylarında yüzde 19 fark Kar paylarında yüzde 19 fark Katılım bankalarının dağıttıkları kar payı oranları ortalaması, 10 Haziran 2019 ..
Emlak Katılım, payına düşen kar payını almayıp müşterilerine daha yüksek kar payı dağıtacak Emlak Katılım, payına düşen kar payını almayıp müşterilerine daha yüksek kar payı dağıtacak Emlak Katılım Bankası, müşterilere yansıyan kar paylarının piyasa koşullarına gö..
Katılım bankalarının Türk Bankacılık Sektöründeki payı yüzde 5,61 Katılım bankalarının Türk Bankacılık Sektöründeki payı yüzde 5,61 Katılım bankalarının Türk Bankacılık Sektöründeki payları Nisan 2019 itibarıyla ..
  STK-Vakıf-Oda HABERLERİ
Zeytinburnu’nda Çevre Haftası Etkinliği Zeytinburnu’nda Çevre Haftası Etkinliği Çevre Haftası nedeniyle Zeytinburnu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkin..
Bayer’e Türk Kızılayı’ndan Platin Bağışçı Ödülü Bayer’e Türk Kızılayı’ndan Platin Bağışçı Ödülü Bayer, Kızılay bağışçılarının ödüllendirildiği “Kızılay Bağışçıları Ödül Töreni”..
Yeşilay’dan bağımlılıkla mücadele için küresel bildiri Yeşilay’dan bağımlılıkla mücadele için küresel bildiri Bağımlılıka mücadele ve ortak strateji belirlemek amacıyla Yeşilay’ın liderliğin..
Kızılayın 151. Yıl Dönümünde Bağışçılar Madalya ile Onurlandırıldı Kızılayın 151. Yıl Dönümünde Bağışçılar Madalya ile Onurlandırıldı Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Türk Kızılayın 151. kuruluş yıldönümü sebebiyl..
  Söyleşi HABERLERİ
Dursun Gürlek’ten Fetih Söyleşisi Dursun Gürlek’ten Fetih Söyleşisi Eyüpsultan Belediyesi tarafından Zal Mahmut Paşa Külliyesi avlusunda düzenlenen ..
İTÜ’DE “5G” Konuşulacak İTÜ’DE “5G” Konuşulacak İTÜ, Türkiye’nin 5G’ye geçiş serüvenine katkı sunacak önemli bir etkinliğe ev sa..
‘’O’nu örnek alıyor muyuz?’’ ‘’O’nu örnek alıyor muyuz?’’ İlahiyatçı yazar Prof. Dr. Ömer Döngeloğlu, Kağıthane’de, ‘’Peygamber Efendimizi..
Prof. Dr. Emre Alkin’den “Fırtınada Ayakta Kalma Sanatı” Tavsiyeleri  Prof. Dr. Emre Alkin’den “Fırtınada Ayakta Kalma Sanatı” Tavsiyeleri İstanbul Fuar Merkezi’nde 3 günden bu yana enerjide değişim ve dönüşümün tartışı..
  Fuar-Kngr-Fest-Turizm HABERLERİ
Gelecek Teknolojide I-TECH kapılarını açtı Gelecek Teknolojide I-TECH kapılarını açtı Başkentin ilk teknoloji fuarı I-TECH, Ankara Üniversitesi'nde kapılarını açtı...
 İstanbul’da “Zanaat Haftası” heyecanı yaşanacak İstanbul’da “Zanaat Haftası” heyecanı yaşanacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, 17-22 Haziran arasında düzenlenecek İ..
İBB’nin akıllı geri dönüşüm konteynerine uluslararası bir ödül daha İBB’nin akıllı geri dönüşüm konteynerine uluslararası bir ödül daha İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Sıfır Atık vizyonu kapsamında hayata geçirdiğ..
Türk Telekom’da Siber Güvenlik Zirvesi Türk Telekom’da Siber Güvenlik Zirvesi Türkiye’nin en büyük Siber Güvenlik Merkezi’ni hayata geçiren Türk Telekom, yurt..
  Kentsel Dönüşüm HABERLERİ
Gaziosmanpaşa’da Kentsel Dönüşüm Hızlanıyor Gaziosmanpaşa’da Kentsel Dönüşüm Hızlanıyor Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa'da, yaklaşık 4 bin 400 hak..
Başkan Öztekin: ‘’Yahya Kemal’de örnek bir kentsel dönüşüm başlatacağız’’ Başkan Öztekin: ‘’Yahya Kemal’de örnek bir kentsel dönüşüm başlatacağız’’ Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, 5 gün önce Kağıthane Yahya Kemal Maha..
Mevlüt Uysal: “kentsel dönüşüm yapmak isteyenlere her konuda yardımcı olacağız” Mevlüt Uysal: “kentsel dönüşüm yapmak isteyenlere her konuda yardımcı olacağız” İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Ad..
Türkiye'nin büyük dönüşümü Esenler'de başladı Türkiye'nin büyük dönüşümü Esenler'de başladı Esenler’in yıllardır süregelen imar sorununun çözüme kavuşacağı, riskli yapıları..
  Projeler HABERLERİ
İstanbul Craft Week Şehrin Zanaat Rotaları Yeniden Keşfedilecek İstanbul Craft Week Şehrin Zanaat Rotaları Yeniden Keşfedilecek İstanbul UNESCO Tasarım Şehri projesi kapsamında hayata geçirilen İstanbul Craft..
Sultangazi’de Caddeler Prestij Kazanıyor Sultangazi’de Caddeler Prestij Kazanıyor Sultangazi Belediyesi ilçenin altyapı ve ulaşama yönelik çalışmalarına aralıksız..
İş Ortağı Programı ile kanal stratejisini hızlandırıyor İş Ortağı Programı ile kanal stratejisini hızlandırıyor Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki bayiler, yeni satış teşvik programından..
"İyilik Her Yerde" bu hafta taşımalı eğitim ve trafik güvenliğini ele alıyor Woman TV ekranlarında yayınlanan “İyilik Her Yerde” de bu hafta Michelin Türkiye..
  Spor HABERLERİ
 İBB’li sporcular madalya yağmurunu sürdürüyor İBB’li sporcular madalya yağmurunu sürdürüyor Türk sporunun lokomotifi İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, uluslararası ..
Fatihli sporcu gençlere kupa ve madalyaları verildi Fatihli sporcu gençlere kupa ve madalyaları verildi Fatih’te ‘Okullar Arası Sportif Turnuva’ müsabakalarında dereceye giren öğrencil..
Sağlıklı Yaşam İçin Spora Çocukken Başlamak Lazım Sağlıklı Yaşam İçin Spora Çocukken Başlamak Lazım Sabri Ülker Vakfı’nın Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğinde ilkokullarda hayata g..
Engelli Vatandaşlara Havuz Hizmeti Engelli Vatandaşlara Havuz Hizmeti Havaların ısınmasıyla birlikte engelli vatandaşlarını ücretsiz olarak havuz hizm..
  Esnaf dergisi HABERLERİ
İBB’den LGS’ye hazırlanan öğrencilere geleceğe ilk adım konferansları İBB’den LGS’ye hazırlanan öğrencilere geleceğe ilk adım konferansları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek öğrencil..
YENİDER ile MİYEP ASKON Başkanı Orhan Aydın’ı ziyaret etti  YENİDER ile MİYEP ASKON Başkanı Orhan Aydın’ı ziyaret etti Yeniden İnşa Derneği (YENİDER) ile Milli ve Yerli Esnaf Platformu (MİYEP) Başkan..
30. Milli ve Yerli Esnaf Buluşmaları Ahmet Hamdi Çamlı’nın katılımıyla gerçekleşti 30. Milli ve Yerli Esnaf Buluşmaları Ahmet Hamdi Çamlı’nın katılımıyla gerçekleşti Esnaf Bülteni Dergisinin her ay geleneksel hale getirdiği “Milli ve Yerli Esnaf ..
29. Milli ve Yerli Esnaf Buluşmaları’nda “Krizden Nasıl Karlı Çıkarız” konuşuldu 29. Milli ve Yerli Esnaf Buluşmaları’nda “Krizden Nasıl Karlı Çıkarız” konuşuldu Esnaf Bülteni Dergisi’nin geleneksel Milli ve Yerli Esnaf Buluşmaları Ortak Akıl..
Henüz anket oluşturulmamış.
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR
HABER ARŞİVİ
NAMAZ VAKİTLERİ
HAVA DURUMU
Yukarı