HABER AKIŞI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: TÜBİTAK'ta FETÖ'den 1289 personelin işine son verildi

 Tarih: 12-11-2018 23:40:00
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "TÜBİTAK'ta, 17 Aralık 2013-31 Ekim 2018 tarihleri arasında FETÖ/PDY irtibatı ve iltisakı olan toplam 1289 personelin işine son verilmiştir." dedi.

TBMM (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan (TÜBİTAK) 17 Aralık 2013-31 Ekim 2018 tarihleri arasında, FETÖ/PDY irtibatı ve iltisakı olan toplam 1289 personelin işine son verildiğini bildirdi.

Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2019 yılı bütçesinin görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA) mevzuatta kuruma verilen görevleri yürüttüğünü anlatan Bakan Varank, akademinin görüş ve önerilerini bilimsel toplantı ve raporlar aracılığıyla kamuoyuna ve ilgililere ilettiğini söyledi.

TÜBA'nın mevzuatında özerkliği güçlendirici değişiklikler yapıldığını ve gerekli diğer değişikliklerin de gündemde olduğuna işaret eden Varank, ödül ve üyelik konularının ise liyakata göre titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Mustafa Varank, Sayıştaş raporlarında "kamu zararı" tespiti bulunmadığının altını çizerek, "Bakanlık kredisi kullanmamış veya Bakanlığımıza kredi borcu bulunmayan OSB'lere bedelsiz parsel tahsisi düzenlemesini, 2017 yılında çıkan 7033 sayılı Kanun için madde olarak teklif etmiştik. Ancak TBMM sürecinde tasarıdan çıkarıldı. Dolayısıyla Bakanlık olarak üzerimize düşeni yaparak, yüce Meclisimizin bilgisine sunduk. Takipçisi olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB), etki analizi yapılması için mevcut organizasyon yapısındaki ilgili daire başkanlığının görevlerini yeniden belirlediğini aktaran Varank, bu konudaki çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü dile getirdi.

Bakanlığın Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü bünyesinde de Etki Analiz Daire Başkanlığı bulunduğuna değinen Bakan Varank, 8 farklı kurumun idari kayıtlarından elde edilmiş, 3 milyondan fazla girişime ait muhtelif ekonomik verileri içeren Girişimci Bilgi Sistemi'nden istifadeyle çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

Varank, KOBİ'lere yönelik temel verilerin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Gelir İdaresi Başkanlığından (GİB) elektronik ortamda alınmaya başlandığına işaret ederek, uzmanların illerdeki ihtiyaç ve destek yoğunluğuna göre görevlendirmelerinin yapıldığını ve her bölgede en az bir uzman olmasına çok dikkat ettiklerini vurguladı.

TÜBİTAK'ın muhasebe işlemleri konusunda, Sayıştayın tespitlerine yönelik savunma ve gerekli düzeltmelerin yapıldığını belirten Mustafa Varank, bu konuda mali işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi noktasında, kurumda hizmet içi eğitim başlatıldığını bildirdi.

"Milli Teknoloji ve Güçlü Sanayi vizyonuyla yola çıktık"

Varank, Bölge Kalkınma İdareleri ve Kalkınma Ajanslarının Bakanlık uhdesine geçtiğini hatırlatarak, "Dönüşümün verimli ve etkili olmasını hedefliyoruz. Kalkınma Ajansları ve BKİ'ler arasında yetki ve sorumluluğun netleştirilmesine öncelik verilecektir. Eylem planlarının, tüm izleme ve değerlendirme süreçleri BKİ başkanlıkları tarafından yürütülmektedir. Eylem Planları Elektronik İzleme ve Değerlendirme Sistemi (EPİS) çalışmaları tamamlanmış, sistem test sürecine açılmıştır. 2019 yılı içerisinde aktif olarak 'Elektronik İzleme ve Değerlendirme Sistemi'ne geçilmiş olacaktır." şeklinde konuştu.

Kalkınma ajanslarının görevlerinin oldukça geniş kapsamlı olduğunu ve bu nedenle ajanslar nezdinde gerçekleştirilecek denetimlerde sınırın belirlenmesinin güçleşebildiğini dile getiren Bakan Varank, ajansların görev ve yetki alanında bulunan bulguların takibinin yapıldığını anlattı.

Varank, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile ilgili Sayıştay raporunda mali denetim sonucu tespit edilen bulgulara ilişkin gerekli düzeltme kayıtlarının tamamlandığını ve performans denetimine yönelik tenkitlerin ise 2019-2023 Stratejik Planı hazırlama sürecinde gerekli düzenlemelerin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Bakanlığın Plan ve Bütçe Komisyonu sunumuna yöneltilen eleştirilere, "Milli Teknoloji ve Güçlü Sanayi" vizyonuyla yola çıktıkları cevabını veren Mustafa Varank, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu vizyonu 4 temel stratejiyle hayata geçiriyoruz. Birincisi, yüksek katma değerli üretim. Yerlileşme buradaki en önemli politika. 'Uçtan uca yerlileşme' programına değindim, programın detaylarını çok yakında açıklayacağız. Oldukça somut hedeflerimiz var. İkincisi, sanayide verimliliği artıracağız, ki bu sürdürülebilir büyüme için olmazsa olmaz. Bunu yaparken sektör bazlı analizler bize yol gösterecek. Üçüncüsü, dijital dönüşüm. Herkes risklere odaklandı ama bunun hem istihdama hem de üretime pozitif etkilerini görebileceğiniz örnekler de mevcut. Biz Türkiye olarak, riskleri minimize edip bu sürecin sunduğu fırsatlardan en iyi şekilde faydalanmak üzere çalışıyoruz. TÜBİTAK'ın 'Akıllı Üretim Yol Sistemleri Haritası' çok somut bir program. 8 kritik teknoloji alanında 29 kritik ürün belirledik. Bugüne kadar dijital teknolojileri geliştirme adına 1,6 milyar liralık destek verdik. Dördüncüsü, bölgesel kalkınmada sonuç odaklı programlardan bahsettim. Burada da sanayi, yenilik, girişimcilik, mesleki eğitim ve yaratıcı endüstriler gibi alanlarda destekler vereceğiz."

"TÜBİTAK insafsızca eleştiriliyor"

Varank, TÜBİTAK'ın "insafsızca" eleştirildiğini ve kurumu mesnetsiz gazete haberleriyle yıpratmanın doğru olmadığını dile getirdi.

TÜBİTAK'ın reforma ihtiyacı olduğunu ve bu konuda Başkan Hasan Mandal ile çalıştıklarını anlatan Bakan Varank, kurumdan 17 Aralık 2013-31 Ekim 2018 tarihleri arasında FETÖ/PDY irtibatı ve iltisakı olan toplam 1289 personelin işine son verildiğini bildirdi.

Basında ve sosyal medyada gündeme gelen, "papaz eriğini, imam eriğine çevirme projesi"nin Mersin Mut İmam Hatip Lisesinde 2016 yılında meydana geldiğini anımsatan Varank, "Bahsi geçen proje TÜBİTAK'a sunulan bir proje olmayıp, okuldaki birkaç öğrencinin şaka amaçlı yaptıkları bir gösteri niteliğindedir. TÜBİTAK'ın bütçesinden herhangi bir harcama yapılmamıştır. Bu öğrencilerin, bütün medyayı ve sayın vekilimizi trollemesini de başarılı buluyorum ve tebrik ediyorum kendilerini." ifadelerini kullandı.

Mustafa Varank, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığınca (BİDEB), lise öğrenimi devam eden öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, yönlendirmek ve katkı sağlamak amacıyla Türk dili ve edebiyatı, biyoloji, fizik, kimya, matematik, coğrafya, tarih, kodlama, değerler eğitimi, psikoloji, sosyoloji, teknoloji ve teknolojik tasarım alanlarında, 1969 yılından bu yana Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması düzenlendiğini ifade etti.

Ülke geneline yayılması hedefiyle 2005 yılından itibaren üniversitelerle iş birliğiyle yapılan yarışmaya ilişkin süreçler hakkında da bilgi veren Varank, şöyle devam etti:

"2016 yılında düzenlenen 47'nci Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na katılan Tuğba Coşkun ve Hakan Furkan Sarıyerli, psikoloji alanındaki 'kanser hastalığını yenmede, dini inancın ve doğanın olumlu düşünmenin etkisi üzerine bir araştırma' adlı projeleriyle katılmışlar ve Samsun bölge yarışmasında 3'üncülük ödülü almışlardır. Burada gençlerin, psikoloji alanında güzel bir gayretle ortaya koyduğu projeyi başka şekilde ortaya getirip, TÜBİTAK'ı yıpratmak doğru değil. Gençleri burada da tebrik etmek lazım. Yine basında yer alan haberlerde Memduh Göktuğ Altıparmak ve Fadime Seda Erol isimli öğrencilere ait 'Melisa, okaliptüs ve karanfil yağlarının havada bulunan bakteriler üzerine etkisi' isimli projeyle Yusuf Ergül ve Bengisu Şentürk isimli öğrencilere ait 'Kobalt 60 izotopunun alternatif enerji kaynağı olarak kullanılabilirliği' isimli projelerin Harvard Üniversitesine kabul edildiği belirtilmiştir. Bu projeler, Harvard Üniversitesi kampüsünde düzenlenen Boston Yıllık Multidisipliner Konferansı'na katılmıştır. Adı geçen konferans, Harvard Üniversitesinin düzenlediği ya da destek verdiği bir konferans değil, sadece mekanlarını kullandıkları bir konferanstır. Ayrıca bu konferansa kayıt yaptırarak parasını ödeyerek herkes katılabilmektedir. Bu bir yarışma değildir."

"Bin 787 proje, 210 milyon lira bütçeyle yürütülmekte"

Sosyal bilimlerle ilgili bir eleştiriye biraz katıldığını dile getiren Varank, "TÜBİTAK Sosyal Bilimler Araştırma Grubu olarak bugüne kadar bin 787 proje, 210 milyon lira bütçeyle yürütülmektedir. 2019'dan itibaren grup, sosyal ve beşeri bilimler alanında derinlemesine araştırmaları hedef odaklı destekleyecektir. Daha da önemlisi sosyal ve beşeri bilimlerin diğer tüm alanları mühendislik, sağlık, gıda, tarım gibi nasıl etkilediğine dair çağrılara çıkacaktır." diye konuştu.

Varank, Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı'nı, Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'na dönüştürdüklerini belirterek, programla ülke açısından stratejik değer taşıyan alanlarda yürütülecek projelere katkı sağlamak için üst seviye bilimsel ve teknolojik çalışmalarla temayüz etmiş ve yurt dışı çalışma deneyimine sahip, başta Türk bilim insanlarının ve nitelikli araştırmacıların yurt dışından Türkiye'ye gelmelerini teşvik etmeyi ve çalışmalarını Türkiye'nin önde gelen akademi, sanayi, kurum ve kuruluşları veya kamu kurumlarında yürütmelerini sağlamayı amaçladıklarını vurguladı.

Program kapsamında 24-36 ay arasında destek verileceğini kaydeden Varank, bursiyerin temel araştırma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla araştırma başlangıç paketi ödeneği, gerçekleştireceği araştırma projesi için araştırma desteği ve bu araştırma projesi kapsamında görev alacak doktora öğrencilerine burs ve araştırmacılara proje teşvik ikramiyesi, desteklediği süre boyunca kendisi ve ailesinin yaşam giderlerine yönelik bursla sigorta ve yurt dışından gelişi için yol desteği, araştırmalarını yürüteceği ev sahibi kurum, kuruluşa kurum hissesi genel gider desteği sağlanacağını bildirdi.

Varank, burs miktarlarına ilişkin şu bilgiyi verdi:

"Proje yürütücüsüne verilecek burs, genç araştırmacıysa ayda 20 bin lira, deneyimli araştırmacıysa ayda 24 bin lira net, araştırma başlangıç paketi ödeneği genç araştırmacılar için 500 bin lira, deneyimli araştırmacılar için 1 milyon lira. Araştırma desteği en çok 720 bin lira. Araştırmacılara verilecek proje teşvik ikramiyesi aylık 750 lira, aile yaşam gideri bursu 2 bin 250 lira, araştırma ekibinde doktora öğrencisi bursu öğrenci başına 4 bin 500 lira, kurum hissesi genel gideri aylık 3 bin 750 lira, araştırmacı ve eş ve çocukları için sigorta desteği, ayrıca araştırmacı, eşi ve çocukları için yol desteği."

"Bütün atamalarımızı liyakat esasına göre yapıyoruz"

Bilim merkezlerinin dünyadaki merkezler gibi hareket ettiğini ifade eden Varank, "Yakın zamanda bu merkezleri tematik odaklı bir şekle de dönüştüreceğiz. Bu merkezlerle çocukların bilime, teknolojiye, üretime, tasarıma olan ilgilerini artırmak istiyoruz." dedi.

Varank, yerli tohum desteklerine ilişkin, TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) bünyesinde şimdiye kadar 34 projeye 8,3 milyon lira, Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) bünyesinde ise 53 projeye 13,7 milyon lira destek verildiğini, böylece 87 projeye 22 milyon lira destek sağlandığını bildirdi.

TÜBİTAK'ın yönetim kuruluna yönelik eleştirilere de cevap veren Varank, şunları kaydetti:

"Bakanlığa geldikten sonra yönetim kuruluna atanan arkadaşların bir kısmını hiç tanımıyordum ama kendileriyle ilgili yaptığım araştırmalar, istişareler, değerlendirmeler bu arkadaşların konularında hem yetkin olduğu hem uzman olduğu, kendi uzmanlıkları çerçevesinde Bakanlığa katkı sağlayacakları şeklindeydi. Hepsinin CV'si mevcut, hepsi alanlarında uzman. Biz bütün atamalarımızı liyakat esasına göre yapıyoruz. Kimse liyakatlı olmayan biriyle çalışmak istemez."

Sanayide katma değer üretiminde artış

Yüksek teknolojinin ihracattaki payına değinen Varank, "İhracatta orta yüksek ve yüksek teknolojinin payı 2002'de yüzde 30 iken şu anda yüzde 40 seviyesine çıkmıştır. Aynı dönemde düşük teknolojili ürünlerin ihracatı yüzde 47'den yüzde 33'e düşmüştür." diye konuştu.

Varank, sanayide katma değer üretiminin de arttığının altını çizerek, Dünya Bankası rakamlarına göre 2002'de 40 milyar dolar olan imalat sanayi katma değerinin 2017'de 150 milyar dolar olduğunu söyledi.

Ar-Ge harcamasının Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) içindeki oranının düşük bulunduğunu ifade eden Varank, kendi hedeflerinin de daha yüksek olduğunu ancak bu oranın 2002'de 0,5 iken bugün yüzde 1 olmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Varank, "KOSGEB desteklerinin AK Parti'li olmayanlara verilmediği" iddialarına ilişkin, şunları söyledi:

"KOBİ ölçeğinde olan ve KOSGEB destek kapsamındaki sektörlerde faaliyet gösteren tüm işletmeler, e-devlet üzerinden KOSGEB desteklerine başvuru yapabilmektedir. Başvurular destek mevzuatında tanımlanan kriterler çerçevesinde değerlendirilmekte. Başvuru sahibiyle ilgili özel nitelikli herhangi bir bilgi alınmadığı gibi başvuru değerlendirilmesinde bu tür hususlar dikkate alınmamaktadır."

"Takım tezgahları sektörünü stratejik sektör olarak ilan edeceğiz"

OSB'lerdeki doluluk oranına ilişkin bilgi veren Varank, "Bugün itibarıyla 311 OSB'de yer alan sanayi parsellerinin doluluk oranı yüzde 73 seviyesindedir." dedi.

Varank, geçmişte hedeflenen ağır sanayi tesislerini de kurduklarını aktararak, "5'ten fazla çelik fabrikası ve çelik ürünleri fabrikaları kurduk, petrokimya ve kimya tesisleri kuruyoruz. TAKSAN'ı yeniden canlandırıyoruz. Takım tezgahları sektörünü stratejik sektör olarak ilan edeceğiz. Kağıdı da stratejik ürün kapsamında değerlendiriyoruz. Balıkesir SEKA fabrikası inşallah önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde yıllık 300 bin ton kapasiteyle tekrar üretime geçecek." diye konuştu.

Bakan Varank'ın konuşmasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2019 yılı bütçesi kabul edildi.

Öte yandan Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'e ve komisyon toplantısına katılan milletvekillerine TÜBİTAK tarafından yayımlanan Aziz Sancar'ın kendi kaleminden hayatı ve biliminin anlatıldığı kitabı hediye etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2019 Yılı Bütçe Sunuşu kitapçığında ise ilk kez karekod uygulaması kullanıldı. Komisyon katılımcıları, bu kodu akıllı telefonlarına okutarak sunum metnine erişebildi.

Muhabir: Mehtap Yılmaz, Dilara Zengin

  Kaynak: Anadolu Ajansı
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER Ekonomi HABERLERİ
  Gündem HABERLERİ
Çorum sanayicisi dünyaya makine ihraç ediyor Çorum sanayicisi dünyaya makine ihraç ediyor Ortak Akıl Toplantıları son durağı Çorum Organize Sanayi Bölgesi oldu. Turkishti..
Ramazan’a özel fırsatlar sizleri bekliyor Ramazan’a özel fırsatlar sizleri bekliyor Teknoloji perakendecisinin öncü firması, Ramazan ayına özel kampanyalarıyla müşt..
Ramazana yakışır menüler Bursa Kebap Evi’nde Ramazana yakışır menüler Bursa Kebap Evi’nde Sevdiklerinizle bir arada olacağınız iftar sofralarında ana yemek değişse de, An..
Milli Mücadele şehitleri tarihi postanede anıldı Milli Mücadele şehitleri tarihi postanede anıldı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan: “PTT AŞ, İstiklal Harbi’nin netices..
  Ekonomi HABERLERİ
E-Ticarete Ramazan Dopingi E-Ticarete Ramazan Dopingi Sanal mağazaların satışları Ramazan ayında yüzde 30 artarken, kadınların alışver..
İhracatçılar Samsun’da İhracatçılar Samsun’da Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Cumhuriyet’in kuruluşu..
TİM İhracat meşalesini bu kez ‘Karadeniz Meclisi’ ile Ordu’da yaktı TİM İhracat meşalesini bu kez ‘Karadeniz Meclisi’ ile Ordu’da yaktı Türkiye İhracatçılar Meclisi, (TİM) ilkini Gaziantep’te “TİM Güneydoğu Anadolu M..
Kuveyt Türk üst üste beşinci kez Türkiye’nin en etik şirketleri arasında Kuveyt Türk üst üste beşinci kez Türkiye’nin en etik şirketleri arasında Türkiye’nin öncü katılım bankası Kuveyt Türk, etik ve iş ahlakı alanında farkınd..
  STK-Vakıf-Oda HABERLERİ
 Nisan ayında beklenen canlılık Bileşik Endeks’e yansımadı Nisan ayında beklenen canlılık Bileşik Endeks’e yansımadı Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, Nisan ayı sonuçları açı..
Hilâl-i Ahmer Koleksiyonu Sanat ve İnsani Yardımı Bir Araya Getiriyor Hilâl-i Ahmer Koleksiyonu Sanat ve İnsani Yardımı Bir Araya Getiriyor Kuruluşunun 150. yılını, pek çok farklı etkinlikle kutlayan Türk Kızılay; bir ço..
Türkiye gençlik ödülleri kapsamında RAMSEY, “Türkiye’nin en iyi giyim markası” seçildi Türkiye gençlik ödülleri kapsamında RAMSEY, “Türkiye’nin en iyi giyim markası” seçildi Şık, kaliteli, yenilikçi ve tasarım odaklı koleksiyonları ile erkek modasının ön..
İMDER ve İSDER UR-GE Projesi ile firmalar dünyaya açılıyor İMDER ve İSDER UR-GE Projesi ile firmalar dünyaya açılıyor Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) ve İstif M..
  Söyleşi HABERLERİ
Aile bağı bağımlılıklardan korur Aile bağı bağımlılıklardan korur Esenler'de 'Bağımlılık ve Ebeveyn Tutumları' konusunda seminer veren Psikolog Bu..
İnşaat Sektörünün Canlanması için Strateji Belgesi Hazırlanmasını Talep Ediyoruz İnşaat Sektörünün Canlanması için Strateji Belgesi Hazırlanmasını Talep Ediyoruz Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) tarafından Edirne’de “Beton Teknolojileri ve ..
Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Aileler, çocukları Ramazan iklimine sokmalı” Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Aileler, çocukları Ramazan iklimine sokmalı” Ramazan ayı, zihinsel ve bedensel arınmanın yanı sıra, manevi değerlerin benimse..
Payitaht'ın gerçeklerinden rahatsızlar Payitaht'ın gerçeklerinden rahatsızlar TRT'nin sevilen dizisi "Payitaht Abdühamid"de Tahsin Paşa'yı canlandıran Bahadır..
  Fuar-Kngr-Fest-Turizm HABERLERİ
Gastroplatform, turizm ve gastronomi sektöründe istihdama çözüm olacak Gastroplatform, turizm ve gastronomi sektöründe istihdama çözüm olacak Türkiye’nin gastronomi alanında hizmet veren ilk ve tek insan kaynakları platfor..
Zamanın Eskitemediği Yüzlerce Klasik Araç Festivalde Buluşacak Zamanın Eskitemediği Yüzlerce Klasik Araç Festivalde Buluşacak Üretildiği yıllarda herkesin hayranlıkla baktığı, geçen zaman içinde de kendine..
Türk Uçurtma Takımı Ukrayna'da: Dev Türk Bayrağı uçurtma Ukrayna semalarını süsleyecek Türk Uçurtma Takımı Ukrayna'da: Dev Türk Bayrağı uçurtma Ukrayna semalarını süsleyecek Türk Uçurtma Takımı Ukrayna'da düzenlenecek olan Tryhutt Uluslararası Uçurtma Fe..
Franchise ile büyümek isteyen markalara Bayim Olur musun? fırsatı Franchise ile büyümek isteyen markalara Bayim Olur musun? fırsatı Her yıl çok sayıda markayı bir araya getirerek yapılacak kârlı anlaşmalara öncü ..
  Kentsel Dönüşüm HABERLERİ
Başkan Öztekin: ‘’Yahya Kemal’de örnek bir kentsel dönüşüm başlatacağız’’ Başkan Öztekin: ‘’Yahya Kemal’de örnek bir kentsel dönüşüm başlatacağız’’ Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, 5 gün önce Kağıthane Yahya Kemal Maha..
Mevlüt Uysal: “kentsel dönüşüm yapmak isteyenlere her konuda yardımcı olacağız” Mevlüt Uysal: “kentsel dönüşüm yapmak isteyenlere her konuda yardımcı olacağız” İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Ad..
Türkiye'nin büyük dönüşümü Esenler'de başladı Türkiye'nin büyük dönüşümü Esenler'de başladı Esenler’in yıllardır süregelen imar sorununun çözüme kavuşacağı, riskli yapıları..
Bakan Kurum: “Kentsel dönüşümün hızlandırılmasına katkı sağlayacağız Bakan Kurum: “Kentsel dönüşümün hızlandırılmasına katkı sağlayacağız Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 5 yılda 1.5 milyon konutun dönüşümünü ya..
  Projeler HABERLERİ
TMB ve Intes kamu, yabancı misyon ve inşaat sektörünün önde gelen temsilcilerini buluşturdu TMB ve Intes kamu, yabancı misyon ve inşaat sektörünün önde gelen temsilcilerini buluşturdu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: “Yüksek maliyetli projeleri PPP modeli ve dı..
TSKB Teknoloji ve Girişimcilik Platformu’nun Kazanan Projeleri Belli Oldu TSKB Teknoloji ve Girişimcilik Platformu’nun Kazanan Projeleri Belli Oldu TSKB’nin, kurum içi girişimciliği geliştirmek için Türkiye Girişimcilik Vakfı (G..
Üretim sektörünü AR-GE ve İnovasyonla tanıştırdı Üretim sektörünü AR-GE ve İnovasyonla tanıştırdı Makine sektörünün köklü şirketlerinden Tezmaksan, Ar-Ge ve inovasyon konusunda g..
 Akfen Yenilenebilir Enerji’nin Çanakkale’deki Üçpınar RES projesi enerji üretmeye başladı Akfen Yenilenebilir Enerji’nin Çanakkale’deki Üçpınar RES projesi enerji üretmeye başladı 2020 yılına kadar Türkiye’de sadece yerli ve yenilenebilir kaynaklardan oluşan 1..
  Spor HABERLERİ
İBB’den çocuklara ücretsiz yaz spor okulu İBB’den çocuklara ücretsiz yaz spor okulu İstanbul Büyükşehir Belediye’nin okullara inşa ettiği spor salonlarında düzenlen..
İBB’li Nafia Kuş tekvandoda dünya üçüncüsü oldu İBB’li Nafia Kuş tekvandoda dünya üçüncüsü oldu İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu Nafia Kuş, İngiltere’de düzenl..
19 Mayıs 100. yılı şerefine İstanbul’dan Samsun’a 830 km pedal çevirecek 19 Mayıs 100. yılı şerefine İstanbul’dan Samsun’a 830 km pedal çevirecek Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı kurtuluş m..
İTO Spor Kulübü U18’de İstanbul şampiyonu İTO Spor Kulübü U18’de İstanbul şampiyonu İstanbul Ticaret Odası Spor Kulübü, 2018-2019 U18 seri A İstanbul Basketbol Ligi..
  Esnaf dergisi HABERLERİ
İBB’den LGS’ye hazırlanan öğrencilere geleceğe ilk adım konferansları İBB’den LGS’ye hazırlanan öğrencilere geleceğe ilk adım konferansları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek öğrencil..
YENİDER ile MİYEP ASKON Başkanı Orhan Aydın’ı ziyaret etti  YENİDER ile MİYEP ASKON Başkanı Orhan Aydın’ı ziyaret etti Yeniden İnşa Derneği (YENİDER) ile Milli ve Yerli Esnaf Platformu (MİYEP) Başkan..
30. Milli ve Yerli Esnaf Buluşmaları Ahmet Hamdi Çamlı’nın katılımıyla gerçekleşti 30. Milli ve Yerli Esnaf Buluşmaları Ahmet Hamdi Çamlı’nın katılımıyla gerçekleşti Esnaf Bülteni Dergisinin her ay geleneksel hale getirdiği “Milli ve Yerli Esnaf ..
29. Milli ve Yerli Esnaf Buluşmaları’nda “Krizden Nasıl Karlı Çıkarız” konuşuldu 29. Milli ve Yerli Esnaf Buluşmaları’nda “Krizden Nasıl Karlı Çıkarız” konuşuldu Esnaf Bülteni Dergisi’nin geleneksel Milli ve Yerli Esnaf Buluşmaları Ortak Akıl..
Henüz anket oluşturulmamış.
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR
HABER ARŞİVİ
NAMAZ VAKİTLERİ
HAVA DURUMU
Yukarı