bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort fatih escort arnavutköy escorts escort istanbul şişli escort bayan beylikdüzü escort bayan sakarya escort bayan sakarya escort diyarbakır escort sakarya escort
porno izle porno porn izle porno seks türbanlı porno
HABER AKIŞI

OSTİM OSB’Yİ GELECEĞE TAŞIYACAK 10 PARAMETRE

 Tarih: 22-01-2020 23:05:00  -   Güncelleme: 22-01-2020 23:07:22
Ortak Akıl Toplantıları’nın 26'ncı durağı OSTİM Organize Sanayi Bölgesi oldu. Turkishtime ve Halkbank ortaklığıyla düzenlenen toplantının moderatörlüğünü Prof. Dr. Emre Alkin üstlendi. OSTİM OSB’de; savunma, havacılık, raylı sistemler, medikal, iş ve inşaat makineleri, haberleşme teknolojileri, enerji ve kauçuk gibi yedi farklı stratejik sektörde oluşturulan kümelenmeler, Ankara sanayisinin yanı sıra ulusal üretim yetenekleriyle de işbirliği imkânı sunuyor.

Turkishtime ve Halkbank’ın organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirdiği “Ortak Akıl Toplantıları”nın 26'ncısı OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nde yapıldı. Prof. Dr. Emre Alkin’in moderatörlüğünde düzenlenen toplantıda, Ankaralı sanayiciler ile OSTİM OSB'nin potansiyelleri, sorunları ve alınması gereken önlemler masaya yatırıldı.

 

Ortak Akıl Toplantısı’na; Orhan Aydın (OSTİM OSB YKB), Emre Alkin (Turkishtime Toplantı Moderatörü), Coşkun Gökçe (Halkbank Ank. 3. Böl. Koor.), Sıtkı Öztuna (OSTİM OSB YKB Yrd.), Abdullah Çörtü (OSTİM Yatırım GM), Adem Arıcı (OSTİM OSB Böl. Md.), Ahmet Mithat Ertuğ (OSTİM OSB YKÜ - Ertuğlar Sanayi Kurucu Ortağı), Akman Karakülah (OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi YKB), Dr. Begüm Şahin (OSTİM Teknik Üniversitesi Girişimcilik ve Liderlik Mer. Md.), Gülnaz Karaosmanoğlu (OSTİM Vakfı Md.), Halide Rasim (Rasim Makine İş Geliştirme Md. / İŞİM YKB), Kemal Önder Kefoğlu (İnovasis Elektronik GM), Mehmet Alkan (Alkan Makina Sanayi GM), Nihat Güçlü (Eptim Elektrik YKB), Ömer Serdar Marasalı (OSTİM Vakfı Finans Dir.), Veli Murat Çelik (Extunda İletişim / HTK YK Üyesi), Yaşar Özelge (Atisan Sanayi Sitesi Bşk.) ve Filiz Özkan (Turkishtime YKB) katıldı.

Ankara’nın öncü sanayi bölgelerinden biri olan OSTİM, 17 sektör ve 139 işkolunda, 6 bin 200’den fazla işletme, 60 binden fazla çalışanın faaliyet gösterdiği, milli ihtiyaçların karşılanmasında bir çözüm merkezi olarak uluslararası marka değerine sahip bir KOBİ kenti. Temelleri 1967’de atılan OSTİM, günümüzde KOBİ’lerin ideallerini büyüterek, Türkiye’de “ortak rekabet” ve “güç birliği” kavramlarını belleklere yerleştirdi. OSTİM, 1997 yılında OSB statüsü alarak bölge işletmelerinin sorun ve ihtiyaçlarına yönelik kaliteli ve düşük maliyetli altyapı ve üstyapı üretim ekosistemini güçlendirdi.

 

OSTİM’in hedefinde “Türkiye” var

OSTİM OSB’nin üretim ortamında sanayicinin ihtiyaç duyacağı her türlü yatırım, izin, alt yapı temini vb. hizmetlere “tek adımda”, hızlı ve kaliteli bir şekilde erişilebiliyor. 7/24 yaşamın sürdüğü; üretim tesisleri, kamu hizmet birimleri, yaşam alanları, sağlık, eğitim ve sivil toplum kurumlarıyla farklılıklarını ortaya koyan bu büyük yapı, güvenli ve verimli bir üretim ortamı vaat ediyor. Bölgede ayrıca işletmelerin gelişimlerine yönelik ihtiyaçları için uzmanlaşmış OSTİM kurumlarından eğitim, danışmanlık, istihdam, rehberlik, Ar-Ge, teknoloji transferi, pazarlama, tanıtım gibi alanlarda destek de alınabiliyor.

Bölge işletmelerinin rekabetçiliğinin artırılması amacıyla stratejik sektörler çeşitli modellerle desteklenmiş, özellikle savunma, havacılık, raylı sistemler, medikal, iş ve inşaat makineleri, haberleşme teknolojileri, enerji, kauçuk teknolojileri alanlarında uzmanlaşma sağlanmış durumda. Bu stratejik sektörlerde yedi farklı başlıktaki kümelenme, tüm Ankara sanayisi başta olmak üzere ulusal üretim yetenekleriyle de işbirliği imkânı sunmakta. Zaman içinde faaliyet gösterdikleri sektör içinde bir bilgi ve tecrübe odağı halini alan bu kümeler, yenilikçi ürün ve projelerin geliştirilmesi için Türkiye çapında verimli bir iletişim ve etkileşim ortamı sağlıyor.

OSTİM OSB’yi geleceğe taşıyacak 10 parametre

Toplantıda, OSTİM OSB’nin hızla değişen küresel rekabet koşullarında güçlü bir oyuncu olabilmesi ve potansiyellerini ortaya koyabilmesi için bölge sanayicilerinin katılımlarıyla aşağıdaki 10 parametrede görüş birliğine varıldı.

1. Kamu satın alımlarında yerli firmalara öncelik verilmeli

Bütün kamu alımlarımızın politikası sadece satın almaya dayalı. Yenilik, teknoloji, yerli üretim gibi kıstaslar kamu kurumlarının gündeminde yok. Halbuki kamunun satın alma politikalarının yerli teknolojiyi geliştirecek bir talep mekanizması içermesi lazım. Kamu alımlarının, mümkün olduğu sürece yerli üreticilerden yapılması için yasal düzenlemeler yapılmalı.

2. Kümelenmeler yurt çapında teşvik edilmeli

OSTİM, 50 yıl önce tasarlanmış bir sanayi bölgesi olduğu için bulunduğu coğrafyanın sıkıntılarını yaşıyor. Bölge, şehrin içinde kaldı ve genişleme alanı bulunmuyor. Ancak OSTİM son 10 yılda hayata geçirdiği planlı küme çalışmalarıyla birlikte etkileşim alanını coğrafyasının dışına taşıdı. OSTİM’deki yedi kümelenmenin üyeleri, ihracata yönelik yeni pazarlar bulmada ve rakamlarda çok ciddi ilerlemeler kaydetti. Bu da kümelenmelerin önemini gösteriyor.

3. KOBİ’lerin değeri bilinmeli

Tüm ülkelerin kalkınmasında KOBİ’lerin yeri yadsınamaz. Başta ABD olmak üzere gelişmiş ülkelerin hemen hepsinde KOBİ’lere yapılacak destekleri zorunlu tutan yasalar var. Büyük firmalar gittikçe hantallaşıp, süreçler çok uzadığı için inovasyon çalışmaları dünya genelinde küçük firmalardan çıkıyor. Dolayısıyla bütün ülkeler küçük firmaları korumak istiyor. Türkiye’de de kamunun KOBİ’lere yönelik destek ve satın alımları zorunlu hale getirilmeli.

4. Finansman koşulları iyileştirilmeli

Ülkemizin içinden geçmekte olduğu bu zor dönemde finansmana ulaşım hayli zorlaşmış durumda. Likidite sıkıntısı had safhada. Varlıklar düştü, giderler arttı, böyle olunca da borçları çevirebilmek ve finansman yükünden kurtulmak zorlaştı. Böyle bir dönemde, üreten, ihracat yapan, istihdam yaratan sanayicinin kredi ve risk sermayesi gibi diğer finansman enstrümanlarıyla desteklenmesi kritik bir önem taşıyor.

5. Enerjide çözüm güneş ve rüzgarda

Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri de enerji. Ülke olarak enerjiye olan ihtiyacımız her geçen gün de katlanarak büyüyor. Bu topraklarda yeteri kadar petrol olmadığına göre enerji sorunundan kurtuluşun iki tane somut alternatifi bulunuyor. Birisi güneş enerjisi, diğeri ise rüzgâr enerjisi. Güneş ve rüzgâr enerjisine ilişkin yatırımların, tüm dünyada olduğu gibi devletin destek ve teşviklerine ihtiyacı var.

6. TÜBİTAK, KOSGEB gibi kuruluşlar daha kapsayıcı olmalı

Türkiye’de sanayinin desteklenmesi görevini üstlenen TÜBİTAK, KOSGEB gibi kurumlar, sanayicinin beklentilerini tam olarak karşılayamıyor. Taraflar arasındaki iletişim sorunları bile desteklere engel olabiliyor. Bu tür resmi ya da yarı resmi kurumların sanayiciye olan yaklaşımlarının daha sağlıklı olabilmesi için gerekli önlemlerin alınması gerekiyor.

 7. Ortak aklın yanı sıra bir üst akla da ihtiyaç var

Endüstri 4.0, yapay zeka gibi yeni teknolojilerin ve gelecek kurgularının bolca dillendirildiği günümüzde, sanayicinin ortak aklın yanı sıra bir üst akla da ihtiyacı var. Geleceğin nasıl şekilleneceği ve o noktaya nasıl gidileceğiyle ilgili somut bir bilgi yok. Sanayici, bütün bu fütürist öngörüler içinde geleceği okuyamama ve bir yol haritası çizememe sorunuyla karşı karşıya. Oysa doğru yatırımlar ancak doğru öngörülerle yapılabilir.

8. Bürokrasi daha kolaylaştırıcı olmalı

Ülke ekonomisinin büyümesi ve istihdamın artması için sanayinin gelişip güçlenmesi son derece önemli. Küresel pazarlardaki rekabet ortamında gelişmiş ülkelerin şirketleri karşısında zaten birçok sorunla boğuşan sanayici, diğer yandan ülke içindeki işlerini yürütürken bürokratik engellerle karşılaşabiliyor. Bürokrasinin bu anlamda yatırımları kolaylaştırıcı bir işlev üstlenmesi gerekiyor.

9. Beyin göçünü durduracak önlemler alınmalı

İbni Sina, “Bilim ve sanat kendine değer vermeyen toplumları terk eder” diyor. Ülkemiz şu anda benzer bir süreci yaşıyor. Bilim ya da sanatla uğraşan insanların, çabalarının maddi karşılığını almalarının yanı sıra takdir görmeleri ve huzur bulmaları da lazım. Aksi takdirde bu insanlar ülkelerini terk ediyor. Çünkü gelişmiş ülkelerin kapıları bu insanlara sonuna kadar açık. Türkiye son yıllarda en iyilerini kaybediyor.

10. Bilişim şirketlerinde ana sermaye insan

Bilişim şirketlerinin yaklaşık yüzde 80 oranla en büyük maliyet kaynağı ve varlıkları insan. Kira, enerji vb. gider kalemleri, geriye kalan küçük maliyetleri oluşturuyor. Çünkü bu şirketlerde yüksek lisans, doktora sahibi insanlar çalışıyor. Kapsamlı bir yazılımın hazırlanması ise en az 2-3 yıl sürüyor. Bu süre boyunca sıfır satış geliri olan bilişim sektörünün finansman ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için bankaların bu sektöre olan yaklaşımlarını güncellemeleri gerekiyor.

 

 

 

  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER Ekonomi HABERLERİ
  Gündem HABERLERİ
Kış aylarında trafik kazası riski 6 kat fazla Kış aylarında trafik kazası riski 6 kat fazla Lider oto bakım ve onarım markası AUTO KING, kış mevsiminde artan kaza oranların..
VERİYE SAHİP ÇIKMANIN VAKTİ GELDİ! VERİYE SAHİP ÇIKMANIN VAKTİ GELDİ! Verinin önemine ve korunmasına yönelik farkındalık yaratmak için Avrupa ve Ameri..
- - "İstanbul Ticaret Odası olarak Elazığ’ın yaralarını sarmak için göreve hazırız" İTO Başkanı Şekib Avdagiç: - "Üzerimize düşen her türlü maddi ve manevi sorumlu..
Kuveyt Türk’ten depremzedelere 1 milyon TL bağış Kuveyt Türk’ten depremzedelere 1 milyon TL bağış Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşlarından Kuveyt Türk, Elazığ depreminin a..
  Ekonomi HABERLERİ
Ferdi Erdoğan: “Brexit sonrası İngiltere’ye olan ihracat performansımız aynı şekilde devam edebilecek mi?” Ferdi Erdoğan: “Brexit sonrası İngiltere’ye olan ihracat performansımız aynı şekilde devam edebilecek mi?” Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, “Brexit sonrası İngiltere il..
“Üretim planlaması Türkiye’yi baklagil ihracatçısı yaptı” “Üretim planlaması Türkiye’yi baklagil ihracatçısı yaptı” İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, İSTİB’in Şubat ayı Meclis toplantısı..
“Ekonomiye Güç Katanlar Ödülü” PTT’nin “Ekonomiye Güç Katanlar Ödülü” PTT’nin Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) tarafından düzenlenen "5. Anadolu Medya Ödüller..
“GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİ GELİŞTİRMEK ZORUNDAYIZ” “GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİ GELİŞTİRMEK ZORUNDAYIZ” Girişimci İşadamları Vakfı’nın (GİV) İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteği, İ..
  STK-Vakıf-Oda HABERLERİ
ABD VE İSRAİL SUYA YAZI YAZIYOR! ABD VE İSRAİL SUYA YAZI YAZIYOR! ABD ve İsrail yöneticilerinin “Yüzyılın Anlaşması” adı ile dünya kamuoyuna sundu..
ORHAN AYDIN, BU TEK TARAFLI BİR DAYATMADIR ORHAN AYDIN, BU TEK TARAFLI BİR DAYATMADIR Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, ABD Baş..
KIZILAY’A LİNÇ KAMPANYASI YAPILIYOR! KIZILAY’A LİNÇ KAMPANYASI YAPILIYOR! Bazı çevrelerin Kızılay Üzerinden Yürüttükleri Linç Kampanyası İle İlgili Olarak..
Ferdi Erdoğan:  “Türkiye’de riski deprem değil güvensiz yapılar oluşturuyor” Ferdi Erdoğan: “Türkiye’de riski deprem değil güvensiz yapılar oluşturuyor” Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, Elazığ’da meydana gelen ve ç..
  Söyleşi HABERLERİ
Süleyman Köşkeroğlu: “Baklavanın, Milli Eğitim Bakanımızın söz verdiği gibi 2020’de MEB Müfredatına girmesi lazım” Süleyman Köşkeroğlu: “Baklavanın, Milli Eğitim Bakanımızın söz verdiği gibi 2020’de MEB Müfredatına girmesi lazım” Baklavacı ve Tatlıcılar Derneği (BAKTAD) ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim ..
Av. Müge Bostancı ile “TİCARETİN HUKUKU” söyleşileri: Kusursuz sorumluluk hallerinde adam çalıştıranın sorumluluğu! Av. Müge Bostancı ile “TİCARETİN HUKUKU” söyleşileri: Kusursuz sorumluluk hallerinde adam çalıştıranın sorumluluğu! Bir işveren, iş gördürdüğü sürekli olarak yanında çalışan elemanı veya geçici, s..
HEFİ SAĞLIK; İŞ(Çİ) SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNİN GELECEĞİ HEFİ SAĞLIK; İŞ(Çİ) SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNİN GELECEĞİ HEFİ SAĞLIK Genel Müdürü Zehra Çelik: “İşyerinin ve iş görenin güvenliğini sağla..
  Fuar-Kngr-Fest-Turizm HABERLERİ
BÜYÜK ETKİNLİĞE KAYITLAR BAŞLADI! BÜYÜK ETKİNLİĞE KAYITLAR BAŞLADI! İŞ VE EKONOMİ DÜNYASI ULUDAĞ EKONOMİ ZİRVESİ’NDE BULUŞACAK Bölgenin en önemli i..
6 günde 148.718 ziyaretçi, 2 milyar dolarlık iş hacmi 6 günde 148.718 ziyaretçi, 2 milyar dolarlık iş hacmi 132 ülke Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarındaydı İMOB’a yabancı ziyaretçi yüzd..
Adviye Bergemann bu yıl 50. kez düzenlenen Davos Zirvesi’nde ülkemizi temsil etti. Adviye Bergemann bu yıl 50. kez düzenlenen Davos Zirvesi’nde ülkemizi temsil etti. Aida Turizm Yönetim Kurulu Başkanı ve Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Derneği..
2 milyarlık iş hacmi için mobilya sektörü İstanbul’da 2 milyarlık iş hacmi için mobilya sektörü İstanbul’da MOSFED BAŞKANI Güleç: Türk mobilya sektörü ihracatını 22 kat arttırdı.
  Kentsel Dönüşüm HABERLERİ
Skyland İstanbul’dan Yeni Yıla Özel Kampanya Skyland İstanbul’dan Yeni Yıla Özel Kampanya Eroğlu Gayrimenkul’ün yeni teknolojiler,kusursuz mimarive konforu prestijle bulu..
 "AKILLI ŞEHİR UYGULAMALARINDA İLK ÖRNEK KANAL İSTANBUL OLACAK" Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi’nin açılışında bir konuşma yapa..
Kentsel Dönüşüme Yeni Finansman Modelleri Gerekiyor. Kentsel Dönüşüme Yeni Finansman Modelleri Gerekiyor. GİSP (Gayrimenkul İçin Strateji Platformu)tarafından düzenlenen ‘Kentsel Dönüşüm..
3. İstanbul Başakşehir’in son etabı Hasbahçe 3. İstanbul Başakşehir’in son etabı Hasbahçe 3. İstanbul Başakşehir’in son etabı Hasbahçe Evleri’nde bir ayda 276 konut satıl..
  Teknoloji-Proje HABERLERİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank BÜDOTEK’i ziyaret etti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank BÜDOTEK’i ziyaret etti Boğaziçi Üniversitesi’nin Dudullu Organize Sanayi Bölgesi ortaklığı ile kurduğu ..
SİBER GÜVENLİKTE GÖZ ARDI EDİLEN 10 BOŞLUK SİBER GÜVENLİKTE GÖZ ARDI EDİLEN 10 BOŞLUK Siber saldırıların sayısı arttıkça şirketler, en değerli varlıkları olan veriler..
DÜNYANIN DEMİRYOLLARI KONYA’DA KESİŞİYOR: EURASIA RAIL 2021 KONYA’DA DÜNYANIN DEMİRYOLLARI KONYA’DA KESİŞİYOR: EURASIA RAIL 2021 KONYA’DA Dünyadaki en büyük üç demiryolu fuarından biri olarak kabul edilen, Uluslararası..
2020'DE RÜZGAR ENERJİSİNDE HEDEF 10 GW SINIRINI GEÇMEK 2020'DE RÜZGAR ENERJİSİNDE HEDEF 10 GW SINIRINI GEÇMEK Yapılan yatırımlar ve gelişmelerle birlikte Türkiye’de rüzgar enerjisinin elektr..
  Spor HABERLERİ
PTT SPOR’DA BAYRAK DEĞİŞİMİ PTT SPOR’DA BAYRAK DEĞİŞİMİ PTT Spor’da gerçekleşen Olağan Genel Kurul sonucunda başkanlığa PTT AŞ Genel Müd..
TÜRK UÇURTMA TAKIMI HİNDİSTAN’DA TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK TÜRK UÇURTMA TAKIMI HİNDİSTAN’DA TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK İstanbul Uçurtmacılar Derneği Başkanı ve Türk Uçurtma takımı kaptanı Mehmet Naci..
Anne-Çocuk Basketbol Turnuvası Heyecana Sahne Oldu Anne-Çocuk Basketbol Turnuvası Heyecana Sahne Oldu Gaziosmanpaşa’da düzenlenen Anne-Çocuk Basketbol Turnuvası renkli görüntüler olu..
Kış Sporu Yaralanmalarına Dikkat! Kış Sporu Yaralanmalarına Dikkat! Kış mevsiminde tatilinizi kayak merkezlerinde geçirirken kış sporlarından da uza..
  Şirket Haberleri HABERLERİ
Dr.Mehmet Aktaş: Sürdürülebilirlik yolculuğunda emin adımlarla yürüyoruz Dr.Mehmet Aktaş: Sürdürülebilirlik yolculuğunda emin adımlarla yürüyoruz İklim krizi ile mücadelenin gündemlerinde yer aldığını belirten Yaşar Holding İc..
YILDIZ HOLDİNG’DE GÖREV DEĞİŞİMİ YILDIZ HOLDİNG’DE GÖREV DEĞİŞİMİ Yıldız Holding'de, üst düzey görev değişimi yapıldı. Murat Ülker, 20 yıldır sürd..
İhsan Deniz Pazarcıoğlu Software AG Türkiye ve Katar Satış Öncesi Müdürü oldu... İhsan Deniz Pazarcıoğlu Software AG Türkiye ve Katar Satış Öncesi Müdürü oldu... Dünyanın önde gelen yazılım şirketlerinden Software AG’de Türkiye ve Katar Satış..
TürkTraktör Ankara’daki Fabrikasında İş Makinesi üretimine başlıyor TürkTraktör Ankara’daki Fabrikasında İş Makinesi üretimine başlıyor TürkTraktör, 2013 yılında Case ve New Holland marka iş makinelerinin Türkiye dis..
Henüz anket oluşturulmamış.
HABER ARŞİVİ
NAMAZ VAKİTLERİ
HAVA DURUMU
Yukarı