HABER AKIŞI

Kolluk Gözetim Komisyonu Faaliyetlerine Başlıyor

 Tarih: 26-07-2019 09:29:50
Kolluk görevlilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesini sağlamak ve vatandaşların kolluk hizmetleri ile ilgili öneri, istek ve şikayetlerini iletebilmesi amacıyla kurulan Kolluk Gözetim Komisyonu faaliyetlerine başlıyor. Komisyon, kolluk şikayet sisteminin işleyişine dair ilkeleri belirleyecek ve kolluk görevlileri hakkında gerektiğinde yetkili merciler tarafından haklarında disiplin soruşturması yapılmasını isteyebilecek.

6713 sayılı Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkındaki Kanun 2016 yılında yürürlüğe girmişti. Kanunun 3. Maddesinde kurulacak komisyonun kendi yetki ve sorumluluğu altında bağımsız olarak görev yapacağı belirtilmişti. Bu kapsamda, Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulmasında Hakkında Kanunun uygulanmasına dair yönetmelik hazırlandı. 

Hazırlanan Yönetmeliğe göre Kolluk Gözetim Komisyonu, kolluk şikayet sistemine ilişkin olarak yürütülen bütün iş ve işlemlerde uzmanlaşma, şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık ile bağımsızlık ve tarafsızlık ilkelerinin hayata geçirilmesi açısından önemli katkılar sağlayacak.

Kolluk Gözetim Komisyonu, kolluk şikayet sisteminin işleyişine dair ilkeleri belirleyecek, kolluk görevlileri hakkında gerektiğinde yetkili merciler tarafından haklarında disiplin soruşturması yapılmasını isteyebilecek. Komisyon, Bakan Yardımcımız Muhterem İnce’nin başkanlığında; Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Süleyman Arslan Bakanlığımız Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Alpaslan Işık, Bakanlığımız Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Avni Çakır, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya, Cumhurbaşkanı tarafından üniversitelerin ceza ve ceza usul hukuku ana bilim dallarında görevli öğretim üyeleri ve Baro başkanı seçilme yeterliğine sahip serbest avukatlar arasından seçilen Prof.Dr. Mahmut Koca ve Avukat İsmail Gazel’den oluşacak. 

Komisyon Ayda En Az 1 Defa Toplanacak

Komisyon, Başkanın yönetiminde ayda en az 1 defa olmak üzere en az 5 üyenin katılımı ile toplanacak ve en az 4 üyenin aynı yöndeki oyuyla karar alacak. Başkanının olmadığı hallerde Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanı vekalet edecek. Komisyonun sekretarya hizmetleri Teftiş Kurulu Başkanlığı yerine getirecek. İhtiyaç duyulması halinde gündemdeki konularla ilgili olarak görüşlerinden yararlanılmak üzere dışardan kişiler toplantıya davet edilebilecek, ancak komisyon kararları dışarıdan katılanların yanında alınmayacak.

Komisyon, Kolluk Görevlilerin Çalışma Koşullarının İyileştirilmesine Yönelik de Çalışmalarda Bulunacak

Kolluk Gözetim Komisyonu, kolluk şikayet sisteminin işleyişine dair ilkeleri belirleyecek, kolluk görevlileri hakkında gerektiğinde yetkili merciler tarafından haklarında disiplin soruşturması yapılmasını isteyebilecek. Komisyon, kolluk görevlilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesini yönelik çalışmalar yürütecek, bu konuda Bakanlığımız önerilerde bulunacak. Tespit, görüş ve öneriler içeren raporlar hazırlayarak her yıl Mart ayında bu raporlar TBMM İnsan Hakları Komisyonuna ve Cumhurbaşkanlığına gönderecek ve raporları kamuoyuna açıklayacak. Kolluk Etik ilkelerinin uygulanmasını izleyecek. Kolluk şikayet sistemi hakkında en az 2 yılda bir kamuoyu araştırması yapacak ya da yaptıracak. Görev alanına giren konular ile ilgili üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve ilgili STK’lar ile işbirliği yapacak. Kolluğun hizmet içi eğitim programları, kolluk hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi konularında izleme ve görüş bildirecek.

Kolluk görevlilerinin çalışma koşulları konusunda araştırma yapacak. İhbar ve şikayet istatistik ve analizlerini Bakanımıza sunacak. Kolluk şikayet sistemi konusunda tanıtıcı dökümanlar, kamu spotu vb. yollarla kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlayacak. Sivil toplum kuruluşları, yükseköğretim kurumları, mesleki kuruluşlar başta olmak üzere ilgili kurumlarla iletişim içerisinde olmak ve gerektiğinde toplantı, çalıştay, panel vb. faaliyetler icra edecek. 

Valilik ve Kaymakamlıklarda Kolluk Şikayet Büroları Oluşturulacak

Kolluk şikayetlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere valiliklerde il idare kurulu müdürlükleri, kaymakamlıklarda ilçe yazı işleri müdürlükleri bünyesinde kolluk şikayet büroları oluşturulacak. Kolluk şikayet büroları ihbar ve şikayetlerin merkezi kayıt sistemine kaydını da yapacak. 

Şikayetler Kayıt Altına Alınacak

Kolluk Gözetim Komisyonu ile bağlı kuruluşlar, valilikler ve kaymakamlıklar arasında, kolluk görevlileri hakkında idari mercilerce yürütülen ceza ve disiplin işlemleriyle ilgili olarak gerekli bilgilerin kaydedilmesi ve yapılan uygulamaların izlenmesi amacıyla oluşturulan Merkezi Kayıt Sistemi veri tabanı oluşturulacak. Kolluk görevlileri hakkında Komisyona veya diğer idari mercilere yapılan her türlü ihbar ve şikâyet, merkezi kayıt sisteminden bir numara verilerek kayıt altına alınacak.  İdari merciler tarafından resen tespit edilen ve işlem yapılmasını gerektiren fiil ve hâller için de merkezi kayıt sisteminden bir numara verilecek.

T.C İçişleri Bakanlığı

  Bu haber 330 defa okunmuştur.
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER Asayiş HABERLERİ
Henüz anket oluşturulmamış.
HABER ARŞİVİ
NAMAZ VAKİTLERİ
HAVA DURUMU
Yukarı