HABER AKIŞI

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali KOPUZ: “Asırlık kurumumuzun gücüyle geleceğe bakarak projeler üretiyoruz”

 Tarih: 22-04-2019 23:27:03
İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz Esnaf Bülteni Dergisinin okurları için asırlık kurumun üretici-toptancı-perakendeci-tüketici dörtgeninde bulundukları konumu, sorumluluklarını, görevlerini ve Türkiye ekonomisine sağladıkları yarar ve etkileri anlattı.

Sayın Ali Kopuz’un samimi tavrı Milli ve Yerli üretime verdiği önem ile üyelerinin tüm sorun ve isteklerine gösterdiği duyarlılık ile çözüm odaklı yaklaşımı, göreve geldiğinden beri kurumda yaptığı reformlar onun hem çok sevilmesine hem de getirdiği yenilik ve değişimle anılmasına neden olmuş.

  • İstanbul Ticaret Borsasından bahseder misiniz? (Görevleri ve çalışma alanları)

İstanbul Ticaret Borsası 1924 yılında kuruldu. Yani nerdeyse Cumhuriyet ile yaşıt, kadim bir kurum.

Biz tabi olduğumuz 5174 sayılı Kanun gereği kotasyon listemizde bulunan ve büyük çoğunluğunu gıda maddelerinin oluşturduğu kalemlerin alım satımı sonucunda borsada oluşan fiyatların tespitini, tescilini ve ilanını gerçekleştiren kamu tüzel kişiliğine sahip bir kurumuz.

Bizim farkımız, üye sayısı ve işlem hacmi bakımından Türkiye'de bulunan 113 Ticaret Borsasının en büyüğü olmamız. 10 bini aşkın üyemiz ve geride bıraktığımız 2018 yılında yakaladığımız 35 milyarı aşan işlem hacmi ile Türkiye’nin en büyük ticaret borsasıyız.

Borsamız ilk dönemlerde çeşitli malların işlem gördüğü, canlı hayvanların giriş çıkışlarının kontrol edildiği bir yerdi. Ancak günümüzde hem alım satımı yapılan hububat ve bakliyat gibi tarımsal ürünler pakete girdi, hem de İstanbul artık bir üretim merkezi olmaktan çıktı. Bu yüzden İSTİB’de bu tür ürünler artık fiziki olarak işleme girmiyor. Sadece fatura üzerinden tescilleri yapılıyor. Alım satımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilerek adaletsiz bir durumun oluşmasına müsaade edilmiyor.

Ancak Tuzla’daki canlı hayvan borsamız aktif olarak alım satımın gerçekleştiği bir mecradır.

Özellikle kurban bayramı dönemlerinde oldukça hareketli oluyor. Oradaki binamızı da geçtiğimiz dönem üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek için baştan aşağıya yeniledik ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Türkiye’nin göz bebeği İstanbul’un, gıda sektöründeki en büyük temsilcisi olarak zaman zaman bir sivil toplum örgütü gibi de hareket ederek ülkemize katkı sağlayacak hususlarda inisiyatif alarak var gücümüzle çalışıyoruz.

  • İstanbul Ticaret Borsasında görevde olduğunuz süreçte yapılan çalışmalardan bahseder misiniz?

Biz bu asırlık kurumda, geleceğe bakarak projeler üretmeye çalışıyoruz. Özellikle üyelerimizin rekabet güçlerini artırarak ekonomiye katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Yaptığımız her çalışma da bu amaca hizmet etmeyi hedefliyor.

KREDİ DESTEKLERİ

Bilindiği üzere, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde ilk defa 2016 yılında hayata geçirdiğimiz Nefes Kredisi Projesi vardı. KOBİ’lerimizin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacı ile son olarak KOBİ Destek Kredisi adı altında devam ettirilen bu projeye, İstanbul Ticaret Borsası olarak her aşamada katkı sağladık. Üyelerimizin likidite sıkıntısı yaşadıkları süreçlerde Borsamızın kaynaklarını seferber ederek, onlara bir nebze olsun nefes olabilmek adına elimizi taşın altına koyduk.

Döviz kurlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle Merkez Bankası faizleri yükseltmiş, bankalarda çok yüksek oranlarla kredi vermeye başlamışlardı. Adeta ekonominin bel kemiği olan KOBİ’lerimizi bu faiz oranları altında ezdirmemek amacıyla bu çalışmayı yaptık. KOBİ Destek Kredisi kapsamında kullanılacak krediyi 6 ay anapara ödemesiz, 12 ay eşit taksitli geri ödemeli olmak üzere toplam 18 ay vadeli olmasını sağladık. Üst limiti 200.000 TL olarak kullandırılacak kredinin brüt faiz oranını, piyasanın altında olmasına gayret gösterdik.

İstanbul Ticaret Borsası olarak, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da TOBB çatısı altında KOBİ’lerimize faydalı olacak tüm projelere elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Bu şekilde ekonomiye, faizlerin aşağı çekilmesine ve istihdama destek olmaya devam ediyoruz.

ÜRÜN İHTİSAS BORSASI

Bunun yanında, İstanbul Ticaret Borsası tarım sektörü için de çalışmalar yapmaktadır. İstanbul Ticaret Borsası olarak tarım bazlı ticarete, dolayısı ile ekonomimize önemli katkı sağlayacağına inandığımız ve kurucularından olduğumuz Ürün İhtisas Borsası ile ilgili gelişmeleri de yakinen takip ediyoruz.

Türkiye’nin tarımsal ürün ticaretini geliştirme ve üreticinin mahsulünün değerini arttırma yolunda önemli katkılar sağlayacak olan Ürün İhtisas Borsası, aynı zamanda Türkiye için referans kabul edilebilecek derinlikli bir tarım piyasasının oluşmasında önemli bir rol üstlenecektir.

LİSANSLI DEPOLAR

Yine Ürün İhtisas Borsasına entegre bir şekilde çalışacak Lisanslı Depolar sayesinde çiftçimiz, özellikle fiyatların düşük olduğu hasat döneminde, ürünlerini elinden çıkarmak yerine, lisanslı depoda saklayabilecek ya da ürün senetlerini teminat göstererek uygun koşullarda kredi alabilecek. Böylece Ürün İhtisas Borsası, tarımsal ürün ticaretini geliştirme ve üreticinin mahsulünün değerini kaybetmesini önleyecek.

LOBİ ÇALIŞMALARI

Ayrıca, İstanbul Ticaret Borsası olarak diğer kurum ve kuruluşlar ile de ortak çalışmalar yürütmekteyiz. Üyelerimizin ve sektörlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için gerek kamu gerek ise diğer sivil toplum örgütleri nezdinde çalışmalar yapmaktayız. İş dünyasından gelen sıkıntıları üst makamlara iletiyoruz. Örneğin yakın zamanda; kereste ölçülerindeki standardizasyon sorunları çözüldü. Baharat sektöründe bazı ürünlerle, kabuklu ve kabuksuz badem, ceviz ve kaju ithalat gümrük vergi oranları düşürüldü… Ayrıca uluslararası düzeyde bir fındık borsasının kurulması gibi birçok konuda da çalışmalar yapıyoruz. Tüm çalışmalarımızı sektörü temsil eden kurumlar ile paylaşarak, çözüme kavuşmasına katkıda bulunuyoruz.

HİZMET KALİTESİ

17 Meslek Komitesi ile temsil edilen üyelerimiz, ikinci dönemimizin başlamasıyla 27 Meslek Komitesi ile temsil edilmeye başladı. Böylece sektörlerin borsadaki temsil kabiliyeti arttırılmış olup, taleplerin daha kolay ve etkin bir şekilde çözümünün sağlanmasını amaçlıyoruz.

Ölçülebilir hedef ve göstergeler belirleyerek üyelerimize daha etkili ve verimli hizmet sunmayı amaçlıyoruz. İstanbul Ticaret Borsası olarak; Yönetim Kurulu, idari kadrosu ve personeli ile üyelerine beş yıldızlı hizmet verebilmek için yeni Vizyon, Misyon, Kalite Politikaları ve Stratejik Hedefler belirledik. Bu doğrultuda, 2018 yılında İstanbul Ticaret Borsası olarak ISO 9001: 2015 kalite yönetim sistemine geçişimizi tamamladık ayrıca yine aynı yıl içerisinde TOBB Akreditasyon Sistemi Belge Yenileme Denetimini başarı ile geçerek A sınıfı Akredite Borsa statüsü kazandık.

EĞİTİM ÇALIŞMALARI

2015 yılında İSTİB Akademi’yi kurarak verdiğimiz eğitimleri kurumsal bir kimliğe kavuşturduk.  İstanbul Ticaret Borsasının 94 yıllık mazisini akademik eğitim süreçleri ile birleştirdik. Üyelerin kurumsallaşma, mesleki, teknik ve ticari hayatını etkileyecek kişisel gelişim eğitimleri, Borsamız aracılığı ile akademisyenler tarafından veriliyor. Borsada temsil edilen sektörlere özel hazırlanan zengin eğitim içerikleri, üyeler tarafından her geçen yıl ilgi ile takip ediliyor.

ARŞİV ÇALIŞMALARI

Ayrıca Borsamız, az evvel de belirttiğim gibi Türkiye’deki en eski ticaret borsalarından biri konumunda, 1924 yılında kurulmuş yani neredeyse Cumhuriyet ile yaşıt bir kurum hafızasından bahsediyoruz. Tarihimizi bir hazine olarak görüyoruz. Bu hazineyi muhafaza etmenin bizim en özel görevlerimizden biri olması gerektiğini düşündük.

Bu sebeple, arşivlerde çürümeye yüz tutmuş 100 bin sayfanın üzerindeki belgemizi teker teker taratıp dijital ortama aktardık. Şimdi hepsi dijital olarak bünyemizde bulunuyor. Bu çalışmanın İstanbul’un ticaret tarihi açısından önemli bir değer olduğunu düşünüyoruz.

Arşivimiz araştırmacılar için de önemli bir kaynak. Çünkü İstanbul’un iaşesi hususu tarihte her zaman mühim bir yere sahip olmuştur. Bugün de İstanbul Ticaret Borsası, Türkiye’nin ekonomi tarihinin önemli bir parçasıdır.

TEKNOLOJİK ALTYAPI

Teknolojik kapasitenin arttırılarak, işlerin ve işlem süreçlerinin hızlandırılması, ölçme ve değerlendirme süreçlerinin etkinliğinin güçlendirilmesi ile üyelere kaliteli hizmet sunumunun sağlanması Borsamızın en önemli hedeflerindendir.

Bu sebeple Borsa personelinin çalışma hayatını ve bilgi erişim süreçlerini kolaylaştırmak, iletişim döngüsünü hızlandırmak hedefi ile hazırlanan İntranet Sistemi ile iş ve işlem süreçlerinde hız ve tasarruf sağlayan Elektronik Belge Yönetim Sistemini (EBYS) uygulamaya başladık. 7/24 evrak gönderimi sağlanabildiği gibi evrakın hangi aşamada olduğunun kolayca görüldüğü sistemde, kurum içi ve kurumlar arası yazışmalar artık dijital ortamda yapılıyor. Son bir yıl içinde EBYS ile yapılan iç ve dış yazışmalar sayesinde 200 bin civarında kâğıt tasarruf ettik.

Üyelerimizin sorularına cevap verebilecek, onlara danışmanlık yapabilecek Araştırma Proje ve İş Geliştirme Birimini kurduk. Böylece hem üyelerimize hizmet kalitemizi üst seviyelere çıkarmış olduk hem de onların birçok mecrada yayınlanmayan yabancı istatistiklere Türkçe olarak ulaşmasını sağladık.

  • İstanbul Ticaret Borsasının önemli yayınları olduğunu da biliyoruz. Bize bunlardan bahseder misiniz?

Borsamızın tarihini tüm detaylarıyla anlatan “İstanbul Ticaret Borsası 1924-2014” adlı bir kitap çıkardık. Böylece üyelerimize köklü tarihimizi aktardık.

Osmanlı Devleti’nin en önemli son dönem külliyelerinden olan ve şu an ayakta olan bölümleri ile Borsamıza ev sahipliği yapan Hamid-i Evvel Külliyesi hakkında Rahmetli Mehmet Nermi Haskan’ın kaleme aldığı “Hamid-i Evvel Külliyesi ve Çevresi” adlı kitabın arşivlerden çıkarılıp tekrar yayınlanmasını sağladık. Yayınlandıktan sonra gerek köşe yazarlarından gerekse tarih severlerden olumlu geri dönüşler almamız bizi mutlu etti. Bizler bu büyük tarihsel değere sorumluluk bilinci ile sahip çıkıyoruz.

Bana göre, Odalar ve Borsaların en önemli görevlerinden biri üyelerini bilgilendirmektir. Bu düşünceyle iki ayda bir yayınladığımız Borsa Aktüel dergisini çıkarmaya başladık ve üyelerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Ayrıca farklı sektörlere ait yayın çalışmalarımız da var. Mesela geçtiğimiz dönemde yumurta sektörüne dair bir kitap çıkardık. Bu dönem, konusunda uzman akademisyen hocalarımızla yeni sektörel kitabımız “Kırmızı Et ve Ticareti” adlı yayını hazırladık. Sektörel kitaplarda amacımız sorunları bilimsel anlayış ile inceleyip çözüm önerileri sunmak. Tüm yayınlarımıza Borsamızın web sitesinden ücretsiz olarak erişim imkânı mevcuttur.

  • Kadim Tohumları Canlandırma Projesi’nden bahseder misiniz?

İSTİB laboratuvarında gelecekte kullanılmak üzere saklanan, 50 yıldan daha eski olduğu tahmin edilen 32 tür 318 adet yerel çeşide ait tohumların; canlılıklarının tespit ederek çimlenebilmelerini sağlamak amacıyla İstanbul Ticaret Borsası olarak 2012 yılında bir proje başlattık.

2016 yılında sonuçlanan projede buğday ve arpa tohumları canlandırılarak çimlendirilmesi sağlandı… Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarla Bitkileri Araştırma Merkezi ve Türkiye Tohum Gen Bankası tarafından Haymana’da ekimi yapılan tohumlardan hasat alındı.

Proje sonunda tohumlardaki enfeksiyonların giderilebilmesi ve eski tohumların yeniden canlandırılabilmesini sağlayan önemli bir bilimsel buluşa da imza atıldı. Proje kapsamında geliştirilen solüsyon ile tohumlarda ortaya çıkabilecek zararlı oluşumların önüne geçilebilecek.

Proje sürecinde geliştirilen sterilizasyon ve çimlenme teknolojileri, Türk tarımında olduğu kadar farklı sektörlerde de kullanılabilecek önemli buluşlardır.

Bu proje eski tohumların gen kaynağı olarak kullanılabilmesine, aynı zamanda iş dünyası ile üniversitelerin verimli işbirliğine güzel bir örnek teşkil etmektedir.

Bu noktada durmayıp, projenin devamı kapsamında yeni bir çalışma başlattık. Arpa ve buğday tohumlarını çoğaltmak, genetik ve morfolojik analizlerinin yapılması amacıyla Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’ne teslim ettik.

Geçtiğimiz yıl hasat edilen tohumların analiz çalışmaları halen devam ediyor.

Kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen, kendi tohumları ile üretebilen bir ülke olmamız gerekiyor. İstanbul Ticaret Borsası olarak ve bu projelerle,  ülkemize bir nebze de olsa katkı sağlamak istiyoruz.

  • Tarım ve sanayide ülke geleceğini nasıl görüyorsunuz? Son dönemde ülkemize karşı yapılan saldırılar hakkında ne düşünüyorsunuz? Hükümetin saldırılar karşısında aldığı önlemleri nasıl buluyorsunuz?

Son dönemde Ticaret Savaşlarının harareti azalmış görünse de, dünya ve dolayısı ile bizim ekonomimiz de zorlu bir süreçten geçmekte. Küresel güçler, dışa bağımlılığımızın devamı için yıllar içinde milletimizi kendilerine bağımlı hale getirdi. Üretim konusunda da sıkıntılı bir süreç oldu. Fakat hali hazırda yaşamış olduğumuz ekonomik savaş, dışa bağımlılığın azaltılması gerektiğini hepimize daha net bir şekilde hissettirdi.

Ekonomi yönetiminin açıkladığı yeni programlar, teşvikler sayesinde tarım ve sanayi alanında daha hızla büyüyeceğimize ve dışa bağımlılığı azaltacağımıza olan inancım tam.

Son zamanlarda hem hükümet kanalı hem de iş âleminin altını çizdiği en önemli ifade yerli ve milli üretim. Geleceğimiz yerli üretimden geçiyor. Bunun için hepimiz üstümüze düşen görevi yapmalıyız.

Piyasanın rahatlaması için bankaların da üzerine düşeni yapması reel sektör ile çekişmeyi bırakıp kendilerini değil, milletin iyiliğini düşünen bir tavır sergilemeleri gerekiyordu.

Bu noktada, geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan 13 bankanın güç birliği ile ortaya koyulan KOBİ Değer Kredisi iş dünyasını heyecanlandıran bir adım oldu. 6 ay geri ödemesiz ve aylık yüzde 1.54 faizle verilecek bir krediden bahsediyoruz. Üstelik 20 milyar TL büyüklüğü olan bu kredinin Hazine'ye de bir etkisi olmayacak. Ekonomik saldırı altında olduğumuz bu olağanüstü dönemde bu destek ile ticaretin çarklarının takılmadan dönmesini sağlayacağına inanıyorum.

Türk özel sektörü olarak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde topyekûn bir duruş sergiledik. İş dünyası ve milletimiz, el ele vererek enflasyondaki yavaşlamada pay sahibi olduk. İstanbul Ticaret Borsası olarak 2019 yılında da,  milli bir dayanışma içinde, Enflasyon ile Topyekûn Mücadele Programına desteğimizi artarak sürdüreceğiz. İnancım odur ki, enflasyon oranı yıl içinde kademeli olarak düşüş gösterecek ve Allah’ın izniyle hedeflenen yüzde 15.9’un da altına inecektir.

Ayrıca 2018’nin sonlarında ekonomiyi dengeleme ve istihdamı destekleme amacıyla başlatılan Mobilya, Beyaz Eşya, Otomotiv ve Konut sektöründeki KDV ve ÖTV indirimleri, hem iç piyasayı hem de enflasyon ile mücadeleyi destekleyici adımlardır. Bu vergi indirimi 2019’un Mart ayında sona erecekti ancak süresi uzatıldı. Tapu harçları ile konutta vergi indirimi yılsonuna kadar sürecek. Otomotiv, mobilya ve beyaz eşyada vergi indirimine 30 Haziran’a kadar devam edilecek. Piyasanın canlılığına katkı sağlamak adına bu teşvik ve desteklerin diğer kritik sektörleri de de kapsayacak şekilde çeşitlendirilmesinin faydalı olacağı kanaatini taşıyorum.

Yaşadığımız zor günlere rağmen 2018 yılının, ihracat rekorları ile dolu bir yıl olarak Cumhuriyet tarihinde yer alması bizi oldukça mutlu etti. Bildiğiniz gibi 2018 yılında ihracatımız yüzde 7,1 artarak 168,1 milyar dolara yükseldi. Yapılan çalışmalar sayesinde 2019 yılının, daha güzel sonuçlar alacağımız bir yıl olmasını ve bu rekorun da aşılmasını temenni ediyorum.

ALİ KOPUZ KİMDİR?

Ali Kopuz, 1961 yılında Rize’nin Gündoğdu ilçesine bağlı Veliköy’de doğdu.

İstanbul’daki okul eğitiminden sonra iş hayatına, aile şirketi olan Elif Et Mamulleri Sanayi ve Ticaret AŞ'de başlayan Ali Kopuz, halen bu şirketin yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir. Bu şirketin yanı sıra gıda ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren, Al-Et Gıda yönetim kurulu başkanı olan Ali Kopuz, aynı zamanda Türkiye’nin en büyük ve Avrupa’nın ikinci büyük gıda merkezi olan Mega Center Yapı Kooperatifi’nin de yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir. Ayrıca Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Kurucu Üyesidir.

Ali Kopuz, 2013 yılı Mayıs ayında yapılan İstanbul Ticaret Borsası seçimlerinde meclis üyeliğine ve akabinde yapılan seçimlerde yönetim kurulu başkanlığına ve Ağustos 2013’de gerçekleştirilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 69. Genel Kurulu’nda, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına seçilmiştir. 2018 yılında seçimlerin sonucunda her iki göreve de tekrar seçilen Ali Kopuz, birçok sivil toplum örgütünün yönetim kurulu üyeliğini de yürütmektedir. 

 

  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER STK-Vakıf-Oda HABERLERİ
  Gündem HABERLERİ
2022 Yılında araçlarımızı caddelerimizde göreceğiz 2022 Yılında araçlarımızı caddelerimizde göreceğiz Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçtiğimiz günlerde Türkiye Odalar ve..
2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, medeniyet inşa etmenin her topluma nasip olm..
Bakan Pekcan, OECD Bakanlar Konseyi toplantısına katıldı Bakan Pekcan, OECD Bakanlar Konseyi toplantısına katıldı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin dijital ticaretin ve ekonomilerinin di..
Ticaret Bakanı Pekcan DTÖ Gayriresmi Bakanlar Toplantısı'na katıldı Ticaret Bakanı Pekcan DTÖ Gayriresmi Bakanlar Toplantısı'na katıldı Bakan Pekcan, korumacı eğilimlerin kısa vadeli yararlarına karşı konulması ve ço..
  Ekonomi HABERLERİ
Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak, “ivme finansman paketini” açıkladı Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak, “ivme finansman paketini” açıkladı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İVME (İleri, Verimli, Milli Endüstri) Fi..
`Elektrifikasyona toplam 2,4 milyar lira yatırım yapıldı` `Elektrifikasyona toplam 2,4 milyar lira yatırım yapıldı` Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan, “Enerji verimliliği için önem arz e..
İkram Göktaş: “Temel misyonumuz sektördeki mevcut pastadan pay alarak büyümek değil” İkram Göktaş: “Temel misyonumuz sektördeki mevcut pastadan pay alarak büyümek değil” Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, banka olarak temel misyonlarının sektör..
Türkiye Finans, konut finansmanı kar oranlarını artırdı Türkiye Finans, konut finansmanı kar oranlarını artırdı Türkiye Finans Katılım Bankası, konut finansman oranlarında 20 puanlık bir artış..
  STK-Vakıf-Oda HABERLERİ
Türkiye enerji sektörünün köklü markası İpragaz da “Etik ve İtibar” dedi Türkiye enerji sektörünün köklü markası İpragaz da “Etik ve İtibar” dedi 2010 yılında kurulan ve Türkiye'nin önde gelen kurum ve kuruluşlarının yer aldığ..
TİAD’a yeni görsel kimlik TİAD’a yeni görsel kimlik Türkiye takım tezgahları sektörü için itici güç görevi gören eski adıyla Takım T..
TEPED, ZYXEL ile Bir Araya Geldi TEPED, ZYXEL ile Bir Araya Geldi Teknoloji Profesyonelleri Derneği - TEPED, Network ve Ağ Teknolojileri Alanında ..
AB’den KAÇUV’a hibe desteği AB’den KAÇUV’a hibe desteği Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), “Sürdürülebilir Fon Yönetimi ve Sistemler..
  Söyleşi HABERLERİ
Allah tüm inananları affeder Allah tüm inananları affeder Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Allah'ın affediciliğini anlattığı "Gönül Sohbetleri"n..
MAİN Katılımın getirdiği Yabancı Melek Yatırımcı  Start-up Projelere TL olarak yatırım yapıyor MAİN Katılımın getirdiği Yabancı Melek Yatırımcı Start-up Projelere TL olarak yatırım yapıyor MaQasid Melek Yatırımcı Ağı (MAIN) Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Yavuz S..
Macaristan’dan Türk yatırımcılara cazip fırsatlar Macaristan’dan Türk yatırımcılara cazip fırsatlar Avantajlı teşvik sistemi ve Türkiye’ye ile kurduğu yakın ilişkilerle yatırımcıla..
Ramazan Söyleşilerine Yoğun İlgi Ramazan Söyleşilerine Yoğun İlgi Eyüpsultan Belediyesi, Ramazan-ı Şerif’i en iyi şekilde ağırlamak, vatandaşların..
  Fuar-Kngr-Fest-Turizm HABERLERİ
ICSG İstanbul’a yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi ICSG İstanbul’a yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi Geçtiğimiz Nisan ayının 25 ve 26’sında Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen Avra..
Filistin’de görmeniz gereken 9 yer Filistin’de görmeniz gereken 9 yer Çoğu insan için Filistin toprakları bir tatil planına dahil edilecek yerler deği..
İBB, İstanbul’a özgü tasarımları Avusturya’da dünyaya tanıtıyor İBB, İstanbul’a özgü tasarımları Avusturya’da dünyaya tanıtıyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avusturya’da, UNESCO’nun desteğiyle gerçekleştiri..
ICSG İstanbul’a yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi ICSG İstanbul’a yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi Geçtiğimiz Nisan ayının 25 ve 26’sında Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen Avra..
  Kentsel Dönüşüm HABERLERİ
Başkan Öztekin: ‘’Yahya Kemal’de örnek bir kentsel dönüşüm başlatacağız’’ Başkan Öztekin: ‘’Yahya Kemal’de örnek bir kentsel dönüşüm başlatacağız’’ Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, 5 gün önce Kağıthane Yahya Kemal Maha..
Mevlüt Uysal: “kentsel dönüşüm yapmak isteyenlere her konuda yardımcı olacağız” Mevlüt Uysal: “kentsel dönüşüm yapmak isteyenlere her konuda yardımcı olacağız” İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Ad..
Türkiye'nin büyük dönüşümü Esenler'de başladı Türkiye'nin büyük dönüşümü Esenler'de başladı Esenler’in yıllardır süregelen imar sorununun çözüme kavuşacağı, riskli yapıları..
Bakan Kurum: “Kentsel dönüşümün hızlandırılmasına katkı sağlayacağız Bakan Kurum: “Kentsel dönüşümün hızlandırılmasına katkı sağlayacağız Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 5 yılda 1.5 milyon konutun dönüşümünü ya..
  Projeler HABERLERİ
Akademi ve iş dünyası “Mesleğimi Tanıyorum” Projesinde buluştu Akademi ve iş dünyası “Mesleğimi Tanıyorum” Projesinde buluştu Gençlerin iş hayatına atılmadan önce kariyerleri ile ilgili tüm koşulları kavram..
Yarış Arabalarıyla Çocukların Yüzü Güldü Yarış Arabalarıyla Çocukların Yüzü Güldü Teamart Motor Sporları Grubu’nun çocuklara trafik kurallarını öğretmek amacıyla ..
 TSKB Teknoloji ve Girişimcilik Platformu’nun Kazanan Projeleri Belli Oldu TSKB Teknoloji ve Girişimcilik Platformu’nun Kazanan Projeleri Belli Oldu TSKB’nin, kurum içi girişimciliği geliştirmek için Türkiye Girişimcilik Vakfı (G..
TMB ve Intes kamu, yabancı misyon ve inşaat sektörünün önde gelen temsilcilerini buluşturdu TMB ve Intes kamu, yabancı misyon ve inşaat sektörünün önde gelen temsilcilerini buluşturdu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: “Yüksek maliyetli projeleri PPP modeli ve dı..
  Spor HABERLERİ
Engelli Vatandaşlara Havuz Hizmeti Engelli Vatandaşlara Havuz Hizmeti Havaların ısınmasıyla birlikte engelli vatandaşlarını ücretsiz olarak havuz hizm..
Tekvandonun ‘Altın Çocuğu’ Bayrampaşa’dan çıktı Tekvandonun ‘Altın Çocuğu’ Bayrampaşa’dan çıktı Bayrampaşa Belediyesi Bilgi Merkezi’nin spor kulübünde çalışmalarını yürüten Bay..
İBB’nin şampiyon tekvandocusu İrem Yaman tarih yazıyor İBB’nin şampiyon tekvandocusu İrem Yaman tarih yazıyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularından İrem Yaman İngiltere’d..
İBB’den çocuklara ücretsiz yaz spor okulu İBB’den çocuklara ücretsiz yaz spor okulu İstanbul Büyükşehir Belediye’nin okullara inşa ettiği spor salonlarında düzenlen..
  Esnaf dergisi HABERLERİ
İBB’den LGS’ye hazırlanan öğrencilere geleceğe ilk adım konferansları İBB’den LGS’ye hazırlanan öğrencilere geleceğe ilk adım konferansları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek öğrencil..
YENİDER ile MİYEP ASKON Başkanı Orhan Aydın’ı ziyaret etti  YENİDER ile MİYEP ASKON Başkanı Orhan Aydın’ı ziyaret etti Yeniden İnşa Derneği (YENİDER) ile Milli ve Yerli Esnaf Platformu (MİYEP) Başkan..
30. Milli ve Yerli Esnaf Buluşmaları Ahmet Hamdi Çamlı’nın katılımıyla gerçekleşti 30. Milli ve Yerli Esnaf Buluşmaları Ahmet Hamdi Çamlı’nın katılımıyla gerçekleşti Esnaf Bülteni Dergisinin her ay geleneksel hale getirdiği “Milli ve Yerli Esnaf ..
29. Milli ve Yerli Esnaf Buluşmaları’nda “Krizden Nasıl Karlı Çıkarız” konuşuldu 29. Milli ve Yerli Esnaf Buluşmaları’nda “Krizden Nasıl Karlı Çıkarız” konuşuldu Esnaf Bülteni Dergisi’nin geleneksel Milli ve Yerli Esnaf Buluşmaları Ortak Akıl..
Henüz anket oluşturulmamış.
HABER ARŞİVİ
NAMAZ VAKİTLERİ
HAVA DURUMU
Yukarı