HABER AKIŞI

İMECE’den eşitsizliklerin azaltılması için çalışan sosyal girişimcilere açık çağrı

 Tarih: 14-05-2019 10:23:43
Toplumsal meselelere sosyal inovasyon ile çözüm üretmek isteyenleri bir araya getiren sosyal inovasyon platformu imece, Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir kalkınma için belirlediği 17 hedef arasında yer alan ‘Nitelikli Eğitim’ ve ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ meselelerinin ardından yeni sürecinde, ‘Eşitsizliklerin Azaltılması’ konusuna odaklanıyor.

Sosyal problemlere yaratıcı şekilde sürdürülebilir çözümler geliştiren birey ve kurumları bir araya getiren imece’nin 3. Destek Programı, Zorlu Holding’in ana partnerliğinde, İTÜ Çekirdek’in stratejik partnerliğinde gerçekleşecek.

Dezavantajlı grupların ekonomik ve sosyal olarak güçlendirilmesi, herkes için erişilebilir eğitim, iş ve sosyal imkânları sağlama ile mültecilerin ihtiyaçlarının karşılanmasını kolaylaştıracak sosyal girişimlerin hayata geçirilmesini hedefleyen 3. Destek Programı’nın kapsamı, uluslararası kalkınma kuruluşları, özel sektör, akademi ve sivil toplum kuruluşlarından alanının uzman isimlerinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte açıklandı. ‘Eşitsizliklerin Azaltılması’ başlığı altındaki bu meselelere çözüm getirecek sosyal girişimcilerin başvurması için, canlı yayınla geniş kitlelere de ulaştırılan açık çağrı yapıldı.

‘Nitelikli Eğitim’ ve ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ hedeflerine odaklanan ilk iki programda, 25 insiyatif ve sosyal girişimin projelerinin hayata geçmesi için destek veren imece, 3. Destek sürecinde, ‘İTÜ Çekirdek’ ile gerçekleştirdiği stratejik ortaklık ile desteklerinin kapsamını genişletiyor. Bu işbirliği kapsamında, programa başvuru sonucu seçilecek sosyal girişimler, imece ve İTÜ Çekirdek ortaklığındaki kuluçka programında girişimlerini geliştirme fırsatı elde edecek; ayrıca mentorluk, çalışma alanı, eğitim, ekosisteme erişim, kurumsal işbirliği ve hibe kaynaklarından yararlanabilecek.

Sosyal etki odaklı girişimcilere açık olan imece’nin 3. Destek Programı başvuruları, 9 Haziran tarihine kadar yapılabilecek. 

Aslı Alemdaroğlu: ‘Son 30 yıl içerisinde alt ve üst gelir seviyeleri arasındaki fark en sert noktaya ulaştı’

Gerek jeopolitik gerek ekonomik dünya üzerinde çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olunduğunu söyleyen Zorlu Holding Kurumsal İletişim Genel Müdürü Aslı Alemdaroğlu, ‘Uluslararası sistemde büyük çatlaklar var. Hızla artan eşitsizlikler sözkonusu. Bir düşünce kuruluşunun, bir sivil toplum kuruluşunun tek başına çözemeyeceği, işbirliği gerektiren, kompleks sorunlar bunlar. Küreselleşme akımları, geçtiğimiz 20-25 senede dünya genelinde refah seviyelerinde iyileşmelere yol açsa da, buna rağmen, sağlık, eğitim, güvenlik, barınma, beslenme gibi çok çeşitli başlıklarda eşitsizliklerdeki azalma bu paralelde gitmiyor. Eşitsizliklerdeki sıkıntılar devam ettiği sürece, dünya üzerindeki yoksulluk ve benzeri problemlere çözüm bulmanın mümkün olmadığını hepimiz görüyoruz” dedi.

OECD rakamlarına göre son 30 yıl içerisinde alt ve üst gelir seviyeleri arasındaki farkın en sert noktaya ulaştığına, en yüksek gayrı safi yurtiçi hasılası artışı olan ülkelerde en yüksek ekonomik eşitsizliklerin yaşandığına yani faydaya herkesin eşit erişemediğine değinen Alemdaroğlu, ‘Bu anlamda bakıldığı zaman artık bazı şeyleri daha farklı yapmamız gerektiği ortaya çıkıyor. Belki de mevcut problemlere, aynı yöntemlerle değil, farklı bakış açılarıyla çözümler getirmemiz gerekiyor. Hepimizin artık kabul etmesi gereken bir şey var. Bütün bireylerin ait oldukları toplumların kültürel ve sosyal yapıları içerisinde eşit haklara sahip olması, hepimizin bunu yönetmesi gerekiyor. Bunları yönetemediğimiz noktada da, sosyal kutuplaşma, sosyal gerilimler, sosyal kapitalin erozyonu, adaletsizlikler, çatışmalar, göçler, çözülmesi her geçen gün daha zorlaşan konular olarak karşımıza çıkmaya devam edecek’ dedi.

Alemdaroğlu: ‘2050 yılına kadar 200 milyon kişi göç etmek zorunda kalacak’

Konuşmasında, imecenin ‘Eşitsizliklerin Azaltılması’ başlıklı 3. Destek programı kapsamına giren mülteciler ve engellilik ile ilgili de güncel veriler paylaşan Aslı Alemdaroğlu, geçtiğimiz bir yıl içerisinde dünya üzerindeki mülteci sayısının yüzde 10 oranında arttığına dikkat çekerek, 2050 yılına kadar, kaynakların azalması, iklim değişikliği, suya erişimde sıkıntılar sebebiyle, yaklaşık 200 milyon kişinin evini, ait olduğu toplumunu ve topraklarını terk etmek zorunda kalacağının beklendiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü rakamlarına göre, bir milyardan fazla insanın yani dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15’inin bir tür engellilik ile yaşadığının da altını çizen Alemdaroğlu “Dünya üzerindeki engelli nüfusunun yüzde 87.8’i yani 3 milyon 540 bin engelli, istihdam süreçleri dışında. Engelli bireylerin çalışma hayatı dışında kalması, ülkelerin ekonomisi için oldukça maliyetli ve bu maliyet ülkelerin gayrisafi yurtiçi hasılalarının yüzde 3-7 oranlarında değişiyor. imece’nin yeni destek programında, eşitsizliklerin azaltılmasına odaklanarak, bu konuda yaşanan pek çok sorunun çözülmesine yönelik fikirler geliştiren girişimcileri desteklemeyi, erişilebilirlik ve engellilik ile mülteciler konusuna odaklanıp, toplumun her kesimindeki eşitsizliklerin azaltılması adına farklı müdahaleler tasarlayan sosyal girişimcilerin desteklenmesini çok kıymetli buluyorum’ dedi.

‘imece Direktörü Buğra Çelik: ‘eşitsizlikler azalmadıkça, yoksullukla mücadele ve herkes için sürdürülebilir kalkınmadan bahsetmek mümkün değil’

imece Direktörü Buğra Çelik ise, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Türkiye’de ve tüm dünyada sağlık, eğitim, gelir dağılımı gibi birçok alanda eşitsizlikler var olmaya devam ediyor. Engelli bireyler, eğitim ve iş imkânlarından eşit biçimde yararlanamazken, toplumda engelli bireylerin fiziksel ve sosyal ihtiyaçları çoğunlukla görmezden geliniyor. Bunun yanı sıra, mülteci topluluklar, göç ettikleri ülkelerde hayat şartları, sağlık ve eğitim gibi birçok farklı alanda ayrımcılığa maruz kalıyor. Bu eşitsizlikler azalmadıkça, yoksullukla mücadele ve herkes için sürdürülebilir kalkınmadan bahsetmek mümkün değil. Bu nedenle biz de imece olarak Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden biri olan Eşitsizliklerin Azaltılması’na odaklanıyoruz. Bugüne kadar Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmaya yönelik çözümler üreten girişimcilerle birlikte 7 aylık iki ayrı destek programını tamamladık. Ayrıca sosyal girişimleri kitlesel fonlamaya hazırlayan eğitimler düzenledik. Bu süreçlerde 24 sosyal proje ve girişim ile kuruluş aşamasından itibaren yakın çalışmalarda bulunduk. Burada edindiğimiz tecrübeleri “Eşitsizliklerin Azaltılması” destek programına da taşıyacak, sosyal girişimcilerin yanında olacağız. Girişimcilerin, eşitsizliklerin azaltılmasına yönelik meselelerdeki çözümlerini büyük bir heyecan ve merakla bekliyoruz.

 

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp yaptığı açıklamada; “İTÜ Çekirdek’te, bir teknoloji girişiminin ihtiyaç duyacağı eğitim, satış, yatırımcı ve iş ağlarına erişim gibi destekleri bir arada sunuyoruz. İTÜ Çekirdek kurulduğu günden bu yana, toplamda 1.700’den fazla girişime ve 4.000’den fazla girişimciye destek oldu. İTÜ ARI Teknokent olarak, girişimcilik ekosisteminin derinleşmesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Sosyal girişimlerin bu noktada dezavantajlı olmaması, sosyal sorunların çözümüne odaklanan girişimlerin başarıya ulaşması için uygun ortam bulmasını çok önemsiyoruz. Benzer amaçlarla çalışan imece’nin bu kapsamda stratejik partneri olmaktan mutluyuz. Bu işbirliği sayesinde, alanında başarılı sosyal girişimcileri İTÜ Çekirdek sürecine dahil ederek, onların Big Bang imkânı ile buluşmaları ve sonrasında başarıya ulaşmaları için biz de destek olacağız.” dedi.

 

imece Destek Programı nedir?

imece bünyesinde açılan Destek Programları ile, sosyal meselelere çözüm üretmek isteyen girişimci adayları arasından seçilen takımlara; eğitim, mentorluk, ağ gibi katkıların yanı sıra hibe desteği veriliyor. Bu destekler sayesinde fikir ve projeler, sürdürülebilir iş modellerine dönüştürülebiliyor.

imece, her 7 ayda bir açılan Destek Programı sürecinde, Birleşmiş Milletler tarafından sürdürülebilir kalkınma için ilan edilen 17 Küresel Hedef’e göre belirlenen bir temaya ve temayla ilgili meselelere odaklanıyor.

imece, başlangıç olarak kendisine 3 ana konu belirledi: “Nitelikli Eğitim”, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” ve “Eşitsizliklerin Azaltılması.” Bu üç temanın fonlanmasını ise Zorlu Holding üstlendi. imece ekibi, açılacak yeni Destek Programı süreçlerine yeni fon sağlayıcılar bulmak için iş dünyası ile görüşmelerini sürdürüyor.

 

 

imece neler yapar?

imece, toplumsal meselelere çözümler üretilebilmesi için aşağıdaki çalışmaları yürütüyor:

  • Birleşmiş Milletler tarafından sürdürülebilir kalkınma için ilan edilen 17 Küresel Hedef doğrultusunda belirlenen tema odaklı Destek Programı düzenliyor.
  • Sosyal, kültürel ve çevresel meselelere kolektif biçimde çözüm üretilmesini sağlayan açık inovasyon laboratuvarı imeceLAB kapsamında gençler çözüm fikirleri ve projeler geliştiriyor.
  • “Mind the Impact” adı ile finansal kaynak yöneticilerinin, yatırımcıların ve girişimlerin olduğu bir topluluğa sosyal finansman alanına dair içerikler iletiyor. Bu kapsamda, sosyal fayda yaratan ileri seviye girişimlerle yapılan çalışmalar ve geliştirilen mentor ağı ile bu alandaki ihtiyaçları gidermeye yönelik adımlar atıyor.
  • Düzenlediği etkinlikler ve çalışmalar ve öğrencilere yönelik programlar ile sosyal inovasyon odaklı bir komünite geliştiriyor.
  • Sosyal fayda ve inovasyon alanında sağladığı kaynaklar ile kapasite geliştiriyor.

 

  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER Gündem HABERLERİ
  Gündem HABERLERİ
Konaklamada yeni gözde: ‘Hikayeli’ Oteller Konaklamada yeni gözde: ‘Hikayeli’ Oteller Yatak kapasitesini her geçen gün artıran konaklama sektöründe yeni açılım ise hi..
Satış ve pazarlamayı otomatiğe bağlayan program Satış ve pazarlamayı otomatiğe bağlayan program BTM girişimcilerinin kurduğu Earnado, KOBİ’leri, maddi yetersizlik nedeniyle çal..
Şanlıurfa İpekyol G.M. Gençleri İl Jandarma Komutanlığında Şanlıurfa İpekyol G.M. Gençleri İl Jandarma Komutanlığında Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren İp..
İstanbul’da 2 gün boyunca sağanak yağmura dikkat İstanbul’da 2 gün boyunca sağanak yağmura dikkat Meteorolojik verilere göre, İstanbul’da Perşembe gününe kadar aralıklarla sağana..
  Ekonomi HABERLERİ
Aksa Enerji, fon yöneticileri ve analistler ile bir araya geldi Aksa Enerji, fon yöneticileri ve analistler ile bir araya geldi Aksa Enerji, 21 Ağustos Çarşamba günü CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazanc..
Aydınlatma Sektörü İhracatla Atağa Kalktı Aydınlatma Sektörü İhracatla Atağa Kalktı 466 Milyon Dolar İhracat Değerlerine Ulaşan Aydınlatma Sektörü Atağa Kalktı ..
Türk doğal taş sektörü İtalya’ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor! Türk doğal taş sektörü İtalya’ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor! İMİB doğal taşta 2 milyar dolarlık ticaret hacmini arttırmak istiyor İstanbul..
İTO Meclis Üyesi Tevfik DİNÇER; “Kendine yeten bir ülke olmamız için, ÜRETİM-ÜRETİM-ÜRETİM” dedi. İTO Meclis Üyesi Tevfik DİNÇER; “Kendine yeten bir ülke olmamız için, ÜRETİM-ÜRETİM-ÜRETİM” dedi. İTO Meclis Üyesi ve 78. HUBUBAT, BAKLİYAT, KURUYEMİŞ ve EKomitesi Başkan Yardımc..
  STK-Vakıf-Oda HABERLERİ
MÜSİAD Verimlilik, Maden ve Enerji Yönetimi Komitesi'nden Kamu Kurumlarına Ziyaret MÜSİAD Verimlilik, Maden ve Enerji Yönetimi Komitesi'nden Kamu Kurumlarına Ziyaret MÜSİAD Verimlilik, Maden ve Enerji Yönetimi Komitesi, 1 Ağustos Cuma günü Ankara..
Merkez'in Kararı Sonrası Bankalara Yeni Çağrı Merkez'in Kararı Sonrası Bankalara Yeni Çağrı 11 bine yaklaşan üyesi ve 224’ü yurt dışında olmak üzere 311 noktaya ulaşan şube..
İTO’da kamu destekleri anlatılacak İTO’da kamu destekleri anlatılacak İstanbul Ticaret Odası’nda, iş dünyasının faydalanabileceği kamu desteklerine yö..
Ekonomide toparlanma için iki fırsat Ekonomide toparlanma için iki fırsat İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) ağustos ayı olağan meclis toplantısında konuşan..
  Söyleşi HABERLERİ
Avustralya Büyükelçisi Marc Innes-Brown ve Eşi Neda Alemohammed Avustralya Büyükelçisi Marc Innes-Brown ve Eşi Neda Alemohammed Ülkemizin yer aldığı siyasi coğrafya konusunda sahip olduğu büyük donanımla, Tür..
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı hakim savcı adayları ile bir araya geldi Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı hakim savcı adayları ile bir araya geldi Ünlü tarihçiden hakim ve savcı adaylarına özel hayat vurgusu
“İstanbul Craft Week” Tekfur Sarayı’nda başladı “İstanbul Craft Week” Tekfur Sarayı’nda başladı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, 17-22 Haziran arasında düzenlenecek İ..
Dursun Gürlek’ten Fetih Söyleşisi Dursun Gürlek’ten Fetih Söyleşisi Eyüpsultan Belediyesi tarafından Zal Mahmut Paşa Külliyesi avlusunda düzenlenen ..
  Fuar-Kngr-Fest-Turizm HABERLERİ
WorldFood İstanbul Fuarı’nda hedef gıda sektörü ihracatında durağanlığı aşmak WorldFood İstanbul Fuarı’nda hedef gıda sektörü ihracatında durağanlığı aşmak 4-7 Eylül 2019 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde, 1.000’den fa..
MAKTEK İzmir’den dünyaya yayılan İnovasyon MAKTEK İzmir’den dünyaya yayılan İnovasyon Son yıllarda devlet kurumları ve özel sektör, inovasyon konusuna odaklanmış duru..
27. WorldFood İstanbul Fuarı gıda sektörünün geleceğini masaya yatırmaya hazırlanıyor 27. WorldFood İstanbul Fuarı gıda sektörünün geleceğini masaya yatırmaya hazırlanıyor Türk gıda sektörünün uluslararası buluşma noktası olan 27. Uluslararası Gıda Ürü..
Triatlon'da Balkan Şampiyonası heyecanı İstanbul’da Triatlon'da Balkan Şampiyonası heyecanı İstanbul’da Avrupa’da futboldan sonra en fazla lisanslı sporcuya sahip branş olan triatlon, ..
  Kentsel Dönüşüm HABERLERİ
Türkiye İMSAD Başkanı Ferdi Erdoğan: “Yeni ‘Deprem Yönetmeliği’ ile kentsel dönüşüm şimdi başlıyor” Türkiye İMSAD Başkanı Ferdi Erdoğan: “Yeni ‘Deprem Yönetmeliği’ ile kentsel dönüşüm şimdi başlıyor” Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, ‘17 Ağustos 1999 Marmara Dep..
98 Bin riskli yapının 56 bini yenilendi 98 Bin riskli yapının 56 bini yenilendi 17 Ağustos'un 20'nci yıl dönümünde, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu..
Yahya Kemal sakinlerinin kentsel dönüşüm sevinci Yahya Kemal sakinlerinin kentsel dönüşüm sevinci Yahya Kemal Mahallesi sakinleri, bölgede başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarıy..
Kentsel Dönüşüm’ün yerini kırsal dönüşüm almalı Kentsel Dönüşüm’ün yerini kırsal dönüşüm almalı İSTİB Başkan Yardımcısı Hakkı İsmet Aral, Tarım ve Orman Bakanlığının kısa, orta..
  Projeler HABERLERİ
İstanbul’un yeni vitrini Galataport’ta geri sayım İstanbul’un yeni vitrini Galataport’ta geri sayım İstanbul, Galataport ile yeni bir vitrine daha kavuşmak üzere geri sayıma girdi...
Aydınlatmada Tasarımının İlham Veren Projeleri, İstanbulLight 3. Aydınlatma Tasarım Zirvesi’nde Konuşulacak Aydınlatmada Tasarımının İlham Veren Projeleri, İstanbulLight 3. Aydınlatma Tasarım Zirvesi’nde Konuşulacak Antik çağda Antakya’da dünyanın ışıklandırılan ilk caddesine sahip olan ülkemiz,..
 Afetler Can Almaya Devam Ediyor Afetler Can Almaya Devam Ediyor İklim değişikliği konusunda toplumsal bilinç seviyesini artırma, bireylerde davr..
Beyazıt Meydanı, Turgut Cansever’in ödüllü projesiyle canlanacak Beyazıt Meydanı, Turgut Cansever’in ödüllü projesiyle canlanacak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyazıt Meydanı’nın yıllardır ihmal edildiğini belir..
  Spor HABERLERİ
İBB İtfaiyesi, uluslararası spor oyunlarında 20 madalya kazandı İBB İtfaiyesi, uluslararası spor oyunlarında 20 madalya kazandı İBB İtfaiyesi, Dünya Polis ve İtfaiye Oyunları’nda (WPFG) 6 günde 4’ü altın topl..
Sigortam.net İTÜ Basket sezon açılışını yaptı Sigortam.net İTÜ Basket sezon açılışını yaptı İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) efsanevi basketbol takımı Sigortam.net İTÜ Ba..
Premier Lig'in bir maçı 9 milyon 400 bin euro Premier Lig'in bir maçı 9 milyon 400 bin euro KPMG Football Benchmark ekibinin analizine göre; bu hafta sonu başlayacak İngilt..
‘Engellere Özgürce Kulaç' Atıyorlar ‘Engellere Özgürce Kulaç' Atıyorlar Zeytinburnu ilçesinde ikamet eden engelli çocuklar ve yetişkinler Zeytinburnu Be..
  Esnaf dergisi HABERLERİ
IV. Ulusal Saha Epidemiyolojisi Konferansı Ankara’da Gerçekleşti IV. Ulusal Saha Epidemiyolojisi Konferansı Ankara’da Gerçekleşti Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, “IV. Ulusal Saha Epidemiyoloji..
İBB’den LGS’ye hazırlanan öğrencilere geleceğe ilk adım konferansları İBB’den LGS’ye hazırlanan öğrencilere geleceğe ilk adım konferansları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek öğrencil..
YENİDER ile MİYEP ASKON Başkanı Orhan Aydın’ı ziyaret etti  YENİDER ile MİYEP ASKON Başkanı Orhan Aydın’ı ziyaret etti Yeniden İnşa Derneği (YENİDER) ile Milli ve Yerli Esnaf Platformu (MİYEP) Başkan..
30. Milli ve Yerli Esnaf Buluşmaları Ahmet Hamdi Çamlı’nın katılımıyla gerçekleşti 30. Milli ve Yerli Esnaf Buluşmaları Ahmet Hamdi Çamlı’nın katılımıyla gerçekleşti Esnaf Bülteni Dergisinin her ay geleneksel hale getirdiği “Milli ve Yerli Esnaf ..
Henüz anket oluşturulmamış.
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR
HABER ARŞİVİ
NAMAZ VAKİTLERİ
HAVA DURUMU
Yukarı