HABER AKIŞI

İMECE’den eşitsizliklerin azaltılması için çalışan sosyal girişimcilere açık çağrı

 Tarih: 14-05-2019 10:23:43
Toplumsal meselelere sosyal inovasyon ile çözüm üretmek isteyenleri bir araya getiren sosyal inovasyon platformu imece, Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir kalkınma için belirlediği 17 hedef arasında yer alan ‘Nitelikli Eğitim’ ve ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ meselelerinin ardından yeni sürecinde, ‘Eşitsizliklerin Azaltılması’ konusuna odaklanıyor.

Sosyal problemlere yaratıcı şekilde sürdürülebilir çözümler geliştiren birey ve kurumları bir araya getiren imece’nin 3. Destek Programı, Zorlu Holding’in ana partnerliğinde, İTÜ Çekirdek’in stratejik partnerliğinde gerçekleşecek.

Dezavantajlı grupların ekonomik ve sosyal olarak güçlendirilmesi, herkes için erişilebilir eğitim, iş ve sosyal imkânları sağlama ile mültecilerin ihtiyaçlarının karşılanmasını kolaylaştıracak sosyal girişimlerin hayata geçirilmesini hedefleyen 3. Destek Programı’nın kapsamı, uluslararası kalkınma kuruluşları, özel sektör, akademi ve sivil toplum kuruluşlarından alanının uzman isimlerinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte açıklandı. ‘Eşitsizliklerin Azaltılması’ başlığı altındaki bu meselelere çözüm getirecek sosyal girişimcilerin başvurması için, canlı yayınla geniş kitlelere de ulaştırılan açık çağrı yapıldı.

‘Nitelikli Eğitim’ ve ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ hedeflerine odaklanan ilk iki programda, 25 insiyatif ve sosyal girişimin projelerinin hayata geçmesi için destek veren imece, 3. Destek sürecinde, ‘İTÜ Çekirdek’ ile gerçekleştirdiği stratejik ortaklık ile desteklerinin kapsamını genişletiyor. Bu işbirliği kapsamında, programa başvuru sonucu seçilecek sosyal girişimler, imece ve İTÜ Çekirdek ortaklığındaki kuluçka programında girişimlerini geliştirme fırsatı elde edecek; ayrıca mentorluk, çalışma alanı, eğitim, ekosisteme erişim, kurumsal işbirliği ve hibe kaynaklarından yararlanabilecek.

Sosyal etki odaklı girişimcilere açık olan imece’nin 3. Destek Programı başvuruları, 9 Haziran tarihine kadar yapılabilecek. 

Aslı Alemdaroğlu: ‘Son 30 yıl içerisinde alt ve üst gelir seviyeleri arasındaki fark en sert noktaya ulaştı’

Gerek jeopolitik gerek ekonomik dünya üzerinde çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olunduğunu söyleyen Zorlu Holding Kurumsal İletişim Genel Müdürü Aslı Alemdaroğlu, ‘Uluslararası sistemde büyük çatlaklar var. Hızla artan eşitsizlikler sözkonusu. Bir düşünce kuruluşunun, bir sivil toplum kuruluşunun tek başına çözemeyeceği, işbirliği gerektiren, kompleks sorunlar bunlar. Küreselleşme akımları, geçtiğimiz 20-25 senede dünya genelinde refah seviyelerinde iyileşmelere yol açsa da, buna rağmen, sağlık, eğitim, güvenlik, barınma, beslenme gibi çok çeşitli başlıklarda eşitsizliklerdeki azalma bu paralelde gitmiyor. Eşitsizliklerdeki sıkıntılar devam ettiği sürece, dünya üzerindeki yoksulluk ve benzeri problemlere çözüm bulmanın mümkün olmadığını hepimiz görüyoruz” dedi.

OECD rakamlarına göre son 30 yıl içerisinde alt ve üst gelir seviyeleri arasındaki farkın en sert noktaya ulaştığına, en yüksek gayrı safi yurtiçi hasılası artışı olan ülkelerde en yüksek ekonomik eşitsizliklerin yaşandığına yani faydaya herkesin eşit erişemediğine değinen Alemdaroğlu, ‘Bu anlamda bakıldığı zaman artık bazı şeyleri daha farklı yapmamız gerektiği ortaya çıkıyor. Belki de mevcut problemlere, aynı yöntemlerle değil, farklı bakış açılarıyla çözümler getirmemiz gerekiyor. Hepimizin artık kabul etmesi gereken bir şey var. Bütün bireylerin ait oldukları toplumların kültürel ve sosyal yapıları içerisinde eşit haklara sahip olması, hepimizin bunu yönetmesi gerekiyor. Bunları yönetemediğimiz noktada da, sosyal kutuplaşma, sosyal gerilimler, sosyal kapitalin erozyonu, adaletsizlikler, çatışmalar, göçler, çözülmesi her geçen gün daha zorlaşan konular olarak karşımıza çıkmaya devam edecek’ dedi.

Alemdaroğlu: ‘2050 yılına kadar 200 milyon kişi göç etmek zorunda kalacak’

Konuşmasında, imecenin ‘Eşitsizliklerin Azaltılması’ başlıklı 3. Destek programı kapsamına giren mülteciler ve engellilik ile ilgili de güncel veriler paylaşan Aslı Alemdaroğlu, geçtiğimiz bir yıl içerisinde dünya üzerindeki mülteci sayısının yüzde 10 oranında arttığına dikkat çekerek, 2050 yılına kadar, kaynakların azalması, iklim değişikliği, suya erişimde sıkıntılar sebebiyle, yaklaşık 200 milyon kişinin evini, ait olduğu toplumunu ve topraklarını terk etmek zorunda kalacağının beklendiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü rakamlarına göre, bir milyardan fazla insanın yani dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15’inin bir tür engellilik ile yaşadığının da altını çizen Alemdaroğlu “Dünya üzerindeki engelli nüfusunun yüzde 87.8’i yani 3 milyon 540 bin engelli, istihdam süreçleri dışında. Engelli bireylerin çalışma hayatı dışında kalması, ülkelerin ekonomisi için oldukça maliyetli ve bu maliyet ülkelerin gayrisafi yurtiçi hasılalarının yüzde 3-7 oranlarında değişiyor. imece’nin yeni destek programında, eşitsizliklerin azaltılmasına odaklanarak, bu konuda yaşanan pek çok sorunun çözülmesine yönelik fikirler geliştiren girişimcileri desteklemeyi, erişilebilirlik ve engellilik ile mülteciler konusuna odaklanıp, toplumun her kesimindeki eşitsizliklerin azaltılması adına farklı müdahaleler tasarlayan sosyal girişimcilerin desteklenmesini çok kıymetli buluyorum’ dedi.

‘imece Direktörü Buğra Çelik: ‘eşitsizlikler azalmadıkça, yoksullukla mücadele ve herkes için sürdürülebilir kalkınmadan bahsetmek mümkün değil’

imece Direktörü Buğra Çelik ise, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Türkiye’de ve tüm dünyada sağlık, eğitim, gelir dağılımı gibi birçok alanda eşitsizlikler var olmaya devam ediyor. Engelli bireyler, eğitim ve iş imkânlarından eşit biçimde yararlanamazken, toplumda engelli bireylerin fiziksel ve sosyal ihtiyaçları çoğunlukla görmezden geliniyor. Bunun yanı sıra, mülteci topluluklar, göç ettikleri ülkelerde hayat şartları, sağlık ve eğitim gibi birçok farklı alanda ayrımcılığa maruz kalıyor. Bu eşitsizlikler azalmadıkça, yoksullukla mücadele ve herkes için sürdürülebilir kalkınmadan bahsetmek mümkün değil. Bu nedenle biz de imece olarak Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden biri olan Eşitsizliklerin Azaltılması’na odaklanıyoruz. Bugüne kadar Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmaya yönelik çözümler üreten girişimcilerle birlikte 7 aylık iki ayrı destek programını tamamladık. Ayrıca sosyal girişimleri kitlesel fonlamaya hazırlayan eğitimler düzenledik. Bu süreçlerde 24 sosyal proje ve girişim ile kuruluş aşamasından itibaren yakın çalışmalarda bulunduk. Burada edindiğimiz tecrübeleri “Eşitsizliklerin Azaltılması” destek programına da taşıyacak, sosyal girişimcilerin yanında olacağız. Girişimcilerin, eşitsizliklerin azaltılmasına yönelik meselelerdeki çözümlerini büyük bir heyecan ve merakla bekliyoruz.

 

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp yaptığı açıklamada; “İTÜ Çekirdek’te, bir teknoloji girişiminin ihtiyaç duyacağı eğitim, satış, yatırımcı ve iş ağlarına erişim gibi destekleri bir arada sunuyoruz. İTÜ Çekirdek kurulduğu günden bu yana, toplamda 1.700’den fazla girişime ve 4.000’den fazla girişimciye destek oldu. İTÜ ARI Teknokent olarak, girişimcilik ekosisteminin derinleşmesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Sosyal girişimlerin bu noktada dezavantajlı olmaması, sosyal sorunların çözümüne odaklanan girişimlerin başarıya ulaşması için uygun ortam bulmasını çok önemsiyoruz. Benzer amaçlarla çalışan imece’nin bu kapsamda stratejik partneri olmaktan mutluyuz. Bu işbirliği sayesinde, alanında başarılı sosyal girişimcileri İTÜ Çekirdek sürecine dahil ederek, onların Big Bang imkânı ile buluşmaları ve sonrasında başarıya ulaşmaları için biz de destek olacağız.” dedi.

 

imece Destek Programı nedir?

imece bünyesinde açılan Destek Programları ile, sosyal meselelere çözüm üretmek isteyen girişimci adayları arasından seçilen takımlara; eğitim, mentorluk, ağ gibi katkıların yanı sıra hibe desteği veriliyor. Bu destekler sayesinde fikir ve projeler, sürdürülebilir iş modellerine dönüştürülebiliyor.

imece, her 7 ayda bir açılan Destek Programı sürecinde, Birleşmiş Milletler tarafından sürdürülebilir kalkınma için ilan edilen 17 Küresel Hedef’e göre belirlenen bir temaya ve temayla ilgili meselelere odaklanıyor.

imece, başlangıç olarak kendisine 3 ana konu belirledi: “Nitelikli Eğitim”, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” ve “Eşitsizliklerin Azaltılması.” Bu üç temanın fonlanmasını ise Zorlu Holding üstlendi. imece ekibi, açılacak yeni Destek Programı süreçlerine yeni fon sağlayıcılar bulmak için iş dünyası ile görüşmelerini sürdürüyor.

 

 

imece neler yapar?

imece, toplumsal meselelere çözümler üretilebilmesi için aşağıdaki çalışmaları yürütüyor:

  • Birleşmiş Milletler tarafından sürdürülebilir kalkınma için ilan edilen 17 Küresel Hedef doğrultusunda belirlenen tema odaklı Destek Programı düzenliyor.
  • Sosyal, kültürel ve çevresel meselelere kolektif biçimde çözüm üretilmesini sağlayan açık inovasyon laboratuvarı imeceLAB kapsamında gençler çözüm fikirleri ve projeler geliştiriyor.
  • “Mind the Impact” adı ile finansal kaynak yöneticilerinin, yatırımcıların ve girişimlerin olduğu bir topluluğa sosyal finansman alanına dair içerikler iletiyor. Bu kapsamda, sosyal fayda yaratan ileri seviye girişimlerle yapılan çalışmalar ve geliştirilen mentor ağı ile bu alandaki ihtiyaçları gidermeye yönelik adımlar atıyor.
  • Düzenlediği etkinlikler ve çalışmalar ve öğrencilere yönelik programlar ile sosyal inovasyon odaklı bir komünite geliştiriyor.
  • Sosyal fayda ve inovasyon alanında sağladığı kaynaklar ile kapasite geliştiriyor.

 

  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER Gündem HABERLERİ
  Gündem HABERLERİ
2022 Yılında araçlarımızı caddelerimizde göreceğiz 2022 Yılında araçlarımızı caddelerimizde göreceğiz Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçtiğimiz günlerde Türkiye Odalar ve..
2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, medeniyet inşa etmenin her topluma nasip olm..
Bakan Pekcan, OECD Bakanlar Konseyi toplantısına katıldı Bakan Pekcan, OECD Bakanlar Konseyi toplantısına katıldı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin dijital ticaretin ve ekonomilerinin di..
Ticaret Bakanı Pekcan DTÖ Gayriresmi Bakanlar Toplantısı'na katıldı Ticaret Bakanı Pekcan DTÖ Gayriresmi Bakanlar Toplantısı'na katıldı Bakan Pekcan, korumacı eğilimlerin kısa vadeli yararlarına karşı konulması ve ço..
  Ekonomi HABERLERİ
Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak, “ivme finansman paketini” açıkladı Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak, “ivme finansman paketini” açıkladı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İVME (İleri, Verimli, Milli Endüstri) Fi..
`Elektrifikasyona toplam 2,4 milyar lira yatırım yapıldı` `Elektrifikasyona toplam 2,4 milyar lira yatırım yapıldı` Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan, “Enerji verimliliği için önem arz e..
İkram Göktaş: “Temel misyonumuz sektördeki mevcut pastadan pay alarak büyümek değil” İkram Göktaş: “Temel misyonumuz sektördeki mevcut pastadan pay alarak büyümek değil” Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, banka olarak temel misyonlarının sektör..
Türkiye Finans, konut finansmanı kar oranlarını artırdı Türkiye Finans, konut finansmanı kar oranlarını artırdı Türkiye Finans Katılım Bankası, konut finansman oranlarında 20 puanlık bir artış..
  STK-Vakıf-Oda HABERLERİ
Türkiye enerji sektörünün köklü markası İpragaz da “Etik ve İtibar” dedi Türkiye enerji sektörünün köklü markası İpragaz da “Etik ve İtibar” dedi 2010 yılında kurulan ve Türkiye'nin önde gelen kurum ve kuruluşlarının yer aldığ..
TİAD’a yeni görsel kimlik TİAD’a yeni görsel kimlik Türkiye takım tezgahları sektörü için itici güç görevi gören eski adıyla Takım T..
TEPED, ZYXEL ile Bir Araya Geldi TEPED, ZYXEL ile Bir Araya Geldi Teknoloji Profesyonelleri Derneği - TEPED, Network ve Ağ Teknolojileri Alanında ..
AB’den KAÇUV’a hibe desteği AB’den KAÇUV’a hibe desteği Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), “Sürdürülebilir Fon Yönetimi ve Sistemler..
  Söyleşi HABERLERİ
Allah tüm inananları affeder Allah tüm inananları affeder Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Allah'ın affediciliğini anlattığı "Gönül Sohbetleri"n..
MAİN Katılımın getirdiği Yabancı Melek Yatırımcı  Start-up Projelere TL olarak yatırım yapıyor MAİN Katılımın getirdiği Yabancı Melek Yatırımcı Start-up Projelere TL olarak yatırım yapıyor MaQasid Melek Yatırımcı Ağı (MAIN) Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Yavuz S..
Macaristan’dan Türk yatırımcılara cazip fırsatlar Macaristan’dan Türk yatırımcılara cazip fırsatlar Avantajlı teşvik sistemi ve Türkiye’ye ile kurduğu yakın ilişkilerle yatırımcıla..
Ramazan Söyleşilerine Yoğun İlgi Ramazan Söyleşilerine Yoğun İlgi Eyüpsultan Belediyesi, Ramazan-ı Şerif’i en iyi şekilde ağırlamak, vatandaşların..
  Fuar-Kngr-Fest-Turizm HABERLERİ
ICSG İstanbul’a yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi ICSG İstanbul’a yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi Geçtiğimiz Nisan ayının 25 ve 26’sında Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen Avra..
Filistin’de görmeniz gereken 9 yer Filistin’de görmeniz gereken 9 yer Çoğu insan için Filistin toprakları bir tatil planına dahil edilecek yerler deği..
İBB, İstanbul’a özgü tasarımları Avusturya’da dünyaya tanıtıyor İBB, İstanbul’a özgü tasarımları Avusturya’da dünyaya tanıtıyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avusturya’da, UNESCO’nun desteğiyle gerçekleştiri..
ICSG İstanbul’a yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi ICSG İstanbul’a yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi Geçtiğimiz Nisan ayının 25 ve 26’sında Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen Avra..
  Kentsel Dönüşüm HABERLERİ
Başkan Öztekin: ‘’Yahya Kemal’de örnek bir kentsel dönüşüm başlatacağız’’ Başkan Öztekin: ‘’Yahya Kemal’de örnek bir kentsel dönüşüm başlatacağız’’ Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, 5 gün önce Kağıthane Yahya Kemal Maha..
Mevlüt Uysal: “kentsel dönüşüm yapmak isteyenlere her konuda yardımcı olacağız” Mevlüt Uysal: “kentsel dönüşüm yapmak isteyenlere her konuda yardımcı olacağız” İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Ad..
Türkiye'nin büyük dönüşümü Esenler'de başladı Türkiye'nin büyük dönüşümü Esenler'de başladı Esenler’in yıllardır süregelen imar sorununun çözüme kavuşacağı, riskli yapıları..
Bakan Kurum: “Kentsel dönüşümün hızlandırılmasına katkı sağlayacağız Bakan Kurum: “Kentsel dönüşümün hızlandırılmasına katkı sağlayacağız Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 5 yılda 1.5 milyon konutun dönüşümünü ya..
  Projeler HABERLERİ
Akademi ve iş dünyası “Mesleğimi Tanıyorum” Projesinde buluştu Akademi ve iş dünyası “Mesleğimi Tanıyorum” Projesinde buluştu Gençlerin iş hayatına atılmadan önce kariyerleri ile ilgili tüm koşulları kavram..
Yarış Arabalarıyla Çocukların Yüzü Güldü Yarış Arabalarıyla Çocukların Yüzü Güldü Teamart Motor Sporları Grubu’nun çocuklara trafik kurallarını öğretmek amacıyla ..
 TSKB Teknoloji ve Girişimcilik Platformu’nun Kazanan Projeleri Belli Oldu TSKB Teknoloji ve Girişimcilik Platformu’nun Kazanan Projeleri Belli Oldu TSKB’nin, kurum içi girişimciliği geliştirmek için Türkiye Girişimcilik Vakfı (G..
TMB ve Intes kamu, yabancı misyon ve inşaat sektörünün önde gelen temsilcilerini buluşturdu TMB ve Intes kamu, yabancı misyon ve inşaat sektörünün önde gelen temsilcilerini buluşturdu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: “Yüksek maliyetli projeleri PPP modeli ve dı..
  Spor HABERLERİ
Engelli Vatandaşlara Havuz Hizmeti Engelli Vatandaşlara Havuz Hizmeti Havaların ısınmasıyla birlikte engelli vatandaşlarını ücretsiz olarak havuz hizm..
Tekvandonun ‘Altın Çocuğu’ Bayrampaşa’dan çıktı Tekvandonun ‘Altın Çocuğu’ Bayrampaşa’dan çıktı Bayrampaşa Belediyesi Bilgi Merkezi’nin spor kulübünde çalışmalarını yürüten Bay..
İBB’nin şampiyon tekvandocusu İrem Yaman tarih yazıyor İBB’nin şampiyon tekvandocusu İrem Yaman tarih yazıyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularından İrem Yaman İngiltere’d..
İBB’den çocuklara ücretsiz yaz spor okulu İBB’den çocuklara ücretsiz yaz spor okulu İstanbul Büyükşehir Belediye’nin okullara inşa ettiği spor salonlarında düzenlen..
  Esnaf dergisi HABERLERİ
İBB’den LGS’ye hazırlanan öğrencilere geleceğe ilk adım konferansları İBB’den LGS’ye hazırlanan öğrencilere geleceğe ilk adım konferansları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek öğrencil..
YENİDER ile MİYEP ASKON Başkanı Orhan Aydın’ı ziyaret etti  YENİDER ile MİYEP ASKON Başkanı Orhan Aydın’ı ziyaret etti Yeniden İnşa Derneği (YENİDER) ile Milli ve Yerli Esnaf Platformu (MİYEP) Başkan..
30. Milli ve Yerli Esnaf Buluşmaları Ahmet Hamdi Çamlı’nın katılımıyla gerçekleşti 30. Milli ve Yerli Esnaf Buluşmaları Ahmet Hamdi Çamlı’nın katılımıyla gerçekleşti Esnaf Bülteni Dergisinin her ay geleneksel hale getirdiği “Milli ve Yerli Esnaf ..
29. Milli ve Yerli Esnaf Buluşmaları’nda “Krizden Nasıl Karlı Çıkarız” konuşuldu 29. Milli ve Yerli Esnaf Buluşmaları’nda “Krizden Nasıl Karlı Çıkarız” konuşuldu Esnaf Bülteni Dergisi’nin geleneksel Milli ve Yerli Esnaf Buluşmaları Ortak Akıl..
Henüz anket oluşturulmamış.
HABER ARŞİVİ
NAMAZ VAKİTLERİ
HAVA DURUMU
Yukarı