escort bursa escort bursa escort bursa bursa escort istanbul escort istanbul escort escort bayan şişli escort İstanbul escort bayan fatih escort
yabancı dizi izle warez script porno izle porno indir hacklink shell indir astropay astropay astropay ankara travesti paykasa paykasa bursa anal yapan escort gaziantep escort
mobil porno izle
HABER AKIŞI

II. Tüsap Sağlık Zirvesi 2018’de sağlıkta gelecek ve inovason konuşuldu

 Tarih: 26-12-2018 08:50:35
Sağlığın yeniden tasarlanacağı gelecekte bu değişimde en etkin olanlar daha ilgili ve bağlantılı sağlık hizmeti arayışında olan ‘süper tüketiciler’ olacak.

‘Sağlıkta Gelecek ve İnovasyon’ konusunun masaya yatırıldığı II. TÜSAP Sağlık Zirvesinde, TBMM Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, sağlıkta başarılı olabilmenin sırrının en büyük paydaş olarak halkın alınmasında olduğunu söyledi.

Sağlık sektörünün liderleri, II. TÜSAP Sağlık Zirvesi için Sağlık Bilimleri Üniversitesinde, 22 Aralık 2018, Cumartesi günü 10. kez biraraya geldi. Abbott, Eczacıbaşı ve EY firmalarının katkıları ile yapılan TÜSAP Sağlık Zirvesinde, sağlık sektörünün geleceğine ışık tutuldu.

Sağlıkta sürdürülebilirlik vizyonu ile yıl boyunca düzenlenen TÜSAP Vizyon Toplantısının çıktılarının değerlendirildiği ve bu yıl ikincisi yapılan TÜSAP Sağlık Zirvesi, başta T.C. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, TBMM Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, İEİS Biyoteknolojik İlaç Platformu Başkanı Murat Barlas, TTGV Başkanı Cengiz Ultav, TSB Genel Sekreteri Mehmet Akif Eroğlu, DEİK Sağlık İş Konseyi Üyesi Op. Dr. Genco Çetinkanat, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın, Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel ve Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan olmak üzere 60’ın üzerinde sağlık sektör liderinin katlımı ile gerçekleşti.

İnsan vücudunun en büyük veri platformu olduğu gelecekte değerlerin nasıl yaratılabileceği konusuna odaklanmak gerektiğinin vurgulandığı II. TÜSAP Sağlık Zirvesinde 2050 yılında dünya nüfusunun yüzde 25’inin 65 yaşın üstünde ve pek çoğunun da sağlıksız olacağı öngörüsü paylaşıldı. Kronik hastalıklara sahip kişilerin sayısı artarken bakım maliyetlerinin hükümetler, işletmeler ve bireyler üzerinde yıkıcı yük oluşturacağı belirtildi.

Günümüzde parçalardan oluşan sağlık verilerinin sağlığın dijital, fiziksel ve biyolojik alanları birleştiren bir biçimde yeniden tasarlanması ile birlikte gelecekte sağlık alanında değişimler olacağı ve bu değişimlerin ardında daha ilgili ve bağlantılı sağlık hizmeti arayışında olan ‘süper tüketicilerin’ yattığı bilgisine yer verildi.

TBMM Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ:
“Kadrosu sabit olan akademisyenlerden inovasyon beklemek zor”

TÜSAP Sağlık Zirvesinde konuşan ve sağlık sektörünün başarısı ve sürdürülebilirliği noktasında haklın en büyük paydaş olarak alınması gerektiğini ifade eden TBMM Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, Harvard Üniversitesi deneyimlerini paylaşarak kadrosu sabit olan akademisyenlerden inovasyon beklemenin zor olduğunu ifade etti. Harvard Üniversitesinin performans öncelikli yapısına dikkat çeken Akdağ, üniversitede doktora dersine girdiği bir dönemde kendisinin öğrencilere not verdiği gibi öğrencilerin de kendisine not verdiğini söyledi.

Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programından bahseden Prof. Dr. Recep Akdağ, Türkiye’nin bu dönüşüm ile birlikte sağlık hizmetlerine erişim anlamında yüksek başarı kaydettiğini belirtti. Sağlığın geleceği konuşulurken ana hedefleri toplumun sağlığını yansıtan ana göstergelerin gelişmişliği; vatandaşın beklenti, inanç ve taleplerine cevap verme ve finansal riskten koruma olarak sıralayan Akdağ, bu hedefleri destekleyen ‘sürdürülebilirlik’ konusunun önemli bir etken olduğunu ve ana hedefler içinde yer alması gerektiğini vurguladı.

Evrensel sağlık kapsayıcılığı için bütçe ihtiyacının yönetimi üzerine konuşan Akdağ, sağlık bütçe açığının azaltılması için sağlıklı yaşam tarzının teşviki, önleyici tedbirlerin güçlendirilmesi ve sağlık okuryazarlığının geliştirilmesi gibi yöntemlerle sağlık ihtiyaçlarını azaltmak gerektiğini belirtti. Maliyet açısından etkinliğin artırılması ile ilgili olarak konuşan Akdağ, insan kaynağı tahsis prensipleri, yeni iş tanımları ve tam gün politikası, performansa dayalı ödeme, KÖO Hizmet alımı, klinik kalite ile stratejik satınalma konularına değindi.

Sağlık alanının tamamen rekabet ortamına bırakılamayacağını ifade eden Prof. Dr. Recep Akdağ, katastrofik sağlık harcamalarının aşağı indirilmesi için özel sektörün Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

Sağlıkta Gelecek ve İnovasyon Paneli T.C. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci’nin moderatörlüğünde gerçekleşti.

T.C. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci:
“Karşılanamayan finansmanın artık inovasyon üretmek gerektiğini ortaya koyuyor”

Sağlıkta gelecek ve inovasyonun gündemi ile II. TÜSAP Sağlık Zirvesinde konuşan T.C. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, gelişen ve değişen teknoloji ile birlikte dünya ile entegrasyon ve karşılanamayan finansmanın artık inovasyon üretme gerekliliğini ortaya koyduğunu söyledi.

İhtiyaca yönelik inovasyon kültürü edinme konusuna da değinen Birinci, geleceğin işgücünü planlamak ve karmaşık düzenlemelere akılcı çözümler bulmak gerektiğini ifade etti. Erişimi kolaylaştırma ve tedavi olanaklarını geliştirme konusuna değinen Birinci, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kalabalık aile yapısından çekirdek aile yapısına gidildiğine ve yaşlanma konusunun bu anlamda daha fazla önem kazandığına dikkat çekti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl:
“Eldeki veri madenciliği ile ülkenin sağlıkta eğitim ihtiyaçları için daha neler yapılabileceği tartışılabilir”

Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak ülkemizde de yurtdışında da örneği olmayan farklı bir üniversite olduğuna dikkat çeken Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, üniversitenin 64 ülkeden 1415’i misafir öğrenci olmak üzere 10 binin üzerinde öğrenciye hizmet verdiğini ifade etti.

Somali Modagişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Sudan Nyala Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Bilimleri Üniversitesinin yurtdışı eğitim faaliyetlerine de değinen Erdöl, bundan sonrası için Sağlık Bakanlığının da destekleri ile eldeki veri madenciliği ile ülkenin sağlıkta eğitim ihtiyaçları için daha neler yapılabileceğinin tartışılabileceğini söyledi.

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Başkanı Cengiz Ultav:
“Çevresel ve toplumsal sorunların daralttığı bir ortam inovasyona açık alanlar yaratabiliyor”

İnovasyonun tanımını reel dünyada gittikçe daha kompleks hale gelen sorunlara en hızlı çözümlerin üretilmesi şeklinde yapan Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Başkanı Cengiz Ultav, kişinin çevresel ve toplumsal sorunların daralttığı bir ortamda yaşanmak mecburiyetinde olunduğunu söyledi. Bu daralmanın ateşin bulunmasında da yaşandığını ve inovasyon anlamında düşünüldüğünde daralmanın inovasyona açık bir ortam yarattığına vurgu yaptı. Ultav, yüzyılın kırılımlarına dikkat çekerek 2012’de Higgs Bozonun ortaya çıkarılması ile birlikte atom altı yapılar ve boşluk biliminin yönetilebilir bir noktaya geldiğine değindi.

Gelişmekte olan teknolojilerin reel dünyada verimlilikler şeklinde hayatın içine girerken oluşturduğu  ‘Yeni Verimlilikler Platformu’ndan bahseden Ultav, ‘dizayn, data ve dijital ayaklarından oluşan akıllandırma’, ‘lojistiğin interneti, üretimin interneti ve servisin internetinden oluşan sürtünmesiz tedarik zinciri’ ve ‘enerji verimliliği, ileri malzemeler ve paylaşım ekonomisinden oluşan sürdürülebilirlik’ olmak üzere 3 sihirli üçgenden bahsetti. Bu üçgenin arasındaki bütünselliğe vurgu yaparak, “Akıllandırma, sürtünmesiz tedarik zinciri ve sürdürülebilirlik sistemlerinin planeter dişli sistemi gibi bir arada ve ahenkli bir şekilde çalışılması, dış taraftaki büyük kütleye yani 8 milyar insanın olduğu kütleye hareket, enerji ve mutluluk kazandırabiliyor” dedi.

Yeni verimliliklerin birtakım iş modelleri olduğuna dikkat çeken Ultav, “Kule yapılar ve kesin söylem ‘out’, kuvvet alanları, dalga hareketi ve yapay yapılar ‘in’, maksimum etkileşim ve hücresel yapılar ‘in’,  bütünsel ekosistem bazlı yapılar ‘in’, kaos yönetimi ve hacıyatmazlık ‘in’” şeklinde konuştu.

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) Türkiye Biyoteknolojik İlaç Platformu Başkanı Murat Barlas:
“Tamamen ithalata bağlı bir biyoteknolojik ilaç tedarik modeli Türkiye için sürdürülebilir değil”

Dünyada ve Türkiye’de biyoteknolojik ilaç pazarından bahseden İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) Türkiye Biyoteknolojik İlaç Platformu Başkanı Murat Barlas, 2017 dünya ilaç pazarına dikkat çekti. Pazarın 1,1 Trilyon dolar olduğunu ve bunun yüzde 20’lik kısmına denk gelen 220 milyar dolarının biyoteknolojik ilaç, yüzde 80’ine denk gelen 880 milyar dolarının ise konvensiyonel ilaç olduğunu söyledi.  Türkiye’de ise 6,5 milyar dolar olan ilaç pazarında yüzde 17,5’lik kısmına denk gelen 1,13 milyar dolarının biyoteknolojik ilaç, yüzde 82,5’lik kısmına denk gelen 5,33 milyar dolarının konvansiyonel ilaçlar olduğunu belirtti.

Tamamen ithalata bağlı bir biyoteknolojik ilaç tedarik modelinin Türkiye için sürdürülebilir olmadığını ifade eden Barlas, Ar-Ge yetkinliğinin artırılarak özellikle biyoteknoloji alanında olmak üzere, daha yüksek katma değerli ürünler geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.  Biyoteknolojik ilaç ekosistemi oluşturmak için mevzuat, fiyat ve geri ödeme, teşvik ve nitelikli işgücü konularına eğilmek gerektiğini kaydetti.

Türkiye Sigortalar Birliği (TSB) Genel Sekreteri Mehmet Akif Eroğlu:
“Tüm sağlık harcamalarının yüzde 2,5’inin özel sağlık sigortalarınca karşılanıyor”

Sigorta sektörünün sağlık finansmanı politikalarındaki yerine işaret eden Türkiye Sigortalar Birliği (TSB) Genel Sekreteri Mehmet Akif Eroğlu, aktif 62 sigorta şirketinin 39’u sağlık branşında üretim yaptığını ve emeklilik şirketlerinin sağlık branşında ruhsat almalarının imkan dahilinde olduğunu söyledi.

Hizmet kalitesi ve kapsamı itibari ile SGK sisteminin sürdürelebilirliği konusunda iyimser olmadığını ve bu şekilde uzun soluklu gidilebileceğini düşünmediğini dile getiren Eroğlu, mutlak suretle tamamlayıcı sağlık sigortası ve sağlık poliçeleri ile gelir seviyesine bağlı olarak sigorta mekanizması ve özel sektörün kullanılması gerektiğini söyledi. Devletin yükünün özel hastanelere devredilmesi ve özel hastaneciliğin teşvik edilmesinin sürdürülebilirlik ve sağlığın finansmanı noktasında zorunlu bir durum olduğunu ifade etti.

2017 yılında sağlık sigortalarında 3,5 milyar TL tazminat ödendiğini ve tüm sağlık harcamalarının yüzde 2,5’inin özel sağlık sigortalarınca karşılandığını belirten Eroğlu, “Sektörümüz tazminat ödeyerek sağlığın finansmanına katkı sağlamak yanında sağlık ekosisteminde kamuya önemli bir destek sağlayan özel sağlık kurumlarının sürdürülebilirliğine de yaşamsal destek vermektedir” dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık İş Konseyi’nden (Health Business Council) Op. Dr. Genco Çetinkanat:
“Türkiye yurtdışından ihtiyaç duyduğu parayı sağlık turizmi ile elde edebilir”

Türkiye’nin bir sağlık destinasyonu ve kültürler arası geçiş bölgesi olduğunu ve yurtdışından ihtiyaç duyduğu parayı sağlık turizmi ile elde edebileceğini söyleyen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık İş Konseyi’nden (Health Business Council) Op. Dr. Genco Çetinkanat, “Napolyon eğer dünya bir ülke olsaydı İstanbul bu ülkenin başkenti olurdu demiştir. Ülkemiz 6 saatlik uçuş mesafesi ile dünyanın yüzde 60’ına ulaşabilecek bir noktadadır. Gerçekten de dünyanın merkezinde yer alıyoruz ve bunu bir fırsat olarak değerlendirmemiz lazım” diye konuştu.

Çetinkanat, sağlık turizminin dünyada 70-90 Milyar dolarların konuşulduğu büyük bir hacimde olduğuna ve bu konularda Singapur, Tayland, Güney Kore gibi Asya Pasifik ülkelerin daha çok gündeme geldiğine değindi. Türkiye’nin 2023 yılı için uluslararası hastaya hizmet vermek sureti ile 2 milyon sağlık turisti ve 20 milyar dolar gelir elde etmeyi hedeflediğini ve şu anda bu gelirin 2 Milyar dolar civarında olduğunu sözlerine ekleyen Çetinkanat, konuşmasını şöyle sürdürdü:

 “Amerika’da yapılan bir çalışmaya göre Türkiye, dünyada kişilerin sağlık turizmi amacı ile gitmeyi tercih ettikleri ülkeler arasında Amerika ve Almanya’dan sonra üçüncü ülke olarak görünüyor. Ancak ülkemizin şu anda dış algısı büyük bir tehdit… Aynı ankette Türkiye’ye sağlık turisti gönderen acentelerin yüzde 26’sı bir daha buraya hasta göndermeyeceğini belirttiği bilgisi yer alıyor. Bunun nedeni de sağlık turizmi yaparken iletişim ve koordinasyon problemimizin oluşu. Bir şeyler yapılıyor ancak arka planda altyapı ve organizasyon hazırlanmadığı için hasta Türkiye’ye geldiğinde memnuniyetsizlikler yaşıyor.”

‘Sağlık Teknolojileri’, ‘İlaç’ ve ‘Sağlık Hizmet Sunumu’ olmak üzere üç TÜSAP Vizyon Toplantısının sonucu II. TÜSAP Zirvesinde paylaşıldı:

Türkiye’nin sağlık sistemindeki en önemli sorun finansal sürdürülebilirlik

TÜSAP Başkanı ve Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın’ın sunumunu yaptığı TÜSAP Sağlık Hizmet Sunumu Raporuna göre, Türkiye’nin sağlık sistemindeki en önemli sorunun finansal sürdürülebilirlik olduğu belirtti. Sağlık hizmet sunumunda değer bazlı modele geçişin kalite ve sürdürülebilirliğin anahtarı olarak görüldüğü raporda, Sağlık Bakanlığının en başarılı politikasının sağlık sistemine erişim olduğu vurgulandı. İnovasyon bazlı yeni sağlık uygulamalarının yeni değerler üreteceğinin ve dijital iş modeli olan yatırımcıların gelecekte hakim işletmeciler olacağının belirtildiği raporda, dijitalleşmenin yeni dönemde hasta, hekim ve sağlık çalışanları deneyimine etkisi de olumlu olacağına dikkat çekildi.

Türkı̇ye jeopolı̇tı̇k konumu ve coğrafı̇ kapsayıcılığı ı̇le global fı̇rmalar ı̇çı̇n cazı̇p bı̇r Pazar

TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi Türkay Ufuk Eren’in sunumunu yaptığı TÜSAP Sağlık Teknolojileri Raporuna göre, Türkı̇ye’de ı̇yı̇ tesı̇sler yapıldığı ancak ı̇şletmecı̇ yetı̇ştı̇rme becerı̇sı̇nin yetersiz kaldığı belirtti. Türkı̇ye’nin jeopolı̇tı̇k konumu ve coğrafı̇ kapsayıcılığı nedenı̇ ı̇le global fı̇rmalar ı̇çı̇n cazı̇p bı̇r Pazar olduğu vurgusunun yapıldığı raporda, yenı̇ gı̇rı̇şı̇mcı̇lerden yeterli düzeyde faydalanılmadığına dikkat çekildi. Raporda ayrıca sağlık market kurgusu tedarı̇kçı̇nı̇n ödeme sorununa ı̇yı̇ geleceği ve sağlık market uygulamasının en önemlı̇ faydasının fı̇nansal rı̇sklerı̇n azaltılması ve hızlı sonuç alınması olduğu belirtildi.

Yüksek yatırım gerektirmesi yeni molekülden özgün ilaç üretebilmenin önündeki engel

TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi Türkay Ufuk Eren’in sunumunu yaptığı TÜSAP İlaç Sektörü Raporuna göre, ilaç endüstrisinin orta ve uzun dönemde yeni bir molekülden özgün ilaç üretebilme kapasitesi olduğu belirtildi. Yeni bir molekülden özgün ilaç üretilebilmesinin önündeki en önemli engelin firmaların karşılayamayacağı kadar yüksek bir yatırım gerektirmesi olduğunun vurgulandığı raporda, fiyatlandırma ve geri ödeme politikalarının endüstrinin yerelleşme ve millileşme hedeflerini destekler nitelikte olmadığı kaydedildi.

TÜSAP HAKKINDA

Bir ortak akıl ve düşünce hareketi olarak TÜSAP (Türkiye Sağlık Platformu) sağlık sektörünün mevcut durumundan yola çıkarak vizyon tartışmaları yapmayı, sektörün geleceğini etkileyecek nitelikli bilgiler üretmeyi ve sektörün geleceğinin planlanmasına katkıda bulunmayı hedefleyen yeni bir oluşumdur.

TÜSAP bir vakıf, bir dernek değildir. Herhangi bir şekilde sağlık sektöründe hak arama, menfaat birliği, dayanışma amacıyla kurulmuş bir örgüt değildir. İlk belirlenen üyeler Kurumsal Temsil esas alınarak tespit edilmiştir. Aynı şekilde Yürütme Kurulu Üyelerinin tespitinde de gönüllülük ve yeterlilik esas olmakla birlikte, kurumsal temsile öncelik verilmiştir.

Her toplantı sonrası hazırlanacak raporlar TÜSAP üyelerine ve katılımcılara dağıtılmaktadır. Her yıl eşzamanlı olarak yılda 5 kez yapılması planlanan TÜSAP Vizyon Toplantıları Raporları ve TÜSAP kurumsal bilgilerine www.tusap.org sitesinden ulaşılabilmektedir.

 

TÜSAP Yürütme Kurulu şu kişilerden oluşmaktadır:

Prof. Dr. Sabahattin AYDIN / Medipol Üniversitesi Rektörü

Dr. Şuayip BİRİNCİ / T.C. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı

Dr. Reşat BAHAT / OHSAD Başkanı

Doç. Dr. Haluk ÖZSARI / Üniversite Hastaneleri Genel Sekreteri

Turgut TOKGÖZ / İEİS Genel Sekreteri

T. Ufuk EREN / Volitan Consulting CEO

Feyzullah AKBEN / Ajansfa CEO

B. Kemal Şahin / Ekspotürk CEO

 

TÜSAP Sağlık Hizmet Sunumunda İnovasyon Toplantısı Katılımcıları - (İsim alfabetik)

 • Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel
 • EY - Sağlık Sektör Lideri-Yönetici Ahmet Sağlı
 • Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali İhsan Taşçı
 • Danışman Ali Osman Öztürk
 • Abbott Kamu İlişkileri Direktörü Alp Sevindik
 • Eczacıbaşı Monrol Genel Müdürü Aydın Küçük
 • Nisa Hastanesi - Medipol - Dr. Bahri Teker
 • TÜSAP Genel Sekreteri Beşir Kemal Şahin
 • TTGV Başkanı Cengiz Ultav
 • Boğaziçi Üniversitesi, İSEK Başkanı Prof. Dr. Cengizhan Öztürk
 • Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl
 • Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi E.A.H. Başhekimi Prof. Dr. Cevdet Uğur Koçoğulları
 • Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Büyükkayhan
 • Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş
 • TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi Feyzullah Akben
 • DEİK Sağlık İş Konseyi Dr. Genco Çetinkanat
 • Acıbadem Üniversitesi, Üniversite Hastaneleri Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Haluk Özsarı
 • OHSAD Danışmanı Hüseyin Çelik
 • Medimagazin - Dr. İbrahim Ersoy
 • Medipol, SASPAM - Dr. İlker Köse
 • İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu
 • TÜMDEF Genel Başkanı Kemal Yaz
 • Özel Sağlık Sektörü Yöneticisi Dr. Lütfi Şimşek
 • Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri M. Akif Eroğlu
 • MASSİAD Yönetim Kurulu Başkanı M. Akif Sözen
 • Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mazhar Semih Baskan
 • EY - Mehmet Gülez
 • Prof. Dr. Melih Bulut
 • Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürü Doç. Dr. Meltem Vural
 • Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Merdiye Şendir
 • SEİS Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir
 • Rektör Danışmanı Dr. Muhterem Ercan
 • İEİS Biyoteknolojik İlaç Platformu Başkanı, Liba İlaç Murat Barlas
 • İVEK Mütevelli Heyeti Üyesi Mücahit Yinanç
 • Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan
 • İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanı Öztürk Oran
 • TBMM Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ
 • TİTCK Başkan Yardımcısı Recep Uslu
 • Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın
 • SASDER Başkanı Sermet Gün Erdem
 • Eczacıbaşı İlaç Sanayi Kamu İlişkileri Direktörü Sevgi Ökten
 • Türkiye Sigorta Birliği Koordinatörü Sevgi Unan
 • Türkiye Sigorta Birliği Uzman Simge Gizem Bağcı
 • Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sina Ercan
 • Sağlık Bakan Danışmanı Dr. Sinan Korukluoğlu
 • Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci 
 • Bozlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Şükrü Bozluolçay
 • TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi T. Ufuk Eren
 • EY - Tuluhan Erdemi
 • Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türker Kılıç
 • Memorial Sağlık Grup Genel Müdürü Uğur Genç
 • ARTED Yönetim Kurulu Başkanı Umut Gökalp
 • AİFD Genel Sekreteri Dr. Ümit Dereli
 • İstanbul Ticaret Odası Veysi Cengiz Balçık
 • İVEK Yönetim Kurulu Üyesi Zekeriya Avşar
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER Fuar-Kngr-Fest-Turizm HABERLERİ
  Gündem HABERLERİ
100 Binden Fazla Kişi, Cep Telefonuna 100 Binden Fazla Kişi, Cep Telefonuna "UYUMA" Uygulamasını İndirdi Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'nun "Her Anne Baba Mutlaka İndirsin" Dediği Uygulam..
2018 İsraf Raporu Açıklandı 2018 İsraf Raporu Açıklandı Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda 2018 yılı Türkiye İsraf Araştırması sonuçland..
Ali Poyrazoğlu ve Erhan Yazıcıoğlu “Sefiller”in prömiyerinde buluştu Ali Poyrazoğlu ve Erhan Yazıcıoğlu “Sefiller”in prömiyerinde buluştu Dünyaca ünlü yazar Victor Hugo’nun klasik romanı Sefiller’den uyarlanan müzikli ..
Doğal Gaz Aboneliği Şimdi 10 Taksit Kolaylığıyla Doğal Gaz Aboneliği Şimdi 10 Taksit Kolaylığıyla Türkiye’nin dört bir yanında doğal gaz dağıtım hizmeti sunan Aksa Doğalgaz, faal..
  Ekonomi HABERLERİ
Kuveyt Türk vergisiz net yüzde 2.40 kar paylı altına dayalı kira sertifikasına aracılık ediyor Kuveyt Türk vergisiz net yüzde 2.40 kar paylı altına dayalı kira sertifikasına aracılık ediyor Kuveyt Türk, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması ve bireysel ya..
Vakıf Katılım, “Türkiye’nin En Başarılı Katılım Bankası” seçildi Vakıf Katılım, “Türkiye’nin En Başarılı Katılım Bankası” seçildi Vakıf Katılım, Ekonomi Zirvesi Altın Değerler Ödülleri’nde “Türkiye’nin En Başar..
Şahinay Makina Kadın İstihdamına Verdiği Destek ile Kobi Sektöründe Fark Yaratıyor Şahinay Makina Kadın İstihdamına Verdiği Destek ile Kobi Sektöründe Fark Yaratıyor Otomotiv sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren Şahinay Makina, Dilovası İm..
10 Adımda ihracat 10 Adımda ihracat İhracat, iç pazarda kabul görmüş bir markanın (dışarı çıktığınızda müşteri sizde..
  STK-Vakıf-Oda HABERLERİ
Başkan Kopuz TOBB Ekonomi şurası’na katıldı Başkan Kopuz TOBB Ekonomi şurası’na katıldı Türkiye Ekonomi Şurası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rif..
 TOBB Akreditasyon eğitimleri devam ediyor TOBB Akreditasyon eğitimleri devam ediyor Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi çalışmaları kapsamında, Türkiye Odalar ve Borsala..
MOBİSAD Başkanı Turnacı: müjdeli haberi bekliyoruz MOBİSAD Başkanı Turnacı: müjdeli haberi bekliyoruz BDDK yayınladığı düzenlemeye göre cep telefonlarında kredi vadeleri Ocak 2019 so..
TİM’in eylem planında 5g ihracatçının yol haritası olacak TİM’in eylem planında 5g ihracatçının yol haritası olacak Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) , ihracatçılar için ilk kez yeni vizyon ve yo..
  Söyleşi HABERLERİ
Önder 2. okul aile birliği zirvesi yapıldı Önder 2. okul aile birliği zirvesi yapıldı ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Okul Aile Birliği Komisyonu tarafından düzenlenen ..
Yemen “insani yardım istişaresi” yapıldı Yemen “insani yardım istişaresi” yapıldı Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı, iç savaş, kuşatma ve açlık ile yüz yüze kalan..
KORKMAZ, Küçük bir atölyeden doğan DÜNYA MARKASI KORKMAZ, Küçük bir atölyeden doğan DÜNYA MARKASI Bundan yaklaşık 47 yıl önce küçük bir atölyede üretime başlayan Rahmi KORKMAZ, b..
Türkiye Emlak Bankası, “TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI” olarak, yeniden doğdu. Türkiye Emlak Bankası, “TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI” olarak, yeniden doğdu. Türkiye Emlak Katılım Bankası, olarak yeniden doğan ve bu doğumda büyük emek ve ..
  Fuar-Kngr-Fest-Turizm HABERLERİ
Yunan Gelinler, Türk Gelinliği ile Dünya Evine Girecek Yunan Gelinler, Türk Gelinliği ile Dünya Evine Girecek Avrupa’da sektörünün en büyük fuarı haline gelen IF Wedding Fashion-İzmir Gelinl..
Konya Tarım Fuarı 100’ün üzerinde ülkeden 5000’e yakın iş insanını ağırlayacak Konya Tarım Fuarı 100’ün üzerinde ülkeden 5000’e yakın iş insanını ağırlayacak Her yıl yüz binlerce tarım profesyonelinin ağırlandığı, Tüyap Konya Fuarcılık A...
Atık Yönetimi Sektörü İvme Kazanıyor Uluslararası Alım Heyetleri Mart Ayında İstanbul’da Atık Yönetimi Sektörü İvme Kazanıyor Uluslararası Alım Heyetleri Mart Ayında İstanbul’da Değişen Çevre Yasası ve hız kazanan Sıfır Atık Projesi sonrası, çevre teknolojil..
Gelecek Turizmde, Etiyopya Kültür ve Turizm Bakanı ve heyetini ağırladı Gelecek Turizmde, Etiyopya Kültür ve Turizm Bakanı ve heyetini ağırladı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve..
  Kentsel Dönüşüm HABERLERİ
Karayolları Kentsel Dönüşüm Projesi’nde Daireler Sahiplerini Buluyor Karayolları Kentsel Dönüşüm Projesi’nde Daireler Sahiplerini Buluyor Gaziosmanpaşa’da kentsel dönüşüm konutları hak sahipleriyle buluşmaya devam ediy..
Tokatköy Şehr-i Sitare Projesi İBB Meclisi’nden Geçti Tokatköy Şehr-i Sitare Projesi İBB Meclisi’nden Geçti Beykoz’un ilk kentsel yenileme projesi Tokatköy Şehr-i Sitare’nin uygulanmasına ..
Sarıgöl’de Kentsel Dönüşüm Konutları 2019 Yılında Teslim Edilmeye Başlıyor Sarıgöl’de Kentsel Dönüşüm Konutları 2019 Yılında Teslim Edilmeye Başlıyor Mahalle Buluşmaları kapsamında Sarıgöl Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Ba..
2000 yılından önceki riskli yapılar acilen yenilenmeli 2000 yılından önceki riskli yapılar acilen yenilenmeli Türkiye’nin 20 milyonluk yapı stoğunun 7,5 milyonu risk altında
  Projeler HABERLERİ
Yıldızlı Projeler Yarışması’na başvurular başladı Yıldızlı Projeler Yarışması’na başvurular başladı Yıldız Teknopark, Yıldız Teknoloji Transfer Ofisi ve Yıldız Teknik Üniversitesi ..
Boğaziçi Üniversitesi ve MIT’den elektrikli araçlarda pil ömrünü uzatacak araştırma Boğaziçi Üniversitesi ve MIT’den elektrikli araçlarda pil ömrünü uzatacak araştırma Boğaziçi Üniversitesi ve MIT, iki kurumun araştırmacıları arasında iş birliği ku..
Robotik kodlama ve yazılım eğitimi alan öğrenciler projelerini sergiledi Robotik kodlama ve yazılım eğitimi alan öğrenciler projelerini sergiledi Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin başlattığı ROBOGOP projesi kapsamında eğitim gören ..
Mehmet Özhaseki’nin “Kültür Yolu Projesi” tam not aldı Mehmet Özhaseki’nin “Kültür Yolu Projesi” tam not aldı KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA ve STRATEJİK DAİRE BAŞKANLIĞINA ATANAN MUHA..
  Spor HABERLERİ
Işıklı Sporcular Gecesinde 16’sı Milli, 243 Sporcu Ödüllerini Aldı Işıklı Sporcular Gecesinde 16’sı Milli, 243 Sporcu Ödüllerini Aldı FMV Işık Okulları ve Işık Spor Kulübünde spor yaparak başarıya ulaşan ve milli t..
Sporda Şiddete Karşı Mücadele Sporda Şiddete Karşı Mücadele Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, sahalarda yaşanan şiddet olayl..
resim yok Milli atlet Batuhan Çakır'dan Türkiye rekoru Batuhan Çakır, İstanbul'da yapılan salon atletizm deneme yarışlarında üç adım at..
Cedi'den 22 sayı, 8 ribauntluk performans Cedi'den 22 sayı, 8 ribauntluk performans NBA'de oynayan milli basketbolcu Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın Atlan..
  Esnaf dergisi HABERLERİ
30. Milli ve Yerli Esnaf Buluşmaları Ahmet Hamdi Çamlı’nın katılımıyla gerçekleşti 30. Milli ve Yerli Esnaf Buluşmaları Ahmet Hamdi Çamlı’nın katılımıyla gerçekleşti Esnaf Bülteni Dergisinin her ay geleneksel hale getirdiği “Milli ve Yerli Esnaf ..
29. Milli ve Yerli Esnaf Buluşmaları’nda “Krizden Nasıl Karlı Çıkarız” konuşuldu 29. Milli ve Yerli Esnaf Buluşmaları’nda “Krizden Nasıl Karlı Çıkarız” konuşuldu Esnaf Bülteni Dergisi’nin geleneksel Milli ve Yerli Esnaf Buluşmaları Ortak Akıl..
Mustafa İçöz: “Trafikten men edilen aracın kimliği de yok edilmeli!” Mustafa İçöz: “Trafikten men edilen aracın kimliği de yok edilmeli!” İstanbul Ticaret Odası (İTO) Motorlu araçların tamir, bakım, üretim ve montaj ko..
Nuri Özelmacıklı: “İmar Barışı süresi uzatılarak harçlar taksitlendirilmeli” Nuri Özelmacıklı: “İmar Barışı süresi uzatılarak harçlar taksitlendirilmeli” Türkiye’nin en büyük ve en çok şubesi olan Gayri Menkul Danışmanlık Firmalarında..
Henüz anket oluşturulmamış.
 • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
 • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
 • BU AY ÇOK OKUNANLAR
HABER ARŞİVİ
NAMAZ VAKİTLERİ
HAVA DURUMU
Yukarı