bursa escort görükle escort bayan

bursa escort görükle escort

marketingfutbol.club bonus veren siteler bahis siteleri
HABER AKIŞI

Hububat ihracatı Turquality iş modeli ile nasıl artırılır?

 Tarih: 21-11-2021 00:24:48
Türkiye yüzölçümünün %29,5’i, diğer ifadeyle 23,14 milyon hektar tarım yapılabilir durumdadır. Tarım alanlarımızın nadas alanları hariç̧ %67,5’i, yaklaşık 15,6 milyon hektar tarla ziraatına ayrılmıştır. Bu alanın da yaklaşık %71’inde yani 11,13 milyon hektar hububat ekilmektedir.

Hububat ürünlerinin tanımı Armonize sisteme göre, 1001 Buğday, 1002 Çavdar, 1003 Arpa, 1004 Yulaf, 1005 Mısır, 1006 Pirinç, 1007 Tane Darı, 1008 Karabuğday, kum, cin darı ve diğer hububatlar olarak ayrılmaktadır. Bu hububatlar işlenerek, işlenmiş tarım olarak da karşımıza çıkmaktadır.

Dünya hububat üretimi, 2011 yılında 1,8 milyar ton iken 2021 yılı sonu itibariyle 2,2 milyar ton üzerinde tahmin edilmektedir. Dünya sıralamasında da, ülkemizde de ilk üç sıranın birincisi mısır, ikincisi buğday, üçüncüsü arpa görülmektedir. Türkiye’de Hububat ekim alanı içerisinde %62’lik payla ilk sırada buğday, %28’lik payla ikinci sırada arpa ve %6,2’lik payla üçüncü sırada mısır yer almaktadır. Bu ürünleri sırasıyla, çeltik, çavdar, yulaf ve tritikale izlemektedir.

TURQUALİTY, KG BAZINDA İHRACAT FİYATLARINI ARTIRIYOR

Turquality iş modeli ve teşviklerinin, kilogram (kg) bazında ihracat fiyatlarını artırdığını kaydeden Progroup Uluslararası Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam, şunları söyledi:

“Türkiye’nin devlet destekli ilk marka programı olan Turquality, hem teşvik hem değer oluşturan bir iş modeli olduğu için, her sektör tarafından yoğun ilgi görmeye başladı. Turquality firmalarda, markalaşma bilinci, işletmedeki iş süreçlerinin sistematikleştirilmesi, kilogram başına ihracatın artması, insan kaynaklarının etkin yönetilmesi, dijitalleşme gibi uçtan uca tüm iş sürecinde değer katan bir iş modelidir. 2020 kg. Bazında ihracat rakamlarına bakıldığında, yaklaşık buğdayda 0.39 dolar, unda 0.32 dolar, makarnada 0.52 dolar, bulgurda 0.40 dolardır ve kilogram başına ihracat henüz 1 dolar seviyesine çıkmamıştır. Hububat sektörü ile ilgili Turquality’ye baktığımızda sektörden kimseyi görmüyoruz. Hububat ve hububatlardan işlenmiş tarım ürünleri üreten ve ihracat yapan firmalar, Turquality İş Modeline geçerek, işlerini daha da sistematikleştirerek, kg. bazında ihracat fiyatlarını daha da artırabilirler.” dedi.

**MISIR İHRACATIMIZ KG. BAŞINA 0,56 DOLAR

Mısırı 2020/21 döneminde üretici ülkelere sıralamasına baktığımızda Türkiye 12. Ülke olarak karşımıza çıkmaktadır.  Mısır üretiminde ABD %35 ile ilk sırada yer almaktadır.

Dünya Mısır Üretimi Önemli Üretici Ülkeler

Türkiye’nin mısır ihracat ve ithalatına baktığımızda aşağıdaki tablo karşımıza çıkmaktadır.Kaynak: IGC Nisan 2021, ** Tahmin TUİK

 

2019/2020 M i l y o n   t o n

2020/2021 M i l y o n   t o n

İhracat

2,2

2,4

İthalat

3,9

2,4

Fark

-1,7

0

Mısır 2011 yılında ihracatı kg. bazında fiyatını 1 Dolarken 2020 yılında 0,56 Dolara düşmüştür. Mısır ihracatımızı kg. bazında 1 Doların üstüne çıkarma gücünü tekrar nasıl elde edebiliriz?

Türkiye’nin Mısır İthalat ve İhracat Miktarları

Yıllar

İthalat

İhracat

Miktar (Ton)

Değer (Bin $)

Ort. Fiyat ($/Ton)

Ort. Fiyat ($/kg)

Miktar (Ton)

Değer (Bin $)

Ort. Fiyat ($/Ton)

Ort. Fiyat ($/kg)

2011

620.176

393.698

635

$0,64

821.017

854.251

1040

$1,04

2012

1.055.433

517.158

490

$0,49

1.064.277

1.145.996

1077

$1,08

2013

1.795.717

760.893

424

$0,42

1671252

1493927

894

$0,89

2014

1.688.309

656.750

389

$0,39

1.802.735

1.502.903

834

$0,83

2015

1.775.164

625.408

352

$0,35

1662002

1102823

664

$0,66

2016

843.661

403.153

478

$0,48

1.832.505

1.051.512

574

$0,57

2017

2.331.918

710.234

305

$0,31

2.349.166

1.404.960

598

$0,60

2018

2.386.835

740.468

310

$0,31

2.445.577

1.532.932

627

$0,63

2019

3.854.282

1.007.045

261

$0,26

2.245.270

1.389.144

619

$0,62

2020

2.354.629

773.896

329

$0,33

2.406.927

1343061

558

$0,56

                   

Kaynak: TÜİK, İthalat ve ihracat verilerine mamul madde dahildir.

**BUĞDAY İHRACATIMIZ KG. BAŞINA 0,39 DOLAR

Buğdayı 2020/21 döneminde üretici ülkelere sıralamasına baktığımızda Türkiye 10. Ülke olarak karşımıza çıkmaktadır.  Bu da dünya buğday üretiminin %3’üne tekabül etmektedir. Çin ise toplam buğday üretiminden %17 pay almaktadır.

 Dünya Buğday Üretimi Önemli Üretici Ülkeler

Kaynak: IGC Nisan 2021, ** Tahmin TUİK

Türkiye’nin 2019/2020 ve 2020/2021 Buğday ihracat ve ithalatımıza ton olarak baktığımızda aşağıdaki tablo karşımıza çakmaktadır.

 

2019/2020 M i l y o n   t o n

2020/2021 M i l y o n   t o n

İhracat

7,6

7,5

İthalat

9,8

9,8

Fark

-2,2

-2,3

Dünyada 5. Sıradaki üreticiyiz, En çok ekim alanına hala buğday sahipken neden bu alanda dış ticaret açığı veriyoruz? diye kendimize sormamız lazım.

Durum buğdayınan ithalat ve ihracatına baktığımızda kg. bazında ithalat ve ihracat fiyatlarımızı görmekteyiz.

Türkiye’nin Durum Buğdayı İthalat ve İhracat Miktarları

Yıllar

İthalat

İhracat

Miktar (Ton)

Değer (Bin $)

Ort. Fiyat ($/Ton)

Ort. Fiyat ($/kg)

Miktar (Ton)

Değer (Bin $)

Ort. Fiyat ($/Ton)

Ort. Fiyat ($/Kg)

2011

4.770.836

1.685.391

353

0,35

3.877.699

1.897.485

489

0,49

2012

3.737.494

1.195.121

320

0,32

4.160.707

2.055.941

494

0,49

2013

4.074.862

1.371.838

337

0,34

4.935.452

2.507.376

508

0,51

2014

5.312.480

1.622.041

305

0,31

4.995.231

2.552.513

511

0,51

2015

4.380.795

1.175.849

268

0,27

5.685.425

2.468.153

434

0,43

2016

4.341.241

984.338

227

0,23

7.025.117

2.526.235

360

0,36

2017

5.159.613

1.149.518

223

0,22

7.389.854

2.626.173

355

0,36

2018

5.821.561

1.360.506

234

0,23

7.485.819

2.715.860

363

0,36

2019

9.841.621

2.330.944

237

0,24

7.578.535

2.905.105

383

0,38

2020

9.791.057

2.444.384

250

0,25

7.560.885

2.983.472

395

0,39

                   

Kaynak: TÜiK 2021 (Mamul maddenin buğday karşılığı dahildir)

Tabolada görüldüğü gibi, Durum Buğdayı kg. ihracat fiyatımız 1 Doların altında seyretmektedir. Durum Buğdayını 1 Doların üzerine çıkarabilmek için neler yapılmalıdır? Sorusunun cevabını aramak gerekmektedir.

**ARPA İHRACATIMIZ KG. BAŞINA 0,24 DOLAR

Arpayı 2020/21 döneminde üretici ülkelere sıralamasına baktığımızda Türkiye 5. Ülke olarak karşımıza çıkmaktadır.  Dünya arpa üretiminin %5’ini Türkiye yaparken, AB toplam buğday üretiminin %35 yapmaktadır.

Dünya Buğday Üretimi Önemli Üretici Ülkeler

Kaynak: IGC Nisan 2021, ** Tahmin TUİK

Türkiye’nin 2019/2020 ve 2020/2021 Arpa ihracat ve ithalatımıza baktığımızda yok denecek kadar azdır.

 

2019/2020 M i l y o n   t o n

2020/2021 M i l y o n   t o n

İhracat

0

0

İthalat

0,9

0,7

Fark

-0,9

-0,7

Yıllara göre Arpa ithalat ve ihracatımız Durum Buğdayın kg. bazında ihracat fiyatının çok altındadır. Yıllar itibariyle kg. bazında ihracat fiyatımız 0,49 Doları ile 0,19 Dolar arasında seyretmiştir. Özellikle 2011 yılında kg bazında ithalat fiyatımız ihracat fiyatımızdan daha yüksek gözükmektedir.

Türkiye’nin Arpa İthalat ve İhracat Miktarları

Yıllar

İthalat

İhracat

Miktar (Ton)

Değer (Bin $)

Ort. Fiyat ($/Ton)

Ort. Fiyat ($/kg)

Miktar (Ton)

Değer (Bin $)

Ort. Fiyat ($/Ton)

Ort. Fiyat ($/kg)

2011

36.132

13.693

379

0,38

3.221

1.047

325

0,33

2012

76.319

26.706

350

0,35

100.771

26.415

262

0,26

2013

256.812

85.782

334

0,33

110

54

491

0,49

2014

675.994

164.189

243

0,24

13.998

6.412

458

0,46

2015

199.597

48.081

241

0,24

134

55

411

0,41

2016

39.994

9.807

245

0,25

5.573

1.399

251

0,25

2017

384.109

72.391

188

0,19

8.646

1.596

185

0,19

2018

655.988

150.782

230

0,23

15.610

3.006

193

0,19

2019

510.033

109.296

214

0,21

8.015

1.972

237

0,24

2020

890.063

163.917

184

0,18

4.019

947

236

0,24

                   

Kaynak: TÜİK 2020

  Bu haber 20767 defa okunmuştur.
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER Ekonomi HABERLERİ
Henüz anket oluşturulmamış.
HABER ARŞİVİ
NAMAZ VAKİTLERİ
HAVA DURUMU
Yukarı