HABER AKIŞI

Enerjide Kamu-Sanayi-Üniversite işbirlikleri modeli: Başarı Üçgeni

 Tarih: 04-01-2020 16:41:39
Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi’nin (IICEC) ev sahipliğinde Dünya Enerji Görünümü 2019 Raporu’nun (World Energy Outlook 2019) Türkiye tanıtımının da yapıldığı 10. IICEC Enerji Konferansı 20 Aralık 2019 Cuma günü İstanbul’da yapıldı.

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, konferansın açılışında yaptığı konuşmada“Sabancı Üniversitesi’nin 20. Yılında ‘Uluslararası Araştırma Merkezi’ kimliğine yakışır şekilde bugün IICEC’in 10. konferansını gerçekleştiriyoruz” dedi.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın her yılhazırladığı, dünyaliderlerininvesektörünbaşucukitabıolanDünya Enerji Görünümü’nün (World Energy Outlook) Türkiyelansmanına,IICEC’inbirkezdahaevsahipliğiyapmasındanmutluolduklarınıbelirtti. GülerSabancı, “Bu referansniteliğindekiraporun, IICEC çatısıaltındapaylaşılması da bizimiçinayrıbirgururkaynağıdır” dedi.

IICEC’inuzunzamandırüzerindeçalıştığıvekapsamlıbirmodellemeilegercekleştirdiğiTürkiye Enerji Görünümü (Turkey Energy Outlook) çalışmasında da önemlibiraşamayagelindiğinibelirtenGülerSabancı,şöylekonuştu:

“Dr. Fatih Birol’unyönlendirmeleriylegerçekleştirilenbuçalışmayıönümüzdekiyıliçindeaçıklayacağımızınmüjdesini de buradavermekisterim. Bu çalışmaTürkiyeiçinbir “ilk” olacak. IICEC buçalışmayıtümsektörpaydaşlarındeğerlikatkılarıyla ‘ortakbirakılla’ gerçekleştiriyor.

Tamamlandığında, ülkemizinveenerjisektörümüzüngeleceğiiçin, 2040 yılınakadarolandönemikapsayan, uzunvadelivebüyükresmiortayakoyan, önemlipolitika, yatırımvekararsüreçlerinekatkısağlayacakçokdeğerlibirçalışmayıhayatageçirmişolacağız.”

ELEKTRİK SEKTÖRÜNDE 100 MİLYAR DOLARI AŞAN YATIRIM YAPILDI

Stratejikönemtaşıyan enerji sektörünün başta Enerji Bakanlığı olmak üzere tüm düzenleyici ve karar alıcı kurumların adımlarının kritik bir öneme sahip olduğunu hatırlatan Güler Sabancı, şunları söyledi:

“Elektrik sektöründe 100 milyar doları aşan yatırımlarla kurulu gücümüzün yaklaşık 3 kat artması, yenilenebilir enerji alanında YEKA modeliyle yapılan atılımlar, elektrik üretiminde yerli kaynak payında sağladığımız güçlü artış ve operasyonel mükemmellik ve arz kalitesi kazanımları, sektörümüzün geleceği için son derece önemli gelişmeler olmuştur. Ancak elbette hala gidecek yolumuz var. Yıllık 300 teravatsaati aşan elektrik tüketiminde hem arz hem de talep tarafında fiyatlama önem taşıyor. Hem mevcut hem de yeni yatırımlar için öngörülebilirlik ve finansal sürdürülebilirlik üzerinde çalışmaya devam etmeliyiz. Enerji sektörünü, tüketim de dahil her halkada daha verimli işletmek durumundayız. Bunlarla birlikte, enerji verimliliği ve karbon yoğunluğunun azaltımına katkı sağlayacak teknolojileri desteklemeliyiz. Önümüzdeki dönemde tüm paydaşların, işbirliği içinde bu alanlara odaklanması gerektiğine inanıyoruz.”

KAMU-SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİKLERİ MODELİ: BAŞARI ÜÇGENİ

 “Teknolojinin etkisiyle hızla dönüşen bir enerji ekosistemine doğru ilerliyoruz” diyen Güler Sabancı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ancak değişmeyen bir unsur var: İnsan. Ülkemizdeenerjidenildiğinde, 500 binin üzerinde çalışanı, kamu kurumları, özel sektör, STK ve üniversiteleri ile çok geniş bir ekosistemden bahsediyoruz. Dolayısıyla, gelecekiçinen önemli değerimiz, “yetişmişinsankaynağımız”dır. Bu noktada, pek çok alanda olduğu gibi enerjide de kamu-sanayi-üniversite işbirliklerini çok önemsiyoruz. Bu bakış açısı ile IICEC, “üçlü sac ayağı” modeli üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Buna “Başarı Üçgeni” de diyebiliriz. Önümüzdeki dönemde de yüksek katma değerli, bilgi ve teknoloji yoğun proje ve işbirliklerine odaklanmayı sürdüreceğiz. Sektörümüzü, enerji kaynaklarımızın yanı sıra insan kaynaklarımızı ve teknolojiyi de daha etkin şekilde kullanarak, daha iyi bir geleceğe taşımalıyız. Stratejik ve operasyonel çalışmalarımızı, yatırımlarımızı ve politikalarımızı büyük resme ve bu resmi inşa edecek insanlara odaklanan bir anlayışla yürütmek, hepimizin önceliği olmalıdır.”

  Bu haber 618 defa okunmuştur.
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER Bilişim-Teknoloji-Proje HABERLERİ
Henüz anket oluşturulmamış.
HABER ARŞİVİ
NAMAZ VAKİTLERİ
HAVA DURUMU
Yukarı