escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa bursa escort istanbul escort escort bayan şişli escort İstanbul escort bayan fatih escort
yabancı dizi izle warez script porno izle porno indir hacklink shell indir astropay astropay astropay ankara travesti paykasa paykasa
HABER AKIŞI

'Buhranlarımız'ı anlatan mütefekkir ve devlet adamı: Said Halim Paşa

 Tarih: 06-12-2018 12:10:00
Said Halim Paşa, Osmanlı Devleti'nin zor yıllarında sorunların çözümü için devlet adamlığının yanı sıra, entelektüel kişiliği ile de çaba sarfetti.

İSTANBUL (AA) - Osmanlı Cihan Devleti'nin en zor yıllarında yetişmiş önde gelen aydın ve devlet adamlarından olan Said Halim Paşa, 97 yıl önce bugün vefat etti.

AA muhabirinin kaynaklardan derlediği bilgilere göre, 1864'te Kahire'de doğan Said Halim Paşa, ailesiyle birlikte 1870'te İstanbul'a yerleşti.

Meşhur Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın torunu olan Said Halim Paşa, Şura-yı Devlet üyesi Mehmed Abdülhalim Paşa'nın oğlu olarak dünyaya geldi.

İlköğrenimini özel hocalardan yapan Said Halim Paşa, küçük yaşlarda Arapça, Farsça, Fransızca ve İngilizce öğrendi. Üniversite eğitimini ise İsviçre'de siyasi ilimler alanında tamamladı.

Sultan II. Abdülhamid tarafından genç yaşta kendisine sivil paşalık rütbesi verilerek 1888'de Şura-yı Devlet üyeliğine atandı. Görevindeki başarısından dolayı 22 Eylül 1900'da Rumeli Beylerbeyiliğine yükseltildi. Böylece sarayın ve II. Abdülhamid'in gözde adamlarından oldu. Yeniköy'deki yalısında zararlı evrak ve silah bulundurduğu iddiasıyla saraya ihbar edilmesinden sonra Şura-yı Devlet'teki görevine ilgisini azaltıp yalısına çekildi. Bu dönem zarfında kendisini okumaya vererek bir taraftan sosyal ve tarihi incelemeler yaparken diğer taraftan da eski eserleri topladı.

1903'te Jön Türkler'le ilişkisi bulunduğu ileri sürülerek İstanbul'dan uzaklaştırıldı. Önce Mısır'a, ardından Avrupa'ya gidip Jön Türkler’le doğrudan ilişki kurdu. 1906'da İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin müfettişliğine getirildi.

II. Meşrutiyet’in ilanından sonra diğer İttihatçılarla birlikte İstanbul'a döndü.1908'de belediye seçimlerinde İttihat ve Terakki Fırkası listesinden Yeniköy Belediye Başkanı seçildi. Ardından İstanbul Belediye Genel Meclisi ikinci başkanlığına getirildi. 14 Aralık 1908'de II. Abdülhamid tarafından Ayan Meclisi üyeliğine tayin edildi. Bu sırada Darüşşafaka idare meclisi üyeliğine seçildi. Padişahın izniyle Ayan Meclisi üyeliğinden ayrılarak Paris'te İslamcılık üzerine incelemelerde bulundu.

1912'de meclisin feshedilmesinden sonra kurulan Said Paşa kabinesine Şura-yı Devlet reisi olarak girdi. Ardından Trablusgarp Savaşı esnasında İtalyan hükümetiyle barış müzakerelerinde bulunmak üzere 3 Temmuz 1912'de Lozan'a gönderildi. 17 Temmuz’da Said Paşa hükümetinin görevden çekilmesiyle yeni hükümeti kuran Gazi Ahmed Muhtar Paşa görevini yenilemeyince görüşmeleri yarıda keserek yurda dönmek zorunda kaldı.

Aynı yıl İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin genel sekreterliğine seçildi. Babıali Baskını'nın ardından 25 Ocak 1913'te kurulan Mahmud Şevket Paşa kabinesine Şura-yı Devlet reisi olarak girdi, 3 gün sonra da Hariciye Nazırlığı'na getirildi.

Mahmud Şevket Paşa, 11 Haziran 1913'te öldürülünce Said Halim Paşa'ya vezirlik rütbesi verilerek sadaret kaymakamlığına, ertesi gün de sadrazamlık makamına getirildi. Hariciye Nazırlığını da üzerine alıp hükümeti kurdu.

Said Halim Paşa, sadrazamlığı döneminde özellikle Edirne'nin geri alınmasında ve Adalar meselesinde büyük hassasiyet gösterdi. Edirne'nin geri alınmasıyla ilgili çalışmalarından dolayı padişah tarafından kendisine Murassa İmtiyaz nişanı verildi.

2 Ağustos 1914 tarihinde Almanya ile yapılan ittifak antlaşması, onun yalısında gerçekleştirildi.

Yönetimi dönemindeki en önemli olay, kendisinin onayı alınmadan Rusya'ya yapılan saldırı sonucu Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na girmesi oldu. Bu gelişmenin ardından sadareti göstermelik hale geldi.

15 Ekim 1915'te Hariciye Nazırlığından istifa edince yerine Halil Bey (Menteşe) getirildi. İttihat ve Terakki'nin 1913 ve 1916'da yapılan kongrelerinde teşkilatın genel başkanlığına seçildi. Ancak teşkilatın başkan vekili ve kendi kabinesinin Dahiliye Nazırı olan Talat Bey'le aralarının gittikçe açılması üzerine daha önce de çekilmek istediği, ancak padişahın ricasıyla devam etmek zorunda kaldığı sadaret makamından 3 Şubat 1917'de rahatsızlığını ileri sürerek ayrıldı.

Mondros Mütarekesi'nden sonra savaş ve "Ermeni kırımı" sorumlusu iddiasıyla Divan-ı Ali'ye verildi. 10 Mart 1919’da tutuklandı ve Divan-ı Harb-i Örfi'de yargılandı. 28 Mayıs 1919'da İngilizler tarafından önce Mondros'a, ardından Malta'ya sürüldü. Malta'da Polverista esir kampında tutuldu. Suç işlediğine dair bir delil bulunamadığından 29 Nisan 1921'de Malta'da serbest bırakıldı. İstanbul'a dönme isteği sakıncalı görülüp reddedildi. İngiliz işgali altındaki Mısır'a da gidemediğinden Roma'da bir konak kiralayıp oraya yerleşti. 6 Aralık 1921'de konağın önünde Ermeni Arşavir Şıracıyan tarafından öldürüldü. Naaşı İstanbul'a getirildi ve 29 Ocak 1922'de II. Mahmud Türbesi bahçesinde babasının yanına gömüldü.

Sultan Reşad'ın yanında yer aldı

Çok okuyan, kültürlü bir devlet adamı olan Said Halim Paşa kibar, alçak gönüllü, iyi ahlaklı, nazik ve dürüst bir kişi olarak tanındı. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kuklası olmayıp, cemiyet içindeki aşırılıkları frenleyen ve özellikle Enver Paşa ile Cemal Paşa'yı denge halinde tutan bir siyaset güttü. Cemiyetin önde gelenlerinin saygısızlıklarına karşı Sultan Reşad'ın yanında yer aldı. Siyasi şahsiyetiyle birlikte mütefekkir kişiliği de büyük önem taşıyan ve İslamcılık akımının en önemli fikir önderlerinden biri olan Said Halim Paşa, Batı medeniyetini ve sosyal hayatını yakından tanımasına rağmen, kendi kültür ve medeniyetine bağlı aydın bir fikir adamı olarak kaldı.

Düşünceleri

Said Halim Paşa da dönemindeki birçok aydın gibi Batılılaşmanın gerekliliği üzerinde durup, "Milletçe ilerlemek ve yükselmek için mutlaka Batılılaşmamız gerekir, kurtulmak için her bakımdan Batı milletlerini taklide mahkumuz" demekle beraber, edinilen tecrübelerden hareketle Batı medeniyetinden gerçek anlamda istifade edilmesinin onu aynen uygulamaya sokulmasıyla mümkün olmadığını ileri sürdü. Dolayısıyla Avrupa medeniyetinin "millileştirilerek" kendimize uygun hale getirilmesi gerektiği kanaatindeydi.

Dönemin Türkçü düşünürü Ziya Gökalp, İslam birliğine milli devlet aşamasından sonra yönelmek gerektiği düşüncesindeyken, Said Halim Paşa, İslam birliği idealini ön plana aldı ve İslam birliği olmadan milli birliğin kurulamayacağını savundu.

Eserleri

İstiklal Şairi Mehmet Akif, dostu olan Said Halim Paşa'yı bu dönemin siyasetçilerinden çok ayrı bir yere koyup, onu siyasetçi olmaktan çok bir mütefekkir olarak gördü. Said Halim Paşa'nın eserlerinin büyük bir kısmı, Mehmet Akif tarafından Sebilürreşad'da yayınladı.

Said Halim Paşa'nın genellikle Mehmed imzasıyla kaleme aldığı 8 kitabı yanında hatıraları, mektupları ve Divan-ı Ali'nin sorularına yazılı olarak verdiği cevaplar bulunuyor.

Eserleri, Taassub, Mukallitliklerimiz, Meşrutiyet, Buhran-ı İçtimaimiz, Buhran-ı Fikrimiz, İnhitat-ı İslam Hakkında Bir Tecrübe-i Kalemiyye, İslamlaşmak ve İslam'da Teşkilat-ı Siyasiyye'dir.

Said Halim Paşa'nın eserleri, "Buhranlarımız" adıyla ileriki yıllarda bir araya getirilerek yeniden basıldı.

  Kaynak: Anadolu Ajansı
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER Gündem HABERLERİ
  Gündem HABERLERİ
resim yok Minik Alperen'in ölümüne ilişkin İlçe Milli Eğitim Müdürüne ceza İzmir'de okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşın..
Van'da MİT ve jandarmadan ortak terör operasyonu Van'da MİT ve jandarmadan ortak terör operasyonu Van'ın Erciş ilçesinde MİT ve jandarmanın PKK'lı teröristlere yönelik ortak yürü..
Eski Yargıtay üyesine 22,5 yıla kadar hapis istemi Eski Yargıtay üyesine 22,5 yıla kadar hapis istemi FETÖ'nün darbe girişiminden 4 gün önce yüksek yargıya ilişkin düzenlemeleri prot..
Antalya ve Muğla'da sağanak devam edecek Antalya ve Muğla'da sağanak devam edecek Antalya'da ve Muğla'da etkili olan sağanağın yer yer devam edeceği bildirildi...
  Ekonomi HABERLERİ
Merkezi yönetim bütçesi kasımda fazla verdi Merkezi yönetim bütçesi kasımda fazla verdi Merkezi yönetim bütçesi kasımda 7,6 milyar lira fazla, ocak-kasım döneminde ise ..
İşsizlik rakamları belli oldu İşsizlik rakamları belli oldu İşsizlik oranı eylülde geçen yılın aynı ayına göre 0,8 puan artarak yüzde 11,4 o..
resim yok Milli İHA'nın gözü 'mavi vatanın' üzerinde olacak Silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı e..
Türkiye'nin yeni radarı kuş uçurtmayacak Türkiye'nin yeni radarı kuş uçurtmayacak Türkiye, sınırlı sayıda ülkenin sahip olduğu yüksek teknoloji radar geliştirme v..
  STK-Vakıf-Oda HABERLERİ
TGTV kurucular kurulu toplantısı yapıldı TGTV kurucular kurulu toplantısı yapıldı Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Kurucular Kurulu, TBMM Eski Başkanı ve TGTV Ku..
Yeşilay federasyonu üyesi 52 Ülke, Antalya’da bir araya geliyor Yeşilay federasyonu üyesi 52 Ülke, Antalya’da bir araya geliyor Dünya genelinde Uluslararası Yeşilay Federasyonu’na (UYEF) üye 52 ülke, Türkiye ..
Meslek lisesi mezunlarına kısa dönem askerlik masada Meslek lisesi mezunlarına kısa dönem askerlik masada TİAD Başkanı Hakan Aydoğdu, hükümetin meslek lisesi mezunu öğrenciler için başla..
TİM Başkanı  Gülle: ihracatımızın gerçek uzmanı TİM’dir TİM Başkanı Gülle: ihracatımızın gerçek uzmanı TİM’dir Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu toplantısı, Ticaret Bakanı Ruh..
  Söyleşi HABERLERİ
Türkiye Emlak Bankası, “TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI” olarak, yeniden doğdu. Türkiye Emlak Bankası, “TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI” olarak, yeniden doğdu. Türkiye Emlak Katılım Bankası, olarak yeniden doğan ve bu doğumda büyük emek ve ..
İş̧ Dünyası başarısızlık hikayelerini gençlere anlattı İş̧ Dünyası başarısızlık hikayelerini gençlere anlattı Türkiye’nin önemli başarılara imza atan gençlik oluşumlarından olan İstanbul Gen..
Süper Bakterilere Karşı Savaşmanın İpuçları Süper Bakterilere Karşı Savaşmanın İpuçları Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı tüm uyarı, aldığı tüm önlemlere rağmen kontrolsüz k..
Sektöre kadın eli değdi Sektöre kadın eli değdi Türkiye Takım Tezgahları Sektörünün kadınların iş hayatına katılımının bir terci..
  Fuar-Kngr-Fest-Turizm HABERLERİ
Tarıma yapılan teknolojik yatırım karşılığını aldı Tarıma yapılan teknolojik yatırım karşılığını aldı Tekfen Tarım Adana-Agripark Tesisleri Ar-Ge Merkezi Oldu
“Dostluk Kısa Film Festivali”nde “Kısa Filmden Uzun Dostluklara” Paneli Geçekleşti “Dostluk Kısa Film Festivali”nde “Kısa Filmden Uzun Dostluklara” Paneli Geçekleşti Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Mü..
Necip Fazıl ödülleri Necip Fazıl ödülleri MİLLİ İRADENİN SESİ STAR GAZETESİ ÜSTAD’IN MİRASINA SAHİP ÇIKIYOR, CUMHURBAŞKANI..
“Uluslararası dostluk kısa film festivali” başladı “Uluslararası dostluk kısa film festivali” başladı Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Mü..
  Kentsel Dönüşüm HABERLERİ
Karayolları Kentsel Dönüşüm Projesi’nde Daireler Sahiplerini Buluyor Karayolları Kentsel Dönüşüm Projesi’nde Daireler Sahiplerini Buluyor Gaziosmanpaşa’da kentsel dönüşüm konutları hak sahipleriyle buluşmaya devam ediy..
Tokatköy Şehr-i Sitare Projesi İBB Meclisi’nden Geçti Tokatköy Şehr-i Sitare Projesi İBB Meclisi’nden Geçti Beykoz’un ilk kentsel yenileme projesi Tokatköy Şehr-i Sitare’nin uygulanmasına ..
Sarıgöl’de Kentsel Dönüşüm Konutları 2019 Yılında Teslim Edilmeye Başlıyor Sarıgöl’de Kentsel Dönüşüm Konutları 2019 Yılında Teslim Edilmeye Başlıyor Mahalle Buluşmaları kapsamında Sarıgöl Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Ba..
2000 yılından önceki riskli yapılar acilen yenilenmeli 2000 yılından önceki riskli yapılar acilen yenilenmeli Türkiye’nin 20 milyonluk yapı stoğunun 7,5 milyonu risk altında
  Projeler HABERLERİ
Türk Telekom’un İnternetle Hayat Kolay Projesi Türk Telekom’un İnternetle Hayat Kolay Projesi Türk Telekom’un ekonomik, sosyal veya fiziksel nedenlerle internet kullanamayan ..
TAEK Akkuyu NGS İkinci Ünitesi İçin Sınırlı Çalışma İzni Verdi TAEK Akkuyu NGS İkinci Ünitesi İçin Sınırlı Çalışma İzni Verdi Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), Türkiye’nin ilk nükleer santral projesini y..
Biyonik yenilenebilir enerji girişimi BREN Tarvenn’den yatırım aldı Biyonik yenilenebilir enerji girişimi BREN Tarvenn’den yatırım aldı Yenilenebilir sınırsız enerji çözümleri sunan BREN 2,4 milyon TL değerleme ile i..
PTT A.Ş. ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arasında İşbirliği Anlaşması PTT A.Ş. ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arasında İşbirliği Anlaşması Üniversitelerle işbirliği yaparak ürün ve hizmetlerinde hem öğrencilere hem de a..
  Spor HABERLERİ
Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi yapıldı Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi yapıldı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli olu. Son şampiyon Real M..
Beşiktaş'tan son 12 sezonun en kötü performansı Beşiktaş'tan son 12 sezonun en kötü performansı Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 16. haftalar itibarıyla son 12 sezonun en düşük..
PFDK'dan 10 Süper Lig kulübüne ihtar PFDK'dan 10 Süper Lig kulübüne ihtar Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Spor Toto Süper L..
resim yok Süper Lig'de heyecan dolu maç Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan ..
  Esnaf dergisi HABERLERİ
29. Milli ve Yerli Esnaf Buluşmaları’nda “Krizden Nasıl Karlı Çıkarız” konuşuldu 29. Milli ve Yerli Esnaf Buluşmaları’nda “Krizden Nasıl Karlı Çıkarız” konuşuldu Esnaf Bülteni Dergisi’nin geleneksel Milli ve Yerli Esnaf Buluşmaları Ortak Akıl..
Mustafa İçöz: “Trafikten men edilen aracın kimliği de yok edilmeli!” Mustafa İçöz: “Trafikten men edilen aracın kimliği de yok edilmeli!” İstanbul Ticaret Odası (İTO) Motorlu araçların tamir, bakım, üretim ve montaj ko..
Nuri Özelmacıklı: “İmar Barışı süresi uzatılarak harçlar taksitlendirilmeli” Nuri Özelmacıklı: “İmar Barışı süresi uzatılarak harçlar taksitlendirilmeli” Türkiye’nin en büyük ve en çok şubesi olan Gayri Menkul Danışmanlık Firmalarında..
27. Milli ve Yerli Esnaf Buluşmaları Dr. İbrahim Altan’ın katılımıyla gerçekleşti 27. Milli ve Yerli Esnaf Buluşmaları Dr. İbrahim Altan’ın katılımıyla gerçekleşti Esnaf bülteni Dergisinin geleneksel Milli ve Yerli Esnaf buluşmaları Kızılay Gen..
Henüz anket oluşturulmamış.
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR
HABER ARŞİVİ
NAMAZ VAKİTLERİ
HAVA DURUMU
Yukarı