bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort porno izle porno film xnxx porn türkçe sikiş sikiş izle eskort şişli escort escort beşiktaş escort bayan topkapı escort İstanbul escort bayan halkalı escort
HABER AKIŞI

'Buhranlarımız'ı anlatan mütefekkir ve devlet adamı: Said Halim Paşa

 Tarih: 06-12-2018 12:10:00
Said Halim Paşa, Osmanlı Devleti'nin zor yıllarında sorunların çözümü için devlet adamlığının yanı sıra, entelektüel kişiliği ile de çaba sarfetti.

İSTANBUL (AA) - Osmanlı Cihan Devleti'nin en zor yıllarında yetişmiş önde gelen aydın ve devlet adamlarından olan Said Halim Paşa, 97 yıl önce bugün vefat etti.

AA muhabirinin kaynaklardan derlediği bilgilere göre, 1864'te Kahire'de doğan Said Halim Paşa, ailesiyle birlikte 1870'te İstanbul'a yerleşti.

Meşhur Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın torunu olan Said Halim Paşa, Şura-yı Devlet üyesi Mehmed Abdülhalim Paşa'nın oğlu olarak dünyaya geldi.

İlköğrenimini özel hocalardan yapan Said Halim Paşa, küçük yaşlarda Arapça, Farsça, Fransızca ve İngilizce öğrendi. Üniversite eğitimini ise İsviçre'de siyasi ilimler alanında tamamladı.

Sultan II. Abdülhamid tarafından genç yaşta kendisine sivil paşalık rütbesi verilerek 1888'de Şura-yı Devlet üyeliğine atandı. Görevindeki başarısından dolayı 22 Eylül 1900'da Rumeli Beylerbeyiliğine yükseltildi. Böylece sarayın ve II. Abdülhamid'in gözde adamlarından oldu. Yeniköy'deki yalısında zararlı evrak ve silah bulundurduğu iddiasıyla saraya ihbar edilmesinden sonra Şura-yı Devlet'teki görevine ilgisini azaltıp yalısına çekildi. Bu dönem zarfında kendisini okumaya vererek bir taraftan sosyal ve tarihi incelemeler yaparken diğer taraftan da eski eserleri topladı.

1903'te Jön Türkler'le ilişkisi bulunduğu ileri sürülerek İstanbul'dan uzaklaştırıldı. Önce Mısır'a, ardından Avrupa'ya gidip Jön Türkler’le doğrudan ilişki kurdu. 1906'da İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin müfettişliğine getirildi.

II. Meşrutiyet’in ilanından sonra diğer İttihatçılarla birlikte İstanbul'a döndü.1908'de belediye seçimlerinde İttihat ve Terakki Fırkası listesinden Yeniköy Belediye Başkanı seçildi. Ardından İstanbul Belediye Genel Meclisi ikinci başkanlığına getirildi. 14 Aralık 1908'de II. Abdülhamid tarafından Ayan Meclisi üyeliğine tayin edildi. Bu sırada Darüşşafaka idare meclisi üyeliğine seçildi. Padişahın izniyle Ayan Meclisi üyeliğinden ayrılarak Paris'te İslamcılık üzerine incelemelerde bulundu.

1912'de meclisin feshedilmesinden sonra kurulan Said Paşa kabinesine Şura-yı Devlet reisi olarak girdi. Ardından Trablusgarp Savaşı esnasında İtalyan hükümetiyle barış müzakerelerinde bulunmak üzere 3 Temmuz 1912'de Lozan'a gönderildi. 17 Temmuz’da Said Paşa hükümetinin görevden çekilmesiyle yeni hükümeti kuran Gazi Ahmed Muhtar Paşa görevini yenilemeyince görüşmeleri yarıda keserek yurda dönmek zorunda kaldı.

Aynı yıl İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin genel sekreterliğine seçildi. Babıali Baskını'nın ardından 25 Ocak 1913'te kurulan Mahmud Şevket Paşa kabinesine Şura-yı Devlet reisi olarak girdi, 3 gün sonra da Hariciye Nazırlığı'na getirildi.

Mahmud Şevket Paşa, 11 Haziran 1913'te öldürülünce Said Halim Paşa'ya vezirlik rütbesi verilerek sadaret kaymakamlığına, ertesi gün de sadrazamlık makamına getirildi. Hariciye Nazırlığını da üzerine alıp hükümeti kurdu.

Said Halim Paşa, sadrazamlığı döneminde özellikle Edirne'nin geri alınmasında ve Adalar meselesinde büyük hassasiyet gösterdi. Edirne'nin geri alınmasıyla ilgili çalışmalarından dolayı padişah tarafından kendisine Murassa İmtiyaz nişanı verildi.

2 Ağustos 1914 tarihinde Almanya ile yapılan ittifak antlaşması, onun yalısında gerçekleştirildi.

Yönetimi dönemindeki en önemli olay, kendisinin onayı alınmadan Rusya'ya yapılan saldırı sonucu Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na girmesi oldu. Bu gelişmenin ardından sadareti göstermelik hale geldi.

15 Ekim 1915'te Hariciye Nazırlığından istifa edince yerine Halil Bey (Menteşe) getirildi. İttihat ve Terakki'nin 1913 ve 1916'da yapılan kongrelerinde teşkilatın genel başkanlığına seçildi. Ancak teşkilatın başkan vekili ve kendi kabinesinin Dahiliye Nazırı olan Talat Bey'le aralarının gittikçe açılması üzerine daha önce de çekilmek istediği, ancak padişahın ricasıyla devam etmek zorunda kaldığı sadaret makamından 3 Şubat 1917'de rahatsızlığını ileri sürerek ayrıldı.

Mondros Mütarekesi'nden sonra savaş ve "Ermeni kırımı" sorumlusu iddiasıyla Divan-ı Ali'ye verildi. 10 Mart 1919’da tutuklandı ve Divan-ı Harb-i Örfi'de yargılandı. 28 Mayıs 1919'da İngilizler tarafından önce Mondros'a, ardından Malta'ya sürüldü. Malta'da Polverista esir kampında tutuldu. Suç işlediğine dair bir delil bulunamadığından 29 Nisan 1921'de Malta'da serbest bırakıldı. İstanbul'a dönme isteği sakıncalı görülüp reddedildi. İngiliz işgali altındaki Mısır'a da gidemediğinden Roma'da bir konak kiralayıp oraya yerleşti. 6 Aralık 1921'de konağın önünde Ermeni Arşavir Şıracıyan tarafından öldürüldü. Naaşı İstanbul'a getirildi ve 29 Ocak 1922'de II. Mahmud Türbesi bahçesinde babasının yanına gömüldü.

Sultan Reşad'ın yanında yer aldı

Çok okuyan, kültürlü bir devlet adamı olan Said Halim Paşa kibar, alçak gönüllü, iyi ahlaklı, nazik ve dürüst bir kişi olarak tanındı. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kuklası olmayıp, cemiyet içindeki aşırılıkları frenleyen ve özellikle Enver Paşa ile Cemal Paşa'yı denge halinde tutan bir siyaset güttü. Cemiyetin önde gelenlerinin saygısızlıklarına karşı Sultan Reşad'ın yanında yer aldı. Siyasi şahsiyetiyle birlikte mütefekkir kişiliği de büyük önem taşıyan ve İslamcılık akımının en önemli fikir önderlerinden biri olan Said Halim Paşa, Batı medeniyetini ve sosyal hayatını yakından tanımasına rağmen, kendi kültür ve medeniyetine bağlı aydın bir fikir adamı olarak kaldı.

Düşünceleri

Said Halim Paşa da dönemindeki birçok aydın gibi Batılılaşmanın gerekliliği üzerinde durup, "Milletçe ilerlemek ve yükselmek için mutlaka Batılılaşmamız gerekir, kurtulmak için her bakımdan Batı milletlerini taklide mahkumuz" demekle beraber, edinilen tecrübelerden hareketle Batı medeniyetinden gerçek anlamda istifade edilmesinin onu aynen uygulamaya sokulmasıyla mümkün olmadığını ileri sürdü. Dolayısıyla Avrupa medeniyetinin "millileştirilerek" kendimize uygun hale getirilmesi gerektiği kanaatindeydi.

Dönemin Türkçü düşünürü Ziya Gökalp, İslam birliğine milli devlet aşamasından sonra yönelmek gerektiği düşüncesindeyken, Said Halim Paşa, İslam birliği idealini ön plana aldı ve İslam birliği olmadan milli birliğin kurulamayacağını savundu.

Eserleri

İstiklal Şairi Mehmet Akif, dostu olan Said Halim Paşa'yı bu dönemin siyasetçilerinden çok ayrı bir yere koyup, onu siyasetçi olmaktan çok bir mütefekkir olarak gördü. Said Halim Paşa'nın eserlerinin büyük bir kısmı, Mehmet Akif tarafından Sebilürreşad'da yayınladı.

Said Halim Paşa'nın genellikle Mehmed imzasıyla kaleme aldığı 8 kitabı yanında hatıraları, mektupları ve Divan-ı Ali'nin sorularına yazılı olarak verdiği cevaplar bulunuyor.

Eserleri, Taassub, Mukallitliklerimiz, Meşrutiyet, Buhran-ı İçtimaimiz, Buhran-ı Fikrimiz, İnhitat-ı İslam Hakkında Bir Tecrübe-i Kalemiyye, İslamlaşmak ve İslam'da Teşkilat-ı Siyasiyye'dir.

Said Halim Paşa'nın eserleri, "Buhranlarımız" adıyla ileriki yıllarda bir araya getirilerek yeniden basıldı.

  Kaynak: Anadolu Ajansı
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER Gündem HABERLERİ
  Gündem HABERLERİ
Siber güvenliğin yerli ve milli mimarı: “Biznet Bilişim” Siber güvenliğin yerli ve milli mimarı: “Biznet Bilişim” Orta vadede temel hedef olarak, siber güvenlik alanının önemli bir küresel oyunc..
Organik Gıdada Şampiyon Yumurta Organik Gıdada Şampiyon Yumurta Boğaziçi Üniversitesi Analitik ve İçgörü Araştırma Merkezi (AIM), Türkiye’de org..
Yeni kazanç kapısı: İnternetten canlı yayın Yeni kazanç kapısı: İnternetten canlı yayın İnternet canlı yayın platformları ve bu platformlar üzerinden yayın yaparak kaza..
  Ekonomi HABERLERİ
Emlak Katılım’da 5 müdür ataması daha yapıldı Emlak Katılım’da 5 müdür ataması daha yapıldı 2019’da faaliyet izni alarak hizmete başlayacak Emlak Katılım Bankası’nın üst yö..
2018 Yılı İhracat şampiyonları belli oldu 2018 Yılı İhracat şampiyonları belli oldu Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (TET) 2018 yılı İhracat Başarı Ödül..
İSTİB Başkanı Ali Kopuz, ICC Türkiye tahkim günü Uluslararası Tahkim Konferansı’na katıldı İSTİB Başkanı Ali Kopuz, ICC Türkiye tahkim günü Uluslararası Tahkim Konferansı’na katıldı TOBB, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi ve ICC Milletler..
  STK-Vakıf-Oda HABERLERİ
“Türkiye’nin Mühendis Kızları” dördüncü kez İstanbul’da buluştu “Türkiye’nin Mühendis Kızları” dördüncü kez İstanbul’da buluştu Limak Vakfı, Aile ve Sosyal Politikaları Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkın..
Dünya’nın çeliği Türkiye’de test ediliyor Dünya’nın çeliği Türkiye’de test ediliyor Dünya’nın çeliği Türkiye’de test ediliyor. Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhrac..
İzmir'in Gediz Deltası'nın UNESCO Dünya Doğa Mirası İlan Edilmesi İçin İmza Kampanyası Başladı İzmir'in Gediz Deltası'nın UNESCO Dünya Doğa Mirası İlan Edilmesi İçin İmza Kampanyası Başladı Doğa Derneği, İzmir'in Gediz Deltası'nın UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edilmesi ..
Türk Eğitim Vakfı’ndan Geleceğin Liderlerine 57 Üstün Başarı Bursu Türk Eğitim Vakfı’ndan Geleceğin Liderlerine 57 Üstün Başarı Bursu Türk Eğitim Vakfı (TEV) 2018-2019 eğitim yılında Üstün Başarı Bursu’nu almaya ha..
  Söyleşi HABERLERİ
Önder 2. okul aile birliği zirvesi yapıldı Önder 2. okul aile birliği zirvesi yapıldı ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Okul Aile Birliği Komisyonu tarafından düzenlenen ..
Yemen “insani yardım istişaresi” yapıldı Yemen “insani yardım istişaresi” yapıldı Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı, iç savaş, kuşatma ve açlık ile yüz yüze kalan..
KORKMAZ, Küçük bir atölyeden doğan DÜNYA MARKASI KORKMAZ, Küçük bir atölyeden doğan DÜNYA MARKASI Bundan yaklaşık 47 yıl önce küçük bir atölyede üretime başlayan Rahmi KORKMAZ, b..
Türkiye Emlak Bankası, “TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI” olarak, yeniden doğdu. Türkiye Emlak Bankası, “TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI” olarak, yeniden doğdu. Türkiye Emlak Katılım Bankası, olarak yeniden doğan ve bu doğumda büyük emek ve ..
  Fuar-Kngr-Fest-Turizm HABERLERİ
İTÜ Kariyer Zirvesi Yarın Başlıyor İTÜ Kariyer Zirvesi Yarın Başlıyor İstanbul Teknik Üniversitesi Kariyer Merkezi, ulusal ve uluslararası çalışmaları..
Türk organik ürünleri dünyaya açıldı Türk organik ürünleri dünyaya açıldı İnsan sağlığına uyumlu ürünler tüketme isteğinin zirve yaptığı günümüzde organik..
Decovita benzersiz “Quantum” serisiyle dünya pazarlarını fethedecek Decovita benzersiz “Quantum” serisiyle dünya pazarlarını fethedecek Doğadan aldığı ilhamla tüketicilerin hayatına değer katan Decovita Seramik, alan..
Türkiye İlk Macerasına Başladı Türkiye İlk Macerasına Başladı Türkiye’de ilk defa Tureks Uluslararası Fuarcılık tarafından düzenlenen ‘Macera ..
  Kentsel Dönüşüm HABERLERİ
Karayolları Kentsel Dönüşüm Projesi’nde Daireler Sahiplerini Buluyor Karayolları Kentsel Dönüşüm Projesi’nde Daireler Sahiplerini Buluyor Gaziosmanpaşa’da kentsel dönüşüm konutları hak sahipleriyle buluşmaya devam ediy..
Tokatköy Şehr-i Sitare Projesi İBB Meclisi’nden Geçti Tokatköy Şehr-i Sitare Projesi İBB Meclisi’nden Geçti Beykoz’un ilk kentsel yenileme projesi Tokatköy Şehr-i Sitare’nin uygulanmasına ..
Sarıgöl’de Kentsel Dönüşüm Konutları 2019 Yılında Teslim Edilmeye Başlıyor Sarıgöl’de Kentsel Dönüşüm Konutları 2019 Yılında Teslim Edilmeye Başlıyor Mahalle Buluşmaları kapsamında Sarıgöl Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Ba..
2000 yılından önceki riskli yapılar acilen yenilenmeli 2000 yılından önceki riskli yapılar acilen yenilenmeli Türkiye’nin 20 milyonluk yapı stoğunun 7,5 milyonu risk altında
  Projeler HABERLERİ
2023’te Türkiye’de Elektriğin En Ucuza Üretildiği Kaynaklar Güneş ve Rüzgar Olacak 2023’te Türkiye’de Elektriğin En Ucuza Üretildiği Kaynaklar Güneş ve Rüzgar Olacak SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi ve BloombergNEF tarafından düzenlenen ‘Türkiye’nin..
PTT A.Ş. 2019’da yatırımlarını arttıracak PTT A.Ş. 2019’da yatırımlarını arttıracak PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Afyonkarahisar’d..
Simit Sarayı’ndan, üç kıtada üç yeni anlaşma Simit Sarayı’ndan, üç kıtada üç yeni anlaşma Simit Sarayı, Cezayir’de yeni mağazalar açmak üzere anlaşma sağladı. Kısa süre ö..
İTÜ Avrupa Üniversitesi Kurma Yolunda İTÜ Avrupa Üniversitesi Kurma Yolunda İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrupa’nın önde gelen diğer 8 partner üniversitesi..
  Spor HABERLERİ
Işıklı Sporcular Gecesinde 16’sı Milli, 243 Sporcu Ödüllerini Aldı Işıklı Sporcular Gecesinde 16’sı Milli, 243 Sporcu Ödüllerini Aldı FMV Işık Okulları ve Işık Spor Kulübünde spor yaparak başarıya ulaşan ve milli t..
Sporda Şiddete Karşı Mücadele Sporda Şiddete Karşı Mücadele Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, sahalarda yaşanan şiddet olayl..
resim yok Milli atlet Batuhan Çakır'dan Türkiye rekoru Batuhan Çakır, İstanbul'da yapılan salon atletizm deneme yarışlarında üç adım at..
Cedi'den 22 sayı, 8 ribauntluk performans Cedi'den 22 sayı, 8 ribauntluk performans NBA'de oynayan milli basketbolcu Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın Atlan..
  Esnaf dergisi HABERLERİ
30. Milli ve Yerli Esnaf Buluşmaları Ahmet Hamdi Çamlı’nın katılımıyla gerçekleşti 30. Milli ve Yerli Esnaf Buluşmaları Ahmet Hamdi Çamlı’nın katılımıyla gerçekleşti Esnaf Bülteni Dergisinin her ay geleneksel hale getirdiği “Milli ve Yerli Esnaf ..
29. Milli ve Yerli Esnaf Buluşmaları’nda “Krizden Nasıl Karlı Çıkarız” konuşuldu 29. Milli ve Yerli Esnaf Buluşmaları’nda “Krizden Nasıl Karlı Çıkarız” konuşuldu Esnaf Bülteni Dergisi’nin geleneksel Milli ve Yerli Esnaf Buluşmaları Ortak Akıl..
Mustafa İçöz: “Trafikten men edilen aracın kimliği de yok edilmeli!” Mustafa İçöz: “Trafikten men edilen aracın kimliği de yok edilmeli!” İstanbul Ticaret Odası (İTO) Motorlu araçların tamir, bakım, üretim ve montaj ko..
Nuri Özelmacıklı: “İmar Barışı süresi uzatılarak harçlar taksitlendirilmeli” Nuri Özelmacıklı: “İmar Barışı süresi uzatılarak harçlar taksitlendirilmeli” Türkiye’nin en büyük ve en çok şubesi olan Gayri Menkul Danışmanlık Firmalarında..
Henüz anket oluşturulmamış.
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR
HABER ARŞİVİ
NAMAZ VAKİTLERİ
HAVA DURUMU
Yukarı