bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort fatih escort arnavutköy escorts escort istanbul şişli escort bayan beylikdüzü escort bayan sakarya escort bayan sakarya escort diyarbakır escort sakarya escort
porno izle porno porn izle porno seks türbanlı porno
HABER AKIŞI

Av. Müge Bostancı ile “TİCARETİN HUKUKU” söyleşileri…

 Tarih: 23-10-2019 23:56:00  -   Güncelleme: 24-10-2019 00:12:00
Tamamı üretici, zanaatkâr, sanayici, kobi, tüccar, toptancı, perakendeciden oluşan okurlarımızı Ticari Hukuk Kuralları konusunda bilgilendirmek ve hukuki sorunlarına çözümler üretmek amacıyla Ticari Hukuk konusunda uzman Av. Müge BOSTANCI’ya “Anonim Şirketlerde Pay Devri” nasıl olmalı diye sorduk, tüm ayrıntılarıyla anlattı.

ANONİM ŞİRKETLERDE PAY DEVRİ...

Şirketler hukuku uygulamasında sıklıkla yapılan işlemlerden biri, anonim şirketlerde hisse devridir. Hisse devri prosedürünün doğru ilerlemesi hukuksal ve vergisel sorunlarla karşılaşılmaması adına çok önemlidir.

Anonim Şirketlerde, limited şirketlerin aksine hisse senedi veya geçici ilmühaber bastırılabilmektedir. Bu nedenle, anonim şirketlerde pay devri konusunu açıklarken payın senede bağlanmış olup olmadığına göre inceleme yapılmalıdır.

1.Payın senede bağlanmamış olması yani çıplak payların devri, Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenen alacağın temliki hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla geçerli bir pay devri için yazılı bir alacağın temliki sözleşmesi bulunması zaruridir. Çıplak payların bedeli kısmen veya tamamen ödenmişse buna ek olarak aynı zamanda borcun nakli hükümlerinin de uygulanması gerekir. Dolayısıyla devralan kişinin borç yüklenmesi niteliğindedir. Pay devri için anonim şirketin onayı gerekmektedir. Şirket bunun için teminat da isteyebilir. Bu çıplak paylar, haczedilebilir, rehnedilebilir, üzerlerinde birtakım haklar kurulabilir.

2.Payın senede bağlanması ise hamiline ya da nama yazılı şekilde olur. Şirket hisse senetlerinin bir kısmı hamiline bir kısmı nama yazılı şekilde olabilir ya da nama yazılmış bir hisse senedi hamiline, hamiline olan da nama yazılmış şekline de dönüştürülebilir.

  • Ana sözleşmede aksine hüküm bulunmadığı sürece hisse senetleri nama yazılıdır, nama yazılı olmasına rağmen kanunen emre yazılı kıymetli evrak niteliğindedir. Bu payların devrinde senedin cirosu ve zilyetliğin devri işlemleri olarak iki aşama bulunmaktadır. Nama yazılı pay senetlerinde senet üzerine yapılacak cironun beyaz ciro olmasında bir engel yoktur yani ciro edilenin isminin bulunması şart değildir ancak cironun temlik amacı taşıması gerekmektedir. Hisse senedinin teslimi yani zilyetliğinin devralana geçirilmesi çok önemlidir. Aksi takdirde mülkiyet devralana geçmez.  Bununla beraber, payın mülkiyetinin karşı tarafa geçirilmesi iradesi ve devir yapanın da yetkili olması gerekir. Zilyetliğin irade dışı veya kötü niyetli olarak iktisap edilmesi halinde mülkiyet asla geçmez. Burada tarafların iradeleri korunmaktadır. Taraflar arasında mülkiyetin devri için yazılı temlikname,  ciro ve teslim yeterliyken şirkete karşı pay devrinin hüküm ifade etmesi ancak pay defterine kayıtla mümkündür. Çünkü şirket ortakları pay defterinde kayıtlı olanlardır. Ortak, şirket nezdinde kullanabileceği ortaklık haklarını, örneğin kâr payı alma, genel kurula katılma, oy kullanma hakkı gibi haklarını, ancak pay defterine kayıtlı olması şartıyla kullanabilmektedir.  Bir diğer önemli husus da şirketin pay devri kaydını kendiliğinden yapmadığı, mutlaka ilgililerce talep edilmesi gerektiğidir. Nama yazılı pay senetlerinde sahiplerinin adı soyadı ya da ticaret ünvanı ile, yerleşim yeri ve pay bedelinin ödenmiş miktarının yazılması gerekmektedir.
  • Paylar hamiline yazılı ise yönetim kurulu, pay bedelinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren üç ay içinde pay senetlerini bastırıp pay sahiplerine dağıtır. Yönetim kurulunun hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin kararı ticaret siciline tescil ve Türkiye Sicili Gazetesi’nde ilan edilir. Hamiline yazılı paylar sadece teslim ile devredilebilir. Devrin şirkete bildirilmesine ya da kaydedilmesine gerek olmayıp, hamiline yazılı hisse senedinin teslimi ile hem şirkete hem de üçüncü kişilere karşı hüküm ifade eder. Yine, taraflar arasında mülkiyeti devretmek maksadı olması gerektiğinden bu kapsamda mülkiyetin geçirilmesi konusunda bir sözleşme imzalanması da gerekir.
  •  Anonim şirketlerde henüz çıkarılmamış pay senetlerini temsil etmek üzere ‘‘ilmühaberler’’ de bastırılabilir. İlmühaberler, hak sahibine tüm pay sahipliği haklarını ve payın devrini de sağlayan menkul kıymet niteliğinde geçici bir belgedir. İlmühaberlere ilişkin de nama yazılı pay senetlerine ilişkin hükümler tatbik edilir. Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında, payları hamiline yazılı anonim şirketlere pay senetlerinin bastırılması zorunluluğu getirilmekle beraber, pay bedellerinin ödenmesi tarihinden itibaren ve pay senedi bastırılıncaya kadar ilmühaber çıkartabilme olanağı vardır.  Yani kanun kapsamında ilmühaber sadece 3 ay için geçerli bulunmaktadır. İlmühaberler üzerinde de rehin ve haciz yapılabilir,  intifa gibi haklar verilebilir. Daha sonra bastırılacak hisse senetleri ile bu ilmühaberler değiştirilecektir. Nama yazılı paylar için ilmühaber çıkartılması zorunluluğu ise bulunmamaktadır.

Vergilendirme Yönünden;

  • Hisse senedi veya ilmühaber yoksa anonim şirket ortağı, hissesini kaç yıl sonra satarsa satsın, iktisap tarihi ile devir arasında geçen süre önem taşımaksızın bundan doğan kazanç “Değer artışı kazancı” olarak, gelir vergisine tabidir. (GVK Mükerrer Md. 80/4)Vergilendirme sırasında, iktisap bedeli, Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen ÜFE endeksindeki artış oranında artırılarak tespit edilir. Kazancın, (2019 Yılı için) 14.800 TL’ sı gelir vergisinden müstesnadır. Bu tutarı aşan kısım gelir vergisine tabidir.
  • Hisse senedi bastırılmışsa, iki yıldan daha uzun süre elde tutulan hisse senetlerinin, elden çıkartılması halinde doğacak kazanç, gelir vergisine tabi olmayacaktır. (GVK mükerrer Md. 80/1) Bu nedenle anonim şirketin hisselerinin devredilmesinin düşünüldüğü hallerde, vergi bedelinin doğmasının önüne geçmek için iki yıl öncesinden ilmühaber çıkartılarak hissedarlara dağıtılması faydalı olacaktır. Böylece kazanç vergi dışı kalacaktır.
  • Anonim şirketlerde hisse senetlerinin noterde tescil şartı olmadığından damga vergisi ve harç ödenmesi gerekmeyecektir.
  • Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre ise hisse senedi satışları KDV’den muaftır.

Açıklandığı üzere anonim şirketler açısından henüz kuruluş aşamasındayken hisse senedi veya ilmühaber bastırılmasına özen gösterilmesi ileride şirketler ve hissedarları yönünden çok önemli vergisel avantajlar sağlayacaktır.

  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER Söyleşi HABERLERİ
  Gündem HABERLERİ
ÇEVREYİ KİRLETEN TESİSLERE 2019'DA 150 MİLYON LİRA CEZA ÇEVREYİ KİRLETEN TESİSLERE 2019'DA 150 MİLYON LİRA CEZA Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Türkiye genelinde 2019'da yapılan çevre deneti..
Her 5 Tüketiciden 3'ü Şikayetinde Haklı Çıktı Her 5 Tüketiciden 3'ü Şikayetinde Haklı Çıktı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Tüketici hakem heyetlerimize vatandaşlarımız tara..
Karne Sevinci Kaygıya Dönüşmesin Karne Sevinci Kaygıya Dönüşmesin Sömestr tatili bazı öğrenciler için karne stresini de beraberinde getiriyor. Bi..
Ödenmeyen Site Aidatı İçin Evdeki Herkese Haciz! Ödenmeyen Site Aidatı İçin Evdeki Herkese Haciz! Yargıtay 20. Hukuk Dairesi, ödenmeyen site aidatlarıyla ilgili çok çarpıcı bir k..
  Ekonomi HABERLERİ
İTO Başkanı Şekib Avdagiç: İTO Başkanı Şekib Avdagiç: "Merkez 5'te 5 yaptı" İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Merkez Bankası’nın son beş ..
KOBİ’lerin ilk tercihi Sodexo KOBİ’lerin ilk tercihi Sodexo Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, 26 ilde faaliyet gösteren KOBİ’ler üz..
İlk İşletme Yılında Yolcu Hedefini aşan İstanbul Havalimanı’ndan DHMİ’ye Ek Ödeme İlk İşletme Yılında Yolcu Hedefini aşan İstanbul Havalimanı’ndan DHMİ’ye Ek Ödeme Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olarak 6 Nisan 2019 tarihinde tam kapasiteyle ..
TMO ile üzüm sektörü tonda 600 dolar kazandı. TMO ile üzüm sektörü tonda 600 dolar kazandı. Üretim ve ihracatında dünya lideri olduğumuz çekirdeksiz kuru üzümde Türkiye’nin..
  STK-Vakıf-Oda HABERLERİ
TÜSES’te kan değişimi TÜSES’te kan değişimi Türkiye’nin köklü düşünce kuruluşlarından TÜSES, 28’inci Genel Kurulunda tarihin..
Kurutulmuş Vişne Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmasında Zafer Türkiye’nin Kurutulmuş Vişne Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmasında Zafer Türkiye’nin Türkiye menşeli kurutulmuş vişne ürünlerinin ABD pazarına ihracatına ilişkin ABD..
YASAD yoluna Gönül Kamalı başkanlığında devam ediyor YASAD yoluna Gönül Kamalı başkanlığında devam ediyor Yazılım Sanayicileri Derneği yeni yönetim kurulunu belirledi. Tek liste ile gidi..
OSMAN OKYAY “GİV GİRİŞİMCİ BULUŞMALARI”NIN BU AY Kİ KONUĞU OLACAK OSMAN OKYAY “GİV GİRİŞİMCİ BULUŞMALARI”NIN BU AY Kİ KONUĞU OLACAK Girişimci İşadamları Vakfı’nın (GİV) 2010 yılından beri düzenli olarak gerçekleş..
  Söyleşi HABERLERİ
HEFİ SAĞLIK; İŞ(Çİ) SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNİN GELECEĞİ HEFİ SAĞLIK; İŞ(Çİ) SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNİN GELECEĞİ HEFİ SAĞLIK Genel Müdürü Zehra Çelik: “İşyerinin ve iş görenin güvenliğini sağla..
İslam’da Ticaretle ilgili soruları Adana Müftüsü Hasan ÇINAR Cevapladı (5) İslam’da Ticaretle ilgili soruları Adana Müftüsü Hasan ÇINAR Cevapladı (5) İslam'da Ticaret nasıl olmalı ve bireyler hangi koşullarda nasıl davranmalı soru..
Esnaf Bülteni Dergisi Okurları ve İş İnsanları Dr. Halil İbrahim Erbıyık ile MORAL bulacak (1) Esnaf Bülteni Dergisi Okurları ve İş İnsanları Dr. Halil İbrahim Erbıyık ile MORAL bulacak (1) Toplumun söylemeye çekindiği rahatsızlıkların üzerine cesaretle giden ve toplumu..
  Fuar-Kngr-Fest-Turizm HABERLERİ
TİM Başkanı İsmail Gülle; TİM Başkanı İsmail Gülle; "Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye için küresel ölçekte markalar oluşturmamız gerekiyor" Deri sektörünün en önemli fuarı LeShow, İstanbul Kongre Merkezi’nde kapılarını a..
MOSDER Başkanı: “CNR İMOB’da 2 Milyar Dolarlık Ticaret Hacmi Bekliyoruz” MOSDER Başkanı: “CNR İMOB’da 2 Milyar Dolarlık Ticaret Hacmi Bekliyoruz” 21-26 Ocak tarihleri arasında CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde bu sene 16.’sı ..
Türkiye’nin iş SAHA’sı... Türkiye’nin iş SAHA’sı... Yerli ve milli savunma ve havacılık sanayi için önemli bir iş birliği platformu ..
Kalebodur Luxury Cement Pro ile mimari yansımalar Kalebodur Luxury Cement Pro ile mimari yansımalar Nitelikli ürün gamıyla yapılara yeni bir boyut kazandıran Kalebodur, karonun güç..
  Kentsel Dönüşüm HABERLERİ
Skyland İstanbul’dan Yeni Yıla Özel Kampanya Skyland İstanbul’dan Yeni Yıla Özel Kampanya Eroğlu Gayrimenkul’ün yeni teknolojiler,kusursuz mimarive konforu prestijle bulu..
 "AKILLI ŞEHİR UYGULAMALARINDA İLK ÖRNEK KANAL İSTANBUL OLACAK" Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi’nin açılışında bir konuşma yapa..
Kentsel Dönüşüme Yeni Finansman Modelleri Gerekiyor. Kentsel Dönüşüme Yeni Finansman Modelleri Gerekiyor. GİSP (Gayrimenkul İçin Strateji Platformu)tarafından düzenlenen ‘Kentsel Dönüşüm..
3. İstanbul Başakşehir’in son etabı Hasbahçe 3. İstanbul Başakşehir’in son etabı Hasbahçe 3. İstanbul Başakşehir’in son etabı Hasbahçe Evleri’nde bir ayda 276 konut satıl..
  Teknoloji-Proje HABERLERİ
7. OSB Enerji Zirvesi 7. OSB Enerji Zirvesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kur..
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN "2019 YILI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI” DÜZENLEDİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde ..
"Kanal İstanbul Projesi'ni 2026 gibi tamamlamış olacağız" T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Mas..
5G senaryoları ilk kez İstanbul'da sergilenecek 5G senaryoları ilk kez İstanbul'da sergilenecek Türkiye WIN EURASIA 2020’de 5G teknolojisiyle tanışacak
  Spor HABERLERİ
TÜRK UÇURTMA TAKIMI HİNDİSTAN’DA TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK TÜRK UÇURTMA TAKIMI HİNDİSTAN’DA TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK İstanbul Uçurtmacılar Derneği Başkanı ve Türk Uçurtma takımı kaptanı Mehmet Naci..
Anne-Çocuk Basketbol Turnuvası Heyecana Sahne Oldu Anne-Çocuk Basketbol Turnuvası Heyecana Sahne Oldu Gaziosmanpaşa’da düzenlenen Anne-Çocuk Basketbol Turnuvası renkli görüntüler olu..
Kış Sporu Yaralanmalarına Dikkat! Kış Sporu Yaralanmalarına Dikkat! Kış mevsiminde tatilinizi kayak merkezlerinde geçirirken kış sporlarından da uza..
Bayrampaşa Belediyesi Boks Takımından Büyük Başarı Bayrampaşa Belediyesi Boks Takımından Büyük Başarı Liseler Arası Boks Şampiyonası’nda gösterdiği başarı ile Türkiye Şampiyonası’na ..
  Esnaf dergisi HABERLERİ
IV. Ulusal Saha Epidemiyolojisi Konferansı Ankara’da Gerçekleşti IV. Ulusal Saha Epidemiyolojisi Konferansı Ankara’da Gerçekleşti Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, “IV. Ulusal Saha Epidemiyoloji..
İBB’den LGS’ye hazırlanan öğrencilere geleceğe ilk adım konferansları İBB’den LGS’ye hazırlanan öğrencilere geleceğe ilk adım konferansları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek öğrencil..
YENİDER ile MİYEP ASKON Başkanı Orhan Aydın’ı ziyaret etti  YENİDER ile MİYEP ASKON Başkanı Orhan Aydın’ı ziyaret etti Yeniden İnşa Derneği (YENİDER) ile Milli ve Yerli Esnaf Platformu (MİYEP) Başkan..
30. Milli ve Yerli Esnaf Buluşmaları Ahmet Hamdi Çamlı’nın katılımıyla gerçekleşti 30. Milli ve Yerli Esnaf Buluşmaları Ahmet Hamdi Çamlı’nın katılımıyla gerçekleşti Esnaf Bülteni Dergisinin her ay geleneksel hale getirdiği “Milli ve Yerli Esnaf ..
Henüz anket oluşturulmamış.
HABER ARŞİVİ
NAMAZ VAKİTLERİ
HAVA DURUMU
Yukarı