HABER AKIŞI

Av. Müge Bostancı ile “Ticaretin Hukuku” söyleşileri…

 Tarih: 25-09-2019 23:17:00  -   Güncelleme: 28-09-2019 01:23:10
Tamamı üretici, zanaatkâr, sanayici, kobi, tüccar, toptancı, perakendeciden oluşan okurlarımızı Ticari Hukuk Kuralları konusunda bilgilendirmek ve hukuki sorunlarına çözümler üretmek amacıyla Ticari Hukuk konusunda uzman Av. Müge BOSTANCI'ya “Limited Şirketlerde Pay Devri” nasıl olmalı diye sorduk, tüm ayrıntılarıyla anlattı.

LİMİTED ŞİRKETLERDE PAY DEVRİ;

Limited şirket ortakları esas sermaye paylarını diğer ortaklara veya şirket dışından üçüncü kişilere devredebilirler. Limited şirket tarafından ispat aracı veya nama yazılı pay senedi çıkarılmış olsa bile, esas sermaye payları devir sözleşmesi ile ve mutlaka noter huzurunda devredilmelidir. Noter bu tasdikle paylarını devreden taraf ile payları devralan tarafların imzalarını onaylamaktadır.  Pay devri ile devredilen pay tüm aktif ve pasifiyle devralan tarafa geçmektedir. Bununla beraber bu koşul tek başına yeterli olmayıp, esas sermaye payının devri için, genel kurul onayı ve pay devrine izin verdiğine dair karar alması şarttır.

Pay devri için ortakların en az dörtte üçünün onayının olması ve bu ortakların da şirket esas sermayesinin en az dörtte üçüne sahip olması gerekmektedir. Fakat bu onay şartı şirket sözleşmeleri ile kaldırılabilir, yasaklanabilir ya da devri zorlaştıran hükümler karara bağlanabilir. Bu hükümler olduğu müddetçe de genel kurul bu kurallara uymak mecburiyetindedir.

Ancak pay devrini onaylayan genel kurul kararı ve noterce onaylanan devir sözleşmelerinin de daha sonradan Ticaret Sicil Memurluğuna ibrazı zorunludur. Türk Ticaret Kanunu kapsamında olan söz konusu Pay devirleri ancak bu prosedür gerçekleştiğinde hukuken geçerli sayılmaktadır. Örneğin, uygulamada sıklıkla karşılaşılan bir hata olarak şirketlerin evrakını Ticaret Sicil Memurluğu’na vermemeleri nedeniyle pay devrinin geçersiz kaldığı durumlarla karşılaşabilmekteyiz.

Genel Kurulun Pay Devrine Onay Süreci Nasıl İşler?

Esas sermaye payının devri için genel kurul onayının şart olduğundan bahsettik ancak genel kurul bu devri onaylamak mecburiyetinde değildir. Fakat bu hak, keyfi olarak ya da dürüstlük kuralına aykırı şekilde kullanılamaz.

Genel kurul başvuruya üç aylık süre içerisinde onay vermeli ya da reddetmelidir. Reddetmezse, onaylamış sayılır. Kanun koyucu bu süreyi koyarak pay devirlerinin sürüncemede kalmasının önüne geçmek istemiştir. Ortaklık payının devri halinde devralan ya da devreden tarafından şirkete bildirim yapılması gerekmektedir. TTK ilgili hükmü uyarınca bildirimden itibaren genel kurul tarafından pay devrinin üç ay içinde reddedilmemesi halinde pay devrinin onaylanmış sayılacağı düzenlenmiştir ve bu nedenle bu üç aylık sürenin tespiti önem arz etmektedir. Bildirimin yazılı ve noter marifetiyle gerçekleştirilmesi, işin sağlıklı yürümesi açısından önemlidir.

 Bununla beraber ana sözleşmede ek ve yan edim yükümlülükleri öngörüldüyse ve  genel kurul, devralanın ödeme gücü konusunda şüpheye düşerse devralandan teminat isteyebilir. Bu teminat verilmediği takdirde ise, genel kurul onay vermez. İstenen teminatın verilmediği durumlarda, kanunda öngörülen üç aylık süre içerisinde genel kurul onay ya da red kararı vermezse, bu susma pay devrine onay olarak anlaşılmamalıdır. Buradaki asıl amaç şirketin korunmasıdır.

Genel kurul onay vermeyi reddederse, ortak haklı sebeple ortaklıktan çıkma hakkına sahiptir. Bunun için ortağın mahkemeye başvurarak ortaklıktan çıkmayı istemesi gerekmektedir.

 Pay Devri Sözleşmesinin İçeriğinde Neler Olmalıdır?

Sözleşmenin içeriğinde tarafların kimlik bilgileri, açıkça bir devir iradesinin bulunması, ek ödeme ve yan edim yükümlülükleri, rekabet yasağına ilişkin düzenlemeler,  rekabet yasağı ağırlaştırılmış veya tüm ortakları kapsayacak biçimde genişletilmiş ise bu husus, önerilmeye muhatap olma önalım geri alım ve alım hakları ile sözleşme cezasına ilişkin koşullar da belirtilmelidir. Bu hususların belirtilmemesi halinde TTK’da herhangi bir yaptırım bulunmamakla beraber, doktrinde sözleşmenin geçersiz sayılabileceği yönünde görüşlerin yanı sıra devralanın gereken özen gösterilmeyen sözleşme nedeniyle uğrayacağı zararların tazminini devredenden talep edebilmesi mümkün olacaktır.

Senede Bağlanan Payların Devri Nasıl Olur?

TTK, pay senedi çıkarma konusunda limitet şirketlere iki seçimlik hak tanımıştır.

Bunlardan birincisi ispat aracı şeklinde pay senedi çıkarma, bir diğeri ise nama yazılı pay senedi çıkarma şeklindedir.

Çıkarılacak senette, ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerinin, kanuni düzenlemeden ayrılacak şekilde ağırlaştırılmış ya da bütün ortaklar için uygulanacak bir rekabet yasağının ve esas sözleşmede öngörüldüyse, önerilmeye muhatap olma, ön alım, geri alım ve alım haklarının açıkça senette belirtilmesi gerekmektedir.

Limited şirketler için, yukarıda saydığımız pay senetleri menkul kıymet olarak değerlendirilemeyecektir. Limited şirketlerde çıkarılacak senetler, esas şirket sermaye payının devri ve imzaları noter onayında olabileceği için, yalnızca ilgili ortağın pay sahipliğini ispat aracı olacaktır. Bu nedenle, anonim şirketlerin aksine payını devreden ortağa vergisel bir avantaj sağlamayacaktır. Dolayısıyla, pay senetlerinin elden çıkarılması neticesinde sağlanan kazançlar da değer artış kazancı olarak gelir vergisine tabi tutulacaklardır.

Pay Devri Yapılan Yeni Ortakların Amme Borçları Yönünden Sorumluluğu Var Mıdır?

Ortağın şirketteki sermaye payını devretmesi halinde, payı devreden ve devralan şahıslar devir öncesine ait amme alacaklarının ödenmesinden müteselsilen sorumludurlar. 20 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulu Kararı ile şirket malvarlığından tahsil edilemeyen ya da tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme borcu için doğrudan şirket ortağına başvurulabileceğine karar vermiştir. Pay devrindeki vergisel sebepler ve pay iktisapları konusunda uygulamada zorluklarla karşılaşan şirket sahiplerinin yeni yatırımlar için limited şirket yerine vergi ve sigorta borçlarından sorumlulukları olmaması sebebiyle anonim şirket kurulması yönünde atılımda bulundukları ya da tür değişikliğine gittikleri göze çarpmaktadır.

Pay Devrinin Tescil Süreci

Devirlerin hukuken geçerlilik kazanması için son adım tescil prosedürüdür. Şirket müdürü, payların noterden devri akabinde devir sözleşmesini ilgili Ticaret Sicil Memurluğu’na tescil için vermelidir. Bu başvuru otuz gün içerisinde yapılmalıdır. Hisse devri Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde tescil ve ilan edilince kesinlik kazanır. Kanun gereği sicil kaydına güvenen 3.kişilerin iyi niyeti korunacağından, payını devreden ancak bunu tescil ettirmeyen eski ortak, sicil kaydına göre halen ortak görünecektir böylesi bir durumda hissesine haciz konulabilecek ve sıkıntılı bir süreç içerisinde kendini bulabilecektir.

Limited şirketlerin pay devrini gerçekleştirirken, işlemlerin tam ve sağlıklı yürümesi için kanunun aradığı şartların gözetilmesi ve vergilendirme açısından vergi yasaları ve mevzuata dikkat edilmesi uygulamada sıkıntı yaşanmaması için son derece önem arz etmektedir.

  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER Söyleşi HABERLERİ
  Gündem HABERLERİ
İsmail Gülle “Batılı iş çevrelerine haklı mücadelemizi anlatacağız” İsmail Gülle “Batılı iş çevrelerine haklı mücadelemizi anlatacağız” Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Barış Pınarı Harekatı’nı yürüten Türk Silahl..
İzinsiz fotoğraf ve görüntüye kokartlı önlem İzinsiz fotoğraf ve görüntüye kokartlı önlem Kişisel Verileri Koruma Kurumu, düzenlediği konferans, toplantı ve seminerlerde ..
Engelsiz Koro'dan Mehmetçiğe Tam Destek Engelsiz Koro'dan Mehmetçiğe Tam Destek Barış Pınarı Harekatında görev alan Mehmetçik için tek yürek olan Limak Enerji E..
İstanbul iş dünyasından ‘Barış Pınarı Harekâtı’na tam destek İstanbul iş dünyasından ‘Barış Pınarı Harekâtı’na tam destek İstanbul iş dünyası temsilcileri İstanbul Ticaret Odası binasında bir araya gele..
  Ekonomi HABERLERİ
PTT AŞ 179. Yılını Kutluyor PTT AŞ 179. Yılını Kutluyor Türkiye’nin en köklü kuruluşlarından biri olan PTT AŞ, bu yıl 179. yaşını kutluy..
Hizmet İhracatçıları Zirveye Hazır Hizmet İhracatçıları Zirveye Hazır Türkiye’nin başarılı hizmet ihracatçılarını ödüllendiren Hizmet İhracatı Ödül Tö..
OTOMOTİV, FAİZSİZ SİSTEMDE YÜKSELİŞE GEÇTİ OTOMOTİV, FAİZSİZ SİSTEMDE YÜKSELİŞE GEÇTİ Türkiye ekonomisinin en önemli lokomotiflerinden olan otomotiv sektörü, faizsiz ..
TBB Başkanı Hüseyin Aydın Uluslararası Finans Toplantılarını Değerlendirdi TBB Başkanı Hüseyin Aydın Uluslararası Finans Toplantılarını Değerlendirdi ABD’deki uluslararası çevrelerce yapılan finans toplantılarına katılan TBB Başka..
  STK-Vakıf-Oda HABERLERİ
BEŞASIRDIR RAHMETLE ANILIYOR BEŞASIRDIR RAHMETLE ANILIYOR Üsküdar'ın manevi mimarı olan ve İstanbul’da Eyüp Sultan Hazretlerinden sonra tü..
ASKON Başkanı Aydın; ASKON Başkanı Aydın; "Stratejik aklın zaferi" Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Türkiye ..
SINIRLAR İÇİN YERLİ ÇÖZÜMLER HAZIR SINIRLAR İÇİN YERLİ ÇÖZÜMLER HAZIR Askeri radar ve sınır güvenliği alanında yerli ve milli projeler, 2. Uluslararas..
TİM Kadın Konseyi'nden Hollanda çıkarması TİM Kadın Konseyi'nden Hollanda çıkarması Türkiye İhracatçılar Meclisi Kadın Konseyi, ticari ilişkileri geliştirmek ve kad..
  Söyleşi HABERLERİ
Ticaretle ilgili sorularımızı,  Adana Müftüsü  Hasan ÇINAR  Cevapladı (4) Ticaretle ilgili sorularımızı, Adana Müftüsü Hasan ÇINAR Cevapladı (4) İslam'da Ticaret nasıl olmalı ve bireyler hangi koşullarda nasıl davranmalı soru..
Ticaretle ilgili sorduk Adana Müftüsü Hasan ÇINAR cevapladı (3) Ticaretle ilgili sorduk Adana Müftüsü Hasan ÇINAR cevapladı (3) İslam'da Ticaret nasıl olmalı ve bireyler hangi koşullarda nasıl davranmalı soru..
Biz sorduk, Adana Müftüsü Hasan Çınar cevapladı (2) Biz sorduk, Adana Müftüsü Hasan Çınar cevapladı (2) İslam'da Ticaret nasıl olmalı ve bireyler hangi koşullarda nasıl davranmalı soru..
Biz sorduk, Adana Müftüsü Hasan Çınar cevapladı (1) Biz sorduk, Adana Müftüsü Hasan Çınar cevapladı (1) İslam'da Ticaret nasıl olmalı ve bireyler hangi koşullarda nasıl davranmalı soru..
  Fuar-Kngr-Fest-Turizm HABERLERİ
Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği Fuarda Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği Fuarda Sektör temsilcileri ve profesyonellerini bir araya getirecek olan Avrasya Ambala..
Kastamonu Entegre50.Yılını Gala İle Taçlandırdı Kastamonu Entegre50.Yılını Gala İle Taçlandırdı Ağaç bazlı panel sektörünün global markası Kastamonu Entegre,50. kuruluş yıldönü..
Önemli İsimler Mutlu Şehirler İçin Kartepe Zirvesi’nde Bir Araya Geliyor Önemli İsimler Mutlu Şehirler İçin Kartepe Zirvesi’nde Bir Araya Geliyor Dünya çapında alanında uzman isimler, mutlu şehirler için Kocaeli Büyükşehir Bel..
6. PAGEV Uluslararası Plastik Ambalaj Kongresi Gerçekleştirildi 6. PAGEV Uluslararası Plastik Ambalaj Kongresi Gerçekleştirildi Türkiye plastik sanayinin yüzde 40’ını, ihracatının ise yüzde 70’ini oluşturan a..
  Kentsel Dönüşüm HABERLERİ
Ağacın izinde yeşil yapılaşma! Ağacın izinde yeşil yapılaşma! Dünyada gün geçtikçe artan bir farkındalıkla yayılan çevre hassasiyeti mimariye ..
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Hava Kalitesi Farkındalığı için Uluslararası Proje Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Hava Kalitesi Farkındalığı için Uluslararası Proje Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Şehirlerde Hava ..
Kentsel dönüşümde başarının anahtarı, kaliteli beton kullanımı Kentsel dönüşümde başarının anahtarı, kaliteli beton kullanımı Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) tarafından Kocaeli’de “Beton Teknolojileri ve..
Kentsel dönüşümle yılda 500 milyon $ tasarruf sağlayacak Kentsel dönüşümle yılda 500 milyon $ tasarruf sağlayacak Kentsel Dönüşüm Planı’nın ülkemiz ekonomisine de ciddi katkı sunacağını söyleyen..
  Teknoloji-Proje HABERLERİ
Ar-Ge 250 açıklandı: Zirvede yine ASELSAN var Ar-Ge 250 açıklandı: Zirvede yine ASELSAN var Turkishtime tarafından hazırlanan “Ar-Ge 250, Türkiye’nin En Çok Ar-Ge harcaması..
Kullanıcıları Tuzağa Düşüren 5 E-Posta Trendi Kullanıcıları Tuzağa Düşüren 5 E-Posta Trendi Siber saldırganlar, spam, kötü amaçlı yazılım ve kimlik avı saldırıları için çok..
Elektronik imza yüzde 20 arttı Elektronik imza yüzde 20 arttı BTK 2019’un ikinci çeyrek verilerini yayımladı. Haziran 2019 sonu itibarıyla, 3 ..
Varank’tan Katmerciler’in Mayına Dayanıklı Zırhlı DozerlerineTam Not Varank’tan Katmerciler’in Mayına Dayanıklı Zırhlı DozerlerineTam Not Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan Katmerciler’in Mayına Dayanıklı Z..
  Spor HABERLERİ
EYÜPSULTAN’IN TEK BAYAN FUTBOL TAKIMI: KEMER FK EYÜPSULTAN’IN TEK BAYAN FUTBOL TAKIMI: KEMER FK “Geleceğin Futbolcularını Yetiştiriyoruz” sloganı ile 2012 yılında kurulan Kemer..
Halı saha sektörü kriz dinlemiyor Halı saha sektörü kriz dinlemiyor Ekonomik krizlerin etkilemediği sektörlerden biri de halı sahalar. İntegral Grou..
ALİBEYKÖYSPOR, YENİ SEZONA HAZIR! ALİBEYKÖYSPOR, YENİ SEZONA HAZIR! Eyüpsultan’ın köklü kulüplerinden Alibeyköyspor’un teknik direktörü Aydın Yavuz ..
Gaziosmanpaşalı Sporcular Avrupa`da Tarih Yazdı Gaziosmanpaşalı Sporcular Avrupa`da Tarih Yazdı Gaziosmanpaşalı genç sporcular, badminton ve judoda ülkemize çifte zafer yaşattı..
  Esnaf dergisi HABERLERİ
IV. Ulusal Saha Epidemiyolojisi Konferansı Ankara’da Gerçekleşti IV. Ulusal Saha Epidemiyolojisi Konferansı Ankara’da Gerçekleşti Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, “IV. Ulusal Saha Epidemiyoloji..
İBB’den LGS’ye hazırlanan öğrencilere geleceğe ilk adım konferansları İBB’den LGS’ye hazırlanan öğrencilere geleceğe ilk adım konferansları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek öğrencil..
YENİDER ile MİYEP ASKON Başkanı Orhan Aydın’ı ziyaret etti  YENİDER ile MİYEP ASKON Başkanı Orhan Aydın’ı ziyaret etti Yeniden İnşa Derneği (YENİDER) ile Milli ve Yerli Esnaf Platformu (MİYEP) Başkan..
30. Milli ve Yerli Esnaf Buluşmaları Ahmet Hamdi Çamlı’nın katılımıyla gerçekleşti 30. Milli ve Yerli Esnaf Buluşmaları Ahmet Hamdi Çamlı’nın katılımıyla gerçekleşti Esnaf Bülteni Dergisinin her ay geleneksel hale getirdiği “Milli ve Yerli Esnaf ..
Henüz anket oluşturulmamış.
HABER ARŞİVİ
NAMAZ VAKİTLERİ
HAVA DURUMU
Yukarı