HABER AKIŞI

Av. Müge Bostancı ile “TİCARETİN HUKUKU” söyleşileri: Kusursuz sorumluluk hallerinde adam çalıştıranın sorumluluğu!

 Tarih: 30-01-2020 13:25:00  -   Güncelleme: 30-01-2020 18:48:17
Bir işveren, iş gördürdüğü sürekli olarak yanında çalışan elemanı veya geçici, sözleşmeli, taşeron iş gören şahıs veya şirketlerin üçüncü şahıslara verdiği zararlardan sorumlu mudur? Eğer sorumluysa bu sorumluluktan kurtulmak için neler yapması lazım?

Tamamı Üretici, Zanaatkâr, Sanayici, Kobi, Tüccar, Toptancı, Perakendeciden oluşan okurlarımızı Ticari Hukuk Kuralları konusunda bilgilendirmek ve hukuki sorunlarına çözümler üretmek amacıyla Ticari Hukuk konusunda uzman Av. Müge BOSTANCI Esnaf Bülteni Dergisi okurları için sorularımızı cevapladı.

Bir işveren, iş gördürdüğü sürekli olarak yanında çalışan elemanı veya geçici, sözleşmeli, taşeron iş gören şahıs veya şirketlerin üçüncü şahıslara verdiği zararlardan sorumlu mudur?  Eğer sorumluysa bu sorumluluktan kurtulmak için neler yapması lazım?

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda haksız fiilden kaynaklanan borç ilişkileri kusur sorumluluğu kapsamında zarar görenin zararını haksız fiil hükümlerine göre tazmin etmesine olanak sağlar. Yani zarar verenin kusurlu olması gerekir. Ancak kanunumuzda istisnai olarak bazı hallerde kusuru olmayan kişinin de meydana gelen zarardan sorumlu olacağına dair hükümler mevcuttur.

Adam çalıştıranın sorumluluğu kapsamına giren haksız fiillerde adam çalıştıranlar, çalışanının kendisine verilen işi yapması sırasında başkalarına verdiği zararı gidermekle yükümlüdürler. Bu anlamda adam çalıştıranın kusursuz sorumluluk hali söz konusudur ve bu özen sorumluluğudur. Ancak adam çalıştıran çalışanını seçerken, işiyle ilgili talimat verirken, gözetim ve denetimde bulunurken, zararın doğmasını engellemek için gerekli özeni gösterdiğini ispat ettiği takdirde sorumluluğu olmayacağı da kanunda düzenlenmiştir. Bununla beraber, adam çalıştıran haksız fiil neticesinde ödediği tazminat nedeniyle çalışanına rücu etme hakkına sahiptir.

  • Tazmin yükümlülüğünün doğması ve adam çalıştıranın sorumluluğunun ortaya çıkması için,
  1. Bir zararın meydana gelmiş olması ve şartları gerçekleşmişse maddi ve manevi zarar talep edilmesi mümkündür. Zararın varlığını ispat yükü zarar gören üzerindedir. Zarar gören gerçek ya da tüzel kişi de olabilir.
  2. Gerçekleşen zarar ile yardımcı kişinin davranışı arasında uygun bir illiyet bağı (nedensellik bağı) olması gerekmektedir. Ortaya çıkan zarar, çalışanın özen yükümünün ihlali nedeniyle, işin görüldüğü sırada, işle ilgili ve hukuka aykırı bir davranış ile doğmalıdır. İş sırasında ya da paydos aralarında verilen zararlar da adam çalıştırma sorumluluğunda değerlendirilmektedir. Çalışan işin görüldüğü sırada ayırt etme gücüne sahip olmasa bile adam çalıştıran sorumluluktan kurtulamayacaktır. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu iş sırasında iki işçinin birbiriyle kavga etmeleri nedeniyle başka bir işçinin yaralanması sebebiyle işverenin yaralanan işçiye karşı sorumlu tutulamayacağına hükmetmiştir çünkü işçilerin eylemlerinin işverene karşı yapılan işle bir ilgisi yoktur.
  3. Adam çalıştıran ile çalışan arasında çalıştırma ilişkisi mevcut olmalıdır. İşlerini gördürme amacıyla bağımlılık ilişkisi içinde üçüncü bir kişinin hizmetine başvuran, onun hizmet ediminden yararlanan ve üzerinde gözetim ve denetim yetkisi olan kimseye adam çalıştıran denir. Bu kapsamda işveren kavramından daha geniş algılanmalıdır. Önemli olan husus, bağımlılık ilişkisi ile çalıştıran menfaatine, çalıştıranın emir ve talimatı ile hareket edilmesidir.
  4. Adam çalıştıran işin yapılması sırasında meydana gelen zarardan sorumludur ancak gerekli özeni gösterip göstermediği objektif şartlara göre değerlendirilmektedir. Adam çalıştıran tarafından çalışanın işe uygun fiziki şartları taşıması, mesleki tecrübesi ve eğitimi olması, işin gerektirdiği sertifikalara haiz olması, fiziki ve ahlaki nitelikleri bakımından bu işi yapmaya uygun bir kişi olması gerekir. Bunun yanı sıra, çalıştıran, işin ifası sırasında da çalışana verdiği talimat ile sorumludur. Talimatların içeriği gelişen teknolojinin gerektirdiği şekilde, işin oluşuna göre ve tehlikelilik derecesi gözetilerek, gerekli teçhizat ve materyalin sağlanması şeklinde olmalıdır. Gerekli talimatlar verilirken denetim ve gözetim yükümlülüğü de yerine getirilmelidir. Denetlemede ve gözetimde özen kapsamında çalıştıran, eksik gördüğü hususlara, yanlış davranışlara müdahale etmeli, yeni emir ve talimatlar vererek durumu düzeltmelidir. İşin ifası sırasında çalışanın yetkilerini aşması durumu denetim ve gözetim yükümlülüğünü ihlal kapsamında değerlendirilmektedir. Çalıştıran, çalışanın çalıştırılacağı yer, iş türü, terfisi ve nakilleri hususunda özenli olmalı, çalışanın başka bölüme kaydırılması durumunda gerekli eğitim ve donanımı sağlaması gerekmektedir.
  5. TBK. m.66/III.’e göre “Bir işletmede adam çalıştıran, işletmenin çalışma düzeninin zararın doğmasını önlemeye elverişli olduğunu ispat etmedikçe, o işletme faaliyetleri dolayısıyla sebep olunan zararı gidermekle yükümlüdür”.  Buna göre, çalışanın faaliyetinin çalıştırana ait bir iş olması ve işin yapılması sırasında işletmede herhangi bir eksikliğin kendini göstermesi gerekmektedir. Bu kapsamda örneğin yanında bahçıvan, çocuk bakıcısı çalıştıran kişiler için adam çalıştıranın sorumluluğu ilkeleri uygulanırken, bir işletmede adam çalıştırılması halinde ise çalıştıran aynı zamanda TBK.m.66/III’ü de ispatlamak durumunda kalacaktır. İşletmede çalışanların yeterli sayıda olması, işi yapmaya ehil olmaları, bu iş ve çalışanlarla ilgili gerekli kural ve düzenlemelerin yapılmış olması, işle ilgili önleyici ve koruyucu tedbirlerin alınması gibi hususlar işletmede işlerlik kazanmış ise, zarar doğmasını engelleyecek şekilde kurulan bir işletme olduğu kabul edilmektedir.

Yukarıda sayılan nedenler adam çalıştıranın sorumluluğunu doğururken, adam çalıştıran, gerekli özen gösterilmiş olsaydı bile yine de zararın gerçekleşeceğini ispat ederse, sorumluluktan kurtulabilmektedir. Burada illiyet bağının kesilmesi söz konusudur. İlliyet bağını kesen sebepler, mücbir sebepler ya da üçüncü kişinin kusuru ile zarar görenin kusuru olabilir. Mesela üçüncü kişinin itmesi ile ya da çalışanın intihar sebebiyle bir yerden atlaması durumlarında, adam çalıştıran meydana gelen zarardan sorumlu olmayacaktır.

Adam çalıştıran ödediği tazminat için, ancak zarar veren çalışanının bizzat sorumlu olduğu ölçüde rücu hakkına sahiptir. Adam çalıştıranın ödediği tazminat için çalışanına rücu edebilmesi, zarar görenin haksız fiil ile karşılaşmış olması ya da çalışanın davranışının, çalıştırana karşı yüklendiği borca aykırı davranıştan kaynaklanması gerekmektedir. Çalıştıranın çalışandan isteyebileceği tutar zarar görene ödediği tazminatı geçemez. Bununla beraber adam çalıştıranın rücu istemi, tazminatın tamamının ödendiği ve birlikte sorumlu kişilerin öğrenildiği tarihten başlayarak 10 yılın geçmesi ile zamanaşımına uğrar.

  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER Söyleşi HABERLERİ
  Gündem HABERLERİ
Osmanlı döneminin ilk karantina merkezlerinden biri Tuzla’daydı Osmanlı döneminin ilk karantina merkezlerinden biri Tuzla’daydı Osmanlı döneminde “Tahaffuzhane” adı verilen karantina merkezlerinin en bilinenl..
Koronavirüs Salgınına Karşı Kolonya Ve Hijyen Malzemeleri Sektöründen Açıklama Geldi Koronavirüs Salgınına Karşı Kolonya Ve Hijyen Malzemeleri Sektöründen Açıklama Geldi Türkiye’de ve dünyada hayatı durma noktasına getiren Koronavirüs Salgını, temizl..
İSTANBUL TAKSİLERİ BRC İŞBİRLİĞİYLE DEZENFEKTE EDİLDİ İSTANBUL TAKSİLERİ BRC İŞBİRLİĞİYLE DEZENFEKTE EDİLDİ Taksi Hakları Derneği, dünyanın en büyük alternatif yakıt sistemleri üreticisi B..
CORONA AĞZINIZDAN BULAŞMASIN CORONA AĞZINIZDAN BULAŞMASIN Dt. Pertev Kökdemir Corono virüsünün ağızdan bulaşmaması için koruyucu tedbirler..
  Ekonomi HABERLERİ
Girişimlere yapılan yatırım yüzde 66 arttı Girişimlere yapılan yatırım yüzde 66 arttı Türkiye’deki startup’ların ilk aşama yatırımcısı olan kuluçka merkezlerinin sayı..
Üretimde Artırılmış Gerçeklikle Geleceğin Fabrikasına Dönüşün Üretimde Artırılmış Gerçeklikle Geleceğin Fabrikasına Dönüşün Akıllı üretim yönetim sistemi ProManage ile sanayicilere dijital dönüşüm mentorl..
Markalı konut satışlarının %11’i yabancıya yapıldı Markalı konut satışlarının %11’i yabancıya yapıldı ‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ Şubat 2020 sonuçları açıklandı. Endekse..
  STK-Vakıf-Oda HABERLERİ
KARİD Başkanı Aslan Kut Covid-19 ile ilgili aldıkları tedbirleri açıkladı KARİD Başkanı Aslan Kut Covid-19 ile ilgili aldıkları tedbirleri açıkladı Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği (KARİD) Başkanı Aslan Kut..
SAHA İSTANBUL ÜYELERİ KORONAVİRÜSLE MÜCADELE İÇİN GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ SAHA İSTANBUL ÜYELERİ KORONAVİRÜSLE MÜCADELE İÇİN GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ Tüm dünyada hızla yayılan ve Türkiye’de de her geçen gün vaka sayısı artan Koron..
Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu: “Makine sektörüne kalkan olmak sivil savunma meselesidir” Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu: “Makine sektörüne kalkan olmak sivil savunma meselesidir” Makine sanayiinde faaliyet gösteren firmalar, Covid-19 salgınına karşı kamu sağl..
Koronavirüs kaynaklı sorunlar, JES'lerin inşasında gecikmeye yol açabilir Koronavirüs kaynaklı sorunlar, JES'lerin inşasında gecikmeye yol açabilir Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Başkanı Ufuk Şentürk, ..
  Söyleşi HABERLERİ
Süleyman Köşkeroğlu: “Baklavanın, Milli Eğitim Bakanımızın söz verdiği gibi 2020’de MEB Müfredatına girmesi lazım” Süleyman Köşkeroğlu: “Baklavanın, Milli Eğitim Bakanımızın söz verdiği gibi 2020’de MEB Müfredatına girmesi lazım” Baklavacı ve Tatlıcılar Derneği (BAKTAD) ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim ..
Av. Müge Bostancı ile “TİCARETİN HUKUKU” söyleşileri: Kusursuz sorumluluk hallerinde adam çalıştıranın sorumluluğu! Av. Müge Bostancı ile “TİCARETİN HUKUKU” söyleşileri: Kusursuz sorumluluk hallerinde adam çalıştıranın sorumluluğu! Bir işveren, iş gördürdüğü sürekli olarak yanında çalışan elemanı veya geçici, s..
HEFİ SAĞLIK; İŞ(Çİ) SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNİN GELECEĞİ HEFİ SAĞLIK; İŞ(Çİ) SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNİN GELECEĞİ HEFİ SAĞLIK Genel Müdürü Zehra Çelik: “İşyerinin ve iş görenin güvenliğini sağla..
  Fuar-Kngr-Fest-Turizm HABERLERİ
SIGN İstanbul 2020, Promosyon Sokağı’na ev sahipliği yapacak! SIGN İstanbul 2020, Promosyon Sokağı’na ev sahipliği yapacak! Tarsus Turkey tarafından 17-20 Eylül 2020 tarihlerinde 22.’si düzenlenecek olan ..
Seramik sektörü UNICERA Fuarı’nda buluştu Seramik sektörü UNICERA Fuarı’nda buluştu Dünya seramik sektörünün yakından takip ettiği UNICERA İstanbul Uluslararası Ser..
Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul’un Yeni Tarihi Belirlendi Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul’un Yeni Tarihi Belirlendi 43. kez gerçekleştirilecek Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul, 24-28 Ağustos 2020 o..
HOST İstanbul 2020, Haziran’da gerçekleşecek.. HOST İstanbul 2020, Haziran’da gerçekleşecek.. Ticaret Bakanlığı’nın coronavirus/COVID-19 ile ilgili tedbirler kapsamında aldığ..
  Kentsel Dönüşüm HABERLERİ
Üretim, denetim ve eğitimde depreme karşı sıfır tolerans zamanı Üretim, denetim ve eğitimde depreme karşı sıfır tolerans zamanı Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, ‘1-7 Mart Deprem Haft..
Skyland İstanbul’dan Yeni Yıla Özel Kampanya Skyland İstanbul’dan Yeni Yıla Özel Kampanya Eroğlu Gayrimenkul’ün yeni teknolojiler,kusursuz mimarive konforu prestijle bulu..
 "AKILLI ŞEHİR UYGULAMALARINDA İLK ÖRNEK KANAL İSTANBUL OLACAK" Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi’nin açılışında bir konuşma yapa..
Kentsel Dönüşüme Yeni Finansman Modelleri Gerekiyor. Kentsel Dönüşüme Yeni Finansman Modelleri Gerekiyor. GİSP (Gayrimenkul İçin Strateji Platformu)tarafından düzenlenen ‘Kentsel Dönüşüm..
  Teknoloji-Proje HABERLERİ
SAHA İstanbul’un ‘saha’sı genişliyor! SAHA İstanbul’a 42 yeni üye daha katıldı SAHA İstanbul’un ‘saha’sı genişliyor! SAHA İstanbul’a 42 yeni üye daha katıldı Türkiye’nin Milli Teknolojisi Hamlesi’nin en büyük destekçilerinden biri olan SA..
Türkiye dünyada ilk beş arasında... Türkiye dünyada ilk beş arasında... Türkiye’nin Milli Teknolojisi Hamlesi’nin en büyük destekçilerinden biri olan SA..
TÜRKİYE’NİN EN KÖKLÜ İKİ KURULUŞU BİLİŞİM İÇİN BİR ARAYA GELDİ TÜRKİYE’NİN EN KÖKLÜ İKİ KURULUŞU BİLİŞİM İÇİN BİR ARAYA GELDİ Kuruluşları 50’nci yıla yaklaşan Türkiye’nin en köklü iki kuruluşlarından olan T..
Şirketler, sanal uygulamaları ve teknolojiyi evlere taşıyor Şirketler, sanal uygulamaları ve teknolojiyi evlere taşıyor Dünyada endişeye neden olan yeni tip Corona virüsü (Covid-19) üretici ve hizmet ..
  Spor HABERLERİ
Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği, Vites Büyütüyor… Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği, Vites Büyütüyor… Türkiye'nin en önemli sektörlerinden biri olan kimya sanayinin temsil edildiği, ..
Bayrampaşa Belediyesi’nin Uluslararası Spor Projesinin Final Konferansı yapıldı Bayrampaşa Belediyesi’nin Uluslararası Spor Projesinin Final Konferansı yapıldı AB Şehir Eşleştirme Hibe Programı çerçevesinde Bayrampaşa Belediyesi’nin başarıy..
PTT SPOR’DA BAYRAK DEĞİŞİMİ PTT SPOR’DA BAYRAK DEĞİŞİMİ PTT Spor’da gerçekleşen Olağan Genel Kurul sonucunda başkanlığa PTT AŞ Genel Müd..
TÜRK UÇURTMA TAKIMI HİNDİSTAN’DA TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK TÜRK UÇURTMA TAKIMI HİNDİSTAN’DA TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK İstanbul Uçurtmacılar Derneği Başkanı ve Türk Uçurtma takımı kaptanı Mehmet Naci..
  Şirket Haberleri HABERLERİ
MOPAK kağıt üretiminde su kullanımını 6 kat azalttı MOPAK kağıt üretiminde su kullanımını 6 kat azalttı Türkiye’nin önde gelen kağıt ve defter üreticisi MOPAK, faaliyet gösterdiği üret..
SOCAR Türkiye, gençleri geleceğe hazırlıyor SOCAR Türkiye, gençleri geleceğe hazırlıyor 5 bin 300’den fazla kişiye istihdam sağlayan SOCAR Türkiye, çalışanlarının çocuk..
Kuveyt Türk ekonomiye destek paketiyle müşterilerinin yanında Kuveyt Türk ekonomiye destek paketiyle müşterilerinin yanında Yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeleri yakından takip eden Kuveyt Tü..
Henüz anket oluşturulmamış.
HABER ARŞİVİ
NAMAZ VAKİTLERİ
HAVA DURUMU
Yukarı