HABER AKIŞI

Antalya OSB, turizmin başkentine çok yakışıyor

 Tarih: 18-07-2019 08:53:51
Ortak Akıl Toplantıları’nın 17’inci durağı Antalya Organize Sanayi Bölgesi oldu. Turkishtime ve Halkbank ortaklığıyla düzenlenen toplantının moderatörlüğünü Hakan Güldağ üstlendi.

Antalya OSB; binlerce yıllık tarihi, denizi ve güneşiyle bir tabiat harikası olan kentin ihtiyaçlarını dikkate alarak, çevre kirliliğine sebep olmayacak sanayi türlerini seçmeyi, sanayi yatırımlarını bir araya toplayarak, düşük maliyetli ve altyapısı hazırlanmış sanayi parsellerini üretmeyi temel hedef olarak benimsemiş durumda.

Turkishtime ve Halkbank’ın organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirdiği “Ortak Akıl Toplantıları”nın 17’ncisi Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde yapıldı. Gazeteci Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünde düzenlenen toplantıda, Antalyalı sanayiciler ile Antalya OSB'nin potansiyelleri, sorunları ve alınması gereken önlemler masaya yatırıldı.

Antalya OSB Ortak Akıl Toplantısı’na; Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı / Bahar Gıda Grup YKB Ali Bahar, Halkbank Perakende Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çödek, TOBB MİM Başkanı / Turkishtime Toplantı Moderatörü Hakan Güldağ, Antalya OSB YKB Vekili / Seto YKB Hasanali Gönen, Antalya OSB YKÜ Fatih İncir, Antalya OSB YKÜ / Budak Kağıt YKB Yiğit Budak, Antalya OSB Bölge Müdürü İlhan Metin, Antalya OSB Müteşebbis Heyet Üyesi / Ahmet Kasapoğlu Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kasapoğlu, Cantek Group YKB Can Hakan Karaca, Genç Organize Sanayi Derneği Başkanı / Ekici Peynir Pazarlama Direktörü Elçin Ekici Öztürk, PSL Elektronik YKÜ Erdal Kılıç, Antalya OSB MHÜ / TSF Plastik YKB Fatin Tapcı, Antalya Mermer GM Gül Cevheroğlu, Antalya OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesi YKB Yrd. / WBT Tarım Ürünleri Sanayi YKB Hakkı Ergin Civan, Göksu Global GM Mehmet Ali Göksu, Selçuklu Un ve Yem YKB Nuri Büyükselçuk, CW Enerji Mühendislik YKB T. Tarık Sarvan, Selçuklu Un ve Yem YKB Zekeriya Palamut ve Turkishtime YKB Filiz Özkan katıldı.

Antalya Ticaret Sanayi Odası öncülüğünde kurulmasına 1976 yılında karar verilen Antalya Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye’nin ilk organize sanayi bölgelerinden biri olma özelliğini taşıyor. Bölge, şehir merkezine 26 kilometre, Akdeniz Üniversitesi’ne 25 kilometre, Antalya Limanı’na 35 kilometre, Antalya Havaalanı’na 40 kilometre uzaklıkta konumlanıyor. Toplam 692 hektarlık alandan oluşan Antalya OSB’de 327 adet sanayi parseli bulunuyor. Yüzde 100 doluluk oranına yaklaşan bölgede 269 firma faaliyet gösteriyor. OSB’nin 87 hektar daha büyümesine olanak sağlayacak yeni tevsi alanları için yapılan çalışmalar ise devam ediyor.

İnsana ve çevreye saygılı bir sanayi

Yerli ve yabancı yatırımcılar için önemli bir merkez olan Antalya OSB’nin doğrudan yaratmış olduğu istihdam günümüzde 13 bin 500 kişiye, ticaret hacmi 9 milyar liraya, ihracatı ise 500 milyon dolara ulaşmış durumda. Yatırım, istihdam, üretim rakamları, ucuz altyapı hizmetleri ve çevreci özellikleriyle Türkiye’nin en iyi ilk beş bölgesinden birisi olan Antalya OSB, insana ve çevreye saygı prensibi eşliğinde katma değeri yüksek yatırımları bölgeye kazandırıp, firmalar arasındaki işbirliğini daha da artırarak yoluna devam etme kararlılığında.

Antalya OSB; tamamlanan elektrik işletme bakım, doğal gaz, içme-kullanma suyu, peyzaj ve rekreasyon, kanalizasyon ve atık su arıtma tesisi, solar çamur kurutma tesisi, çamur geri devir pompa istasyonu, itfaiye, 112 ASH, haberleşme, personel lojmanları, güvenlik, jandarma karakolu, dahili yolları, PTT şebekesi, alışveriş merkezi, kademe dükkanları, cami, kreş, otel, sosyal tesisler ve atölyesiyle birlikte tüm gelişmiş organize sanayi bölgeleriyle rekabet edebilecek düzeyde. Avrupa Birliği ve Ortadoğu pazarlarının yanı başında yer alan bölge, TS.EN-ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip olmakla da gurur duyuyor.

Antalya OSB öncülüğünde, Akdeniz Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Genç Organize Sanayi Derneği ortaklığı ile kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) ise Antalya’nın bir bilim kentine dönüşmesi vizyonunun ilk yansıması. TGB, güçlü ve üretimde tam bağımsız bir Türkiye için atılmış önemli bir adım olarak dikkat çekiyor. 2021 yılında faaliyete geçmesi planlanan TGB’de; teknoloji transfer ofisi, start-up’lar, bunları destekleyen kuluçka merkezleri, tasarım ofisleri, ticarileştirme ve eşleştirme merkezi, fon yönetim birimi ve endüstriyel laboratuvarlar hizmet verecek.

Antalya OSB’yi geleceğe taşıyacak 10 parametre

Toplantıda, Antalya OSB’nin hızla değişen küresel rekabet koşullarında güçlü bir oyuncu olabilmesi ve potansiyellerini ortaya koyabilmesi için bölge sanayicilerinin katılımlarıyla aşağıdaki 10 parametrede görüş birliğine varıldı.

1. OSB’ler farklı kategorilere ayrılarak derecelendirilmelidir

Türkiye’deki OSB’lerin hepsini aynı statüde, aynı kategoride düşünmek doğru bir yaklaşım değildir. OSB’ler derecelendirilmeli ve bu derecelendirmeye göre OSB’lere daha büyük sorumluluklar verilebilmelidir. Bu sorumluluklar, eğitim, farklı konsept OSB kurabilme, arazi toplulaşması yapabilme ve kooperatifleşme gibi örneklenebilir.

2. Teşvikler bölgesel olmaktan çıkarılmalıdır

Türkiye’de değişik bölgelere farklı teşvik ve hibeler verilmektedir. Bu teşvik ve hibelerin bölgesel olmaktan ziyade verimlilik, lojistik, inovasyon, Ar-Ge gibi ana başlıklar altında toplandıktan sonra, bu konularda avantajlı olan alanlara verilmesi katma değeri yüksek sonuçlar doğuracaktır. Mevcut uygulama, istenen sonuçları elde etmede yeterli verimlilikte değildir. Teşvikler, verimlilik esasına göre yeniden düzenlenmelidir.

3. Sanayi sicil belgesine hak ettiği değer verilmelidir

Sanayi sicil belgesi, formalite gereği verilen sıradan bir belge değildir. Sanayi sicil belgesinin bu ülke için en hayırlı belgelerden biri olduğunun toplumun tüm kesimlerinin, bankaların, kamu kurum ve kuruluşlarının ve basının idrak etmesi için özen gösterilmelidir. Ardından bu belgeye istinaden yapılacak düzenlemeler kamuoyunun gündemine getirilmelidir.

4. Elektrik fiyatları can yakıyor

Elektrikte yapılan sistem değişikliği nedeniyle sanayicinin enerji girdi maliyetleri geçen yıla oranla yüzde 85 oranında artmıştır. Sanayiciler, dış pazarlardaki rakiplerine göre ciddi bir elektrik maliyetiyle karşı karşıyadır. Bu durum rekabet gücünü oldukça azaltmaktadır. Elektrik fiyatlarının teşviklerle eski haline çevrilmesi ya da sübvanse edilmesi, rekabet edebilirlik açısından büyük önem arz etmektedir.

5. Antalya limanı işlevsel hale getirilmelidir

Antalya OSB’nin en önemli sorunlarından bir tanesi de lojistiktir. Antalya Limanın uyguladığı fahiş ücret politikası nedeniyle Bölgedeki firmalar, 25 kilometre mesafedeki bu liman yerine İzmir veya Mersin limanını kullanmaktadır. Bu durum rekabet gücünü etkileyen bir diğer önemli faktördür. Antalya Limanında gerekli yatırımların yapılıp, rıhtımların geliştirilmesi ve OSB ile paralel düşünebilen bir liman işletmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

6. Ekspertiz süreçleri yanlış yönetiliyor

Sanayicinin bir diğer sorunu da bilirkişi ve ekspertiz süreçleridir. Bilirkişi ve ekspertiz süreçleri şeffaflıktan uzaktır ve yanlış yönetilmektedir. Sanayicinin yatırımı zaman zaman dörtte üçe varan oranlarda düşük gösterilmekte, bu da yatırımcının finansmana erişimini engel olmaktadır. Rekabet üstünlüğünü sekteye uğratan bu sorun, OSB’lerle iş birliği içinde yeni düzenlemeler yapılarak çözülebilecektir.

7. Toplu ulaşım imkanları artmalı

Antalya OSB’nin şehre olan uzaklığı ve ulaşım imkanlarının kısıtlı olması çalışanların özel servislerle taşınmasına yol açmaktadır. Bu da bölge firmalarının maliyetlerini yükseltmekte; şehrin trafik yoğunluğunun artmasına, kaza riskinin artmasına, sarf edilen yakıt nedeniyle de cari açığın artmasına neden olmaktadır. Bölgeye ulaşımın, toplu ulaşım sistemleriyle kolaylaştırılması gerekmektedir. Kepezaltı’nda bulunan raylı sistemin son durağına bağlanacak bir metrobüs hattı, büyük bir tasarrufu da beraberinde getirecektir.

8. İstikrar için yapısal reformlar şart

Ülkemizdeki istikrar ve güven ortamının daha sağlam temeller üzerine oturtulması, finansman ve kurlarla ilgili sorunların çözümünün, siyasal, sosyal ve ekonomik reformların hayata geçirilmesi ile mümkün olacağına inanmaktayız. Sanayicinin dış pazarlardaki gücünün artması ve ekonomik baskıların aşabilmesi için söz konusu reformlar, hayati önem taşımaktadır.

9. Ara eleman açığı eğitimle kapatılabilir

Kalifiye insan kaynağı, sanayicinin öne çıkan sorunlarından bir diğeridir. Özellikle ara eleman açığı had safhadadır. Sorunun çözümü eğitimden geçmektedir. Her bölgenin ihtiyaçlarına uygun insan yetiştirmek, yerinde eğitmek, mezun öğrencilerin zaman kaybetmeden iş hayatına atılabilmesi için, uygun özelliklere sahip meslek lisesi veya meslek yüksekokulu yönetimlerinin, OSB tüzel kişiliğine devredilmesi birçok faydayı da beraberinde getirecektir.

10. Ortadoğu ve Afrika’da Türk bankalarına ihtiyaç var

Türk bankalarının özellikle Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde aktif olarak çalışmaması önemli bir sorun oluşturmaktadır. Çok ciddi fırsatların olduğu bu ülkelerde faaliyet gösteren yabancı bankalar, tüm ekonomik süreçleri kendi ülkelerinin lehine kullanmaktadır. Bu bankalar her türlü opsiyonu yaparken sanayicinin paralarını aylarca alıkoymaktadır. Türk sanayicisi, yabancı bankaların istedikleri komisyonlarla çalışmaya mecbur kalmaktadır.

 

  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER Ekonomi HABERLERİ
  Gündem HABERLERİ
Konaklamada yeni gözde: ‘Hikayeli’ Oteller Konaklamada yeni gözde: ‘Hikayeli’ Oteller Yatak kapasitesini her geçen gün artıran konaklama sektöründe yeni açılım ise hi..
Satış ve pazarlamayı otomatiğe bağlayan program Satış ve pazarlamayı otomatiğe bağlayan program BTM girişimcilerinin kurduğu Earnado, KOBİ’leri, maddi yetersizlik nedeniyle çal..
Şanlıurfa İpekyol G.M. Gençleri İl Jandarma Komutanlığında Şanlıurfa İpekyol G.M. Gençleri İl Jandarma Komutanlığında Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren İp..
İstanbul’da 2 gün boyunca sağanak yağmura dikkat İstanbul’da 2 gün boyunca sağanak yağmura dikkat Meteorolojik verilere göre, İstanbul’da Perşembe gününe kadar aralıklarla sağana..
  Ekonomi HABERLERİ
Aksa Enerji, fon yöneticileri ve analistler ile bir araya geldi Aksa Enerji, fon yöneticileri ve analistler ile bir araya geldi Aksa Enerji, 21 Ağustos Çarşamba günü CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazanc..
Aydınlatma Sektörü İhracatla Atağa Kalktı Aydınlatma Sektörü İhracatla Atağa Kalktı 466 Milyon Dolar İhracat Değerlerine Ulaşan Aydınlatma Sektörü Atağa Kalktı ..
Türk doğal taş sektörü İtalya’ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor! Türk doğal taş sektörü İtalya’ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor! İMİB doğal taşta 2 milyar dolarlık ticaret hacmini arttırmak istiyor İstanbul..
İTO Meclis Üyesi Tevfik DİNÇER; “Kendine yeten bir ülke olmamız için, ÜRETİM-ÜRETİM-ÜRETİM” dedi. İTO Meclis Üyesi Tevfik DİNÇER; “Kendine yeten bir ülke olmamız için, ÜRETİM-ÜRETİM-ÜRETİM” dedi. İTO Meclis Üyesi ve 78. HUBUBAT, BAKLİYAT, KURUYEMİŞ ve EKomitesi Başkan Yardımc..
  STK-Vakıf-Oda HABERLERİ
MÜSİAD Verimlilik, Maden ve Enerji Yönetimi Komitesi'nden Kamu Kurumlarına Ziyaret MÜSİAD Verimlilik, Maden ve Enerji Yönetimi Komitesi'nden Kamu Kurumlarına Ziyaret MÜSİAD Verimlilik, Maden ve Enerji Yönetimi Komitesi, 1 Ağustos Cuma günü Ankara..
Merkez'in Kararı Sonrası Bankalara Yeni Çağrı Merkez'in Kararı Sonrası Bankalara Yeni Çağrı 11 bine yaklaşan üyesi ve 224’ü yurt dışında olmak üzere 311 noktaya ulaşan şube..
İTO’da kamu destekleri anlatılacak İTO’da kamu destekleri anlatılacak İstanbul Ticaret Odası’nda, iş dünyasının faydalanabileceği kamu desteklerine yö..
Ekonomide toparlanma için iki fırsat Ekonomide toparlanma için iki fırsat İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) ağustos ayı olağan meclis toplantısında konuşan..
  Söyleşi HABERLERİ
Avustralya Büyükelçisi Marc Innes-Brown ve Eşi Neda Alemohammed Avustralya Büyükelçisi Marc Innes-Brown ve Eşi Neda Alemohammed Ülkemizin yer aldığı siyasi coğrafya konusunda sahip olduğu büyük donanımla, Tür..
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı hakim savcı adayları ile bir araya geldi Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı hakim savcı adayları ile bir araya geldi Ünlü tarihçiden hakim ve savcı adaylarına özel hayat vurgusu
“İstanbul Craft Week” Tekfur Sarayı’nda başladı “İstanbul Craft Week” Tekfur Sarayı’nda başladı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, 17-22 Haziran arasında düzenlenecek İ..
Dursun Gürlek’ten Fetih Söyleşisi Dursun Gürlek’ten Fetih Söyleşisi Eyüpsultan Belediyesi tarafından Zal Mahmut Paşa Külliyesi avlusunda düzenlenen ..
  Fuar-Kngr-Fest-Turizm HABERLERİ
WorldFood İstanbul Fuarı’nda hedef gıda sektörü ihracatında durağanlığı aşmak WorldFood İstanbul Fuarı’nda hedef gıda sektörü ihracatında durağanlığı aşmak 4-7 Eylül 2019 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde, 1.000’den fa..
MAKTEK İzmir’den dünyaya yayılan İnovasyon MAKTEK İzmir’den dünyaya yayılan İnovasyon Son yıllarda devlet kurumları ve özel sektör, inovasyon konusuna odaklanmış duru..
27. WorldFood İstanbul Fuarı gıda sektörünün geleceğini masaya yatırmaya hazırlanıyor 27. WorldFood İstanbul Fuarı gıda sektörünün geleceğini masaya yatırmaya hazırlanıyor Türk gıda sektörünün uluslararası buluşma noktası olan 27. Uluslararası Gıda Ürü..
Triatlon'da Balkan Şampiyonası heyecanı İstanbul’da Triatlon'da Balkan Şampiyonası heyecanı İstanbul’da Avrupa’da futboldan sonra en fazla lisanslı sporcuya sahip branş olan triatlon, ..
  Kentsel Dönüşüm HABERLERİ
Türkiye İMSAD Başkanı Ferdi Erdoğan: “Yeni ‘Deprem Yönetmeliği’ ile kentsel dönüşüm şimdi başlıyor” Türkiye İMSAD Başkanı Ferdi Erdoğan: “Yeni ‘Deprem Yönetmeliği’ ile kentsel dönüşüm şimdi başlıyor” Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, ‘17 Ağustos 1999 Marmara Dep..
98 Bin riskli yapının 56 bini yenilendi 98 Bin riskli yapının 56 bini yenilendi 17 Ağustos'un 20'nci yıl dönümünde, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu..
Yahya Kemal sakinlerinin kentsel dönüşüm sevinci Yahya Kemal sakinlerinin kentsel dönüşüm sevinci Yahya Kemal Mahallesi sakinleri, bölgede başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarıy..
Kentsel Dönüşüm’ün yerini kırsal dönüşüm almalı Kentsel Dönüşüm’ün yerini kırsal dönüşüm almalı İSTİB Başkan Yardımcısı Hakkı İsmet Aral, Tarım ve Orman Bakanlığının kısa, orta..
  Projeler HABERLERİ
İstanbul’un yeni vitrini Galataport’ta geri sayım İstanbul’un yeni vitrini Galataport’ta geri sayım İstanbul, Galataport ile yeni bir vitrine daha kavuşmak üzere geri sayıma girdi...
Aydınlatmada Tasarımının İlham Veren Projeleri, İstanbulLight 3. Aydınlatma Tasarım Zirvesi’nde Konuşulacak Aydınlatmada Tasarımının İlham Veren Projeleri, İstanbulLight 3. Aydınlatma Tasarım Zirvesi’nde Konuşulacak Antik çağda Antakya’da dünyanın ışıklandırılan ilk caddesine sahip olan ülkemiz,..
 Afetler Can Almaya Devam Ediyor Afetler Can Almaya Devam Ediyor İklim değişikliği konusunda toplumsal bilinç seviyesini artırma, bireylerde davr..
Beyazıt Meydanı, Turgut Cansever’in ödüllü projesiyle canlanacak Beyazıt Meydanı, Turgut Cansever’in ödüllü projesiyle canlanacak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyazıt Meydanı’nın yıllardır ihmal edildiğini belir..
  Spor HABERLERİ
İBB İtfaiyesi, uluslararası spor oyunlarında 20 madalya kazandı İBB İtfaiyesi, uluslararası spor oyunlarında 20 madalya kazandı İBB İtfaiyesi, Dünya Polis ve İtfaiye Oyunları’nda (WPFG) 6 günde 4’ü altın topl..
Sigortam.net İTÜ Basket sezon açılışını yaptı Sigortam.net İTÜ Basket sezon açılışını yaptı İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) efsanevi basketbol takımı Sigortam.net İTÜ Ba..
Premier Lig'in bir maçı 9 milyon 400 bin euro Premier Lig'in bir maçı 9 milyon 400 bin euro KPMG Football Benchmark ekibinin analizine göre; bu hafta sonu başlayacak İngilt..
‘Engellere Özgürce Kulaç' Atıyorlar ‘Engellere Özgürce Kulaç' Atıyorlar Zeytinburnu ilçesinde ikamet eden engelli çocuklar ve yetişkinler Zeytinburnu Be..
  Esnaf dergisi HABERLERİ
IV. Ulusal Saha Epidemiyolojisi Konferansı Ankara’da Gerçekleşti IV. Ulusal Saha Epidemiyolojisi Konferansı Ankara’da Gerçekleşti Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, “IV. Ulusal Saha Epidemiyoloji..
İBB’den LGS’ye hazırlanan öğrencilere geleceğe ilk adım konferansları İBB’den LGS’ye hazırlanan öğrencilere geleceğe ilk adım konferansları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek öğrencil..
YENİDER ile MİYEP ASKON Başkanı Orhan Aydın’ı ziyaret etti  YENİDER ile MİYEP ASKON Başkanı Orhan Aydın’ı ziyaret etti Yeniden İnşa Derneği (YENİDER) ile Milli ve Yerli Esnaf Platformu (MİYEP) Başkan..
30. Milli ve Yerli Esnaf Buluşmaları Ahmet Hamdi Çamlı’nın katılımıyla gerçekleşti 30. Milli ve Yerli Esnaf Buluşmaları Ahmet Hamdi Çamlı’nın katılımıyla gerçekleşti Esnaf Bülteni Dergisinin her ay geleneksel hale getirdiği “Milli ve Yerli Esnaf ..
Henüz anket oluşturulmamış.
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR
HABER ARŞİVİ
NAMAZ VAKİTLERİ
HAVA DURUMU
Yukarı