HABER AKIŞI

2019 Küresel çok boyutlu yoksulluk endeksi

 Tarih: 16-07-2019 12:27:24
2019 Küresel Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi (ÇBYE), dünya genelinde yoksulluğun ayrıntılı bir resmini çizerek, insanların her gün yoksulluğu nasıl deneyimlediklerine bakmak için basit parasal tedbirlerin ötesine geçiyor.

Örneğin, insanların sağlıklı olup olmadığını, temiz suya erişimi olup olmadığını veya okula gidip gitmediğini değerlendiriyor. Dünya genelindeki çok boyutlu yoksulluğun doğası ve kapsamı hakkında bilgi sahibi olan politika belirleyiciler, yoksulluğun her biçiminin ortadan kaldırılmasına yönelik 1’inci Sürdürülebilir Kalkınma Amacının (SKA) çağrısına daha iyi cevap verebilir. 

Küresel ÇBYE'nin 2019 raporu, 5,7 milyar insandan oluşan 101 ülkeyi kapsıyor. Bu küresel nüfusun yaklaşık %76'sıdır. Çok boyutlu yoksulluk içinde yaşayan insanlar, sağlık, eğitim ve yaşam standardındaki ağırlıklandırılmış göstergelerin en az üçte birinde yoksunluk yaşıyor. Artık ülkelerin zengin veya yoksul olduğunu düşünmenin bir anlamı yok. Çok boyutlu yoksulluk içinde yaşayan insanların üçte ikisinden fazlası (886 milyon) orta gelirli ülkelerde yaşıyor. 2019 küresel ÇBYE, kimin arayı kapatıp kimin geride bırakıldığını görmek için eşitsizlik gözlüğünden yoksulluğa bakıyor.

 Dünya çapında 1,3 milyar çok boyutlu yoksul insanların 886 milyonu (toplamın üçte ikisinden fazlası) orta gelirli ülkelerde yaşıyor. ÇBYE yoksullarının yaklaşık üçte biri (440 milyon) düşük gelirli ülkelerde yaşıyor.

 Yoksul insanlar, tabii ki, bir ülke geneline eşit miktarda dağılmaz. Örneğin, Uganda'da (düşük gelirli bir ülke) çok boyutlu yoksulluk yaygınlığı %55,1'dir ve Sahraaltı Afrika ortalamasına yakındır. Ancak daha yakından bakınca Uganda’nın Afrika'nın mikrokozmozu olduğu görülür: Yoksulluk oranı %6,0 (Kampala) ila %96,3 (Karamoja) arasında değişiyor; bu da ülke bölgelerinin, Güney Afrika'dan Güney Sudan'a ÇBYE yaygınlığının Sahraaltı Afrika’daki aşırı uçlarını kapsadığı anlamına geliyor.

 Orta gelirli ülkelerin ulusal düzey altındaki bölgeleri genelinde, çok boyutlu yoksulluk yaygınlığı %0 ila %86,7 arasında değişiyor. Düşük gelirli ülkeler için %0,2 ila %99,4 arasında değişiyor.
Küresel ÇBYE'nin ayrıştırılması, bölgeler ve ülkeler içinde çarpıcı eşitsizlikleri ortaya koyuyor; ve çok boyutlu yoksul insanların nerede yaşadığına ilişkin yeni bir anlayış getiriyor.

 Sahraaltı Afrika ve Güney Asya çok boyutlu yoksul insanların en büyük bölümüne ev sahipliği yapıyor (çok boyutlu yoksul insanların %84,5'i bu iki bölgede yaşıyor), ancak çok boyutlu yoksulluk yaygınlığı ülkeler arasında çok büyük farklılıklar gösteriyor. Sahraaltı Afrika'da, Güney Afrika'da %6,3'ten Güney Sudan'da %91,9'a yükseliyor. Güney Asya'da, %0,8 (Maldivler) ila %55,9 (Afganistan) arasında değişiyor.
 

 Diğer bölgelerde de yoksulluğa karşı harekete geçilmesi gerekiyor. Yemen (%47,7), Doğu Timor (%45,8) ve Haiti (%41,3) görece yüksek çok boyutlu yoksulluk yaygınlığı sergiliyor.
Yoksulluğu tam olarak anlamak için, enine boyuna incelememiz gerekiyor. Ortalama oranlar bize insanların yoksulluğu deneyimledikleri farklı yollar hakkında hiçbir şey söylemiyor. Küresel ÇBYE, hem yoksul kişi sayısına hem de yoksulluklarının yoğunluğuna bakarak bu analizi sağlıyor.

Daha yoksul ülkeler, yalnızca çok boyutlu yoksulluk içinde yaşayan daha fazla sayıda insanı değil, aynı zamanda her yoksul insanın daha fazla göstergeden yoksun olduğu daha yüksek bir yoğunluğu da sergileme eğilimindedir (yani, onlar daha yoğun bir şekilde yoksulluk çekiyor).

Bazı ülkeler, benzer yaygınlıkta ancak oldukça farklı yoğunlukta yoksulluğa sahiptir. Örneğin, Malavi ve Nijerya'da insanların sadece yarısından fazlası çok boyutlu yoksuldur (sırasıyla %52,6 ve %51,4), ancak yoksulluğun yoğunluğu değişiklik gösteriyor (sırasıyla %46,2 ve %56,6).


Yoksulluğun birçok yüzü var. Nijerya, Pakistan, Sudan ve Haiti gibi ülkeler, yoksullar arasında yüksek düzeyde eşitsizlik sergiliyor; bu da, burada çok boyutlu yoksulluk içinde yaşayanlar arasında daha fazla heterojenlik olduğu anlamına geliyor.

Çok boyutlu yoksul insanlar arasındaki eşitsizlik (her insanın yoksunluk puanından “varyans” ile ölçülür) ÇBYE değeri ile artış eğilimindedir, ancak ülkeler arasında büyük bir varyasyon var: Örneğin, Mısır ve Paraguay yakın ÇBYE değerlerine sahiptir (yaklaşık 0.190), ancak çok boyutlu yoksul insanlar arasındaki eşitsizlik Paraguay'da (0,013'lük varyans) Mısır'dakinden (0,004) çok daha yüksektir.

 Pakistan ve Bangladeş Güney Asya'daki, Sudan ve Yemen Arap ülkelerindeki, Haiti de Latin Amerika ve Karayipler'deki yoksullar arasında en yüksek eşitsizliği sergilemektedir. Ortalama yoğunluk, Nijerya ve Pakistan'da olduğu gibi, bir hayli çeşitli olduğunda, politikaların farklı yoksul insan gruplarına uyarlanmasını sağlamaya özel ihtiyaç var. En yoğun ve en az yoğun şekilde yoksun olanların ihtiyaçları oldukça farklı olabilir.
Küresel ÇBYE'nin yaşa göre ayrıştırılması gruplar arasında eşitsizlik olduğunu ortaya koyuyor. Çok boyutlu yoksul çocuk oranı, yetişkinlerden daha yüksek ve en küçük yaştaki çocuklar en büyük yükü taşıyor.

ÇBYE bakımından yoksul 1,3 milyar kişiden neredeyse yarısı (toplam 663 milyon) çocuktur ve %32’si (428 milyon) 10 yaşından küçüktür.  Çocuklarda yoksulluk oranı yetişkinlere göre iki kat fazladır: Üç çocuktan biri çok boyutlu yoksulken, yetişkinlerde bu oran altıda birdir. Çocukların çok boyutlu yoksul ve tüm göstergelerde yoksun olma ihtimali yetişkinlerden yüksektir; yani, daha yüksek yoğunlukta yoksulluk çekiyorlar.

Burkina Faso, Çad, Etiyopya, Nijer ve Güney Sudan'da, 10 yaşın altındaki çocukların yaklaşık %90'ı veya daha fazlası çok boyutlu yoksuldur.

Güney Asya'da çocuk yoksulluğu mercek altına alındığında, aynı hane içinde farklılıklar ve cinsiyetler arasında eşitsizlikler olduğu görülüyor. Güney Asya'da, beş yaşın altındaki çocukların %22,7'si beslenme konusunda hane içi eşitsizliğe maruz kalıyor; hanede en az bir çocuk kötü besleniyor, ancak aynı hanede en az bir çocuk kötü beslenmiyor. Pakistan'da beş yaşın altındaki çocukların üçte birinden fazlası beslenme konusunda hane içi eşitsizliğe maruz kalıyor.

 Güney Asya’da kız çocuklarının %10,7'si okula gitmiyor ve çok boyutlu yoksul hanelerde yaşıyor (erkek çocuklarda ise bu oran %9,0); bu ortalama, ülkeler arasındaki büyük varyasyonları gizliyor: Afganistan'da bu oran, kız çocuklarında %44'tür (erkek çocuklarda ise %24,8).

Zaman boyutunda eğilimleri araştırmaya devam eden bir çalışmanın1 ön bulgularına göre, incelenen ülkeler2 grubunda yaşayan yoksul insan sayısında büyük bir azalma oldu: 1,1 milyardan 782 milyona düşüş. Bu gelişme, 2004-2018 döneminde Afrika ülkelerindeki hızlı nüfus artışına rağmen meydana geldi. Üç Afrika ülkesinde (Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Etiyopya ve Nijerya) nüfustaki artış yoksullukta azalma oranını geride bıraktı; sonuçta, yoksul insan sayısı arttı.

ÇBYE’yi en hızlı azaltan Hindistan’da, 2005/06 ve 2015/16 yılları arasında 271 milyon kişi yoksulluktan çıktı; en yoksul bölgeler, gruplar ve çocuklarda yoksulluğun geçen yıl en hızlı azaldığı bildiriliyor. Hindistan, hem yaygınlık hem de yoğunluğu dikkate alan ÇBYE'de en hızlı mutlak düşüşü yaşadı. Bangladeş de hızlı bir düşüş kaydetti, bunu Etiyopya ve Haiti takip etti. Peru, kendi başlangıç durumu ÇBYE'sine göre, en büyük düşüşe tanık oldu. İncelenen bu ülke grubundaki nüfusun en yoksul yüzde 40'ındaki yoksunluklar, genel ortalamadan daha hızlı azaldı.
 
1 Zaman boyunca değişiklik analizleri uyumlaştırılmış veri setleri kullanıyor, böylece eğilimler göstergeye göre titizlikle araştırılabiliyor ve nüfus gruplarına göre ayrıştırılabiliyor. 


 2 Ülkeler her dünya bölgesini ve gelir kategorilerini kapsıyor: Üst-orta (Peru), alt-orta (Bangladeş, Hindistan, Nijerya, Pakistan, Vietnam) ve düşük (Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Etiyopya, Haiti).


Etiyopya dışında analiz edilen on ülkenin hepsinde yoksunluklar, en dipteki %40’lık kitlede nüfusun geri kalanından daha hızlı düştü. Bu örüntü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Bangladeş'in yanı sıra özellikle Hindistan ve Peru’da güçlüydü. Göreceli olarak, en dipteki %40'ın kazanımlardaki büyüme tüm ülkelerdeki toplam büyümeyi aştı. İncelenen tüm ülkelerde, insanların eğitim, sağlık ve yaşam standartlarının birçok alanında önemli gelişmeler oldu; ancak veriler, ilerlemenin farklı yolları olduğunu gösteriyor.


Etiyopya, Hindistan ve Peru, 10 göstergenin tümünde yoksunlukları önemli ölçüde azalttı. Her biri farklı alanlarda en büyük başarıları elde etse de, Etiyopya beslenme, okula devam, içme suyu ve varlıklar konusunda en büyük gelişmeyi kaydetti. Hindistan beslenme, sıhhi koşullar, pişirme yakıtı ve varlıkları son derece iyileştirdi. Peru temiz enerji, elektrik, konut ve varlıkları geliştirdi. Diğer ülkeler birçok göstergede -ancak 10'unun tamamında değil- yoksunlukları önemli ölçüde azalttı: Bangladeş dokuzunda, Haiti sekizinde ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Pakistan altısında yoksunlukları azalttı. İlerlemeye rağmen, incelenen tüm ülkelerde, kırsal alanlar kentsel alanlardan, çocuklar yetişkinlerden hala daha yoksul.

Kırsal alanlarda yoksulluğun azaltılmasının kentsel alanları geride bıraktığı -yoksul yanlısı bir gelişme- Haiti, Hindistan ve Peru'da bu farklılıkları azaltma konusunda olumlu eğilimler olduğu göze çarpıyor. • Çocuk yoksulluğu Bangladeş, Haiti, Hindistan ve Peru'da yetişkin yoksulluğundan çok daha hızlı düştü. Bununla birlikte, incelenen diğer ülkelerde, çocuklar ya Etiyopya'da olduğu gibi geriye düştü ya da Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Pakistan'da olduğu gibi ilerlemeleri yetişkinlerle birlikte durdu. Yoksulluk ve eşitsizliği takip etmek için çok yönlü bakış açılarına ihtiyaç var.

Yoksulluk karmaşıktır. Gini katsayısı ile ölçülen ekonomik eşitsizlik ile ÇBYE arasında korelasyon yoktur veya çok azdır.  ÇBYE, ekonomik eşitsizlik ve Eşitsizliğe Uyarlanmış İGE'nin her biri, kimseyi geride bırakmamamızı sağlayacak politika eylemine yönelik önemli ve ayırt edici analizlere katkıda bulunuyor.
2019 küresel ÇBYE teknik notu: Küresel Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi'nin (ÇBYE) 2019 baskısı 5,7 milyar kişiden oluşan 101 ülkeyi kapsıyor. Bu hemen hemen küresel nüfusun %76'sıdır. 2019 yılında, Küresel ÇBYE, Sahraaltı Afrika nüfusunun %99'unu, Güney Asya nüfusunun %95'ini, Doğu Asya ve Pasifik nüfusunun %95'ini, Latin Amerika ve Karayipler nüfusunun %81'ini, Arap ülkeleri nüfusunun %81'ini ve Doğu Avrupa ve Orta Asya nüfusunun %32’sini kapsıyor. 2019 küresel ÇBYE 14 ülkeden yeni veri setleri kullanıyor: Arnavutluk NSA 2017/18; Benin NSA 2017/18; Kongo Cumhuriyeti ÇGKA 2014/15; Haiti NSA 2016/17; Irak ÇGKA 2018; Ürdün NSA 2017/18; Laos DHC ÇGKA 2017; Maldivler NSA 2016/17; Pakistan NSA 2017/18; Filipinler NSA 2017; Senegal NSA 2017; Sierra Leone ÇGKA 2017; Güney Afrika NSA 2016; ve Tacikistan NSA 2017.


 2019 ÇBYE hesaplaması için kullanılan araştırmalar arasında 50 Nüfus ve Sağlık Araştırması (NSA), 42 Çok Göstergeli Küme Araştırması (ÇGKA), 1 NSA-ÇGKA ve NSA ile ÇGKA’ya benzer bilgi sağlayan 8 ulusal araştırma yer alıyor. • Araştırmalar, 2007 ile 2018 arasında, her ülke için mevcut olan en yakın tarihli verilere dayanıyor. Kapsanan kişilerin büyük çoğunluğu (5,7 milyar kişinin 5,2 milyarı, 1,3 milyar ÇBYE yoksul insanın 1,2 milyarı) 2013 yılında veya sonrasında yapılan araştırmalar yoluyla yansıtılıyor. • Çok boyutlu yoksulluk içinde yaşayan insan sayısı, UNDESA/Nüfus Bölümü'nün tüm ülkeler için 2017 yılı toplam nüfusuna ilişkin tahminlerini kullanarak hesaplanmıştır.

Çok boyutlu yoksulluk içinde yaşayan insanlar, sağlık, eğitim ve yaşam standartlarındaki ağırlıklandırılmış göstergelerin en az üçte birinde yoksundur. Göstergeler arasında beslenme, çocuk ölümleri, okullaşma süreleri, okula devam, pişirme yakıtı, sanitasyon, su, elektrik, konut ve varlık sahipliği yer alıyor.

Aşırı çok boyutlu yoksulluk (veya aşırı yoksulluk) içinde yaşayan insanlar sağlık, eğitim ve yaşam standartlarındaki ağırlıklandırılmış göstergelerin en az yarısında yoksundur. Çok boyutlu yoksulluğa maruz kalmış insanlar, ağırlıklandırılmış göstergelerin %20 ila %33'ünde yoksundur. 2019 küresel ÇBYE, Haiti ve Peru'yu; Bangladeş, Hindistan, Pakistan ve Vietnam'ı; Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Etiyopya ve Nijerya'yı kapsayan, bir grup ülke için zaman boyunca eğilimler hakkındaki bir araştırmanın ön bulgularını içeriyor.

  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER Ekonomi HABERLERİ
  Gündem HABERLERİ
Konaklamada yeni gözde: ‘Hikayeli’ Oteller Konaklamada yeni gözde: ‘Hikayeli’ Oteller Yatak kapasitesini her geçen gün artıran konaklama sektöründe yeni açılım ise hi..
Satış ve pazarlamayı otomatiğe bağlayan program Satış ve pazarlamayı otomatiğe bağlayan program BTM girişimcilerinin kurduğu Earnado, KOBİ’leri, maddi yetersizlik nedeniyle çal..
Şanlıurfa İpekyol G.M. Gençleri İl Jandarma Komutanlığında Şanlıurfa İpekyol G.M. Gençleri İl Jandarma Komutanlığında Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren İp..
İstanbul’da 2 gün boyunca sağanak yağmura dikkat İstanbul’da 2 gün boyunca sağanak yağmura dikkat Meteorolojik verilere göre, İstanbul’da Perşembe gününe kadar aralıklarla sağana..
  Ekonomi HABERLERİ
 Faizsiz ev cirosu 2 milyara ulaştı Faizsiz ev cirosu 2 milyara ulaştı Vatandaşı birikime yönlendirerek faizsiz ev sahibi yapan, ‘Tasarrufa Dayalı Faiz..
Laleli’de hedef 5 milyar dolar Laleli’de hedef 5 milyar dolar İhracatta geçen yıl 4.5 milyar dolarlık ciro yapan Laleli, bu yıl 5 milyar dolar..
466 Milyon Dolar İhracat Değerlerine Ulaşan Aydınlatma Sektörü Atağa Kalktı 466 Milyon Dolar İhracat Değerlerine Ulaşan Aydınlatma Sektörü Atağa Kalktı AGİD - Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fahir Gö..
Albaraka Türk ICD ile Murabaha Sözleşmesi İmzaladı Albaraka Türk ICD ile Murabaha Sözleşmesi İmzaladı İslam Kalkınma Bankası (IsDB) Grubunun özel sektör kolu olan The Islamic Corpora..
  STK-Vakıf-Oda HABERLERİ
MÜSİAD Verimlilik, Maden ve Enerji Yönetimi Komitesi'nden Kamu Kurumlarına Ziyaret MÜSİAD Verimlilik, Maden ve Enerji Yönetimi Komitesi'nden Kamu Kurumlarına Ziyaret MÜSİAD Verimlilik, Maden ve Enerji Yönetimi Komitesi, 1 Ağustos Cuma günü Ankara..
Merkez'in Kararı Sonrası Bankalara Yeni Çağrı Merkez'in Kararı Sonrası Bankalara Yeni Çağrı 11 bine yaklaşan üyesi ve 224’ü yurt dışında olmak üzere 311 noktaya ulaşan şube..
İTO’da kamu destekleri anlatılacak İTO’da kamu destekleri anlatılacak İstanbul Ticaret Odası’nda, iş dünyasının faydalanabileceği kamu desteklerine yö..
Ekonomide toparlanma için iki fırsat Ekonomide toparlanma için iki fırsat İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) ağustos ayı olağan meclis toplantısında konuşan..
  Söyleşi HABERLERİ
Avustralya Büyükelçisi Marc Innes-Brown ve Eşi Neda Alemohammed Avustralya Büyükelçisi Marc Innes-Brown ve Eşi Neda Alemohammed Ülkemizin yer aldığı siyasi coğrafya konusunda sahip olduğu büyük donanımla, Tür..
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı hakim savcı adayları ile bir araya geldi Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı hakim savcı adayları ile bir araya geldi Ünlü tarihçiden hakim ve savcı adaylarına özel hayat vurgusu
“İstanbul Craft Week” Tekfur Sarayı’nda başladı “İstanbul Craft Week” Tekfur Sarayı’nda başladı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, 17-22 Haziran arasında düzenlenecek İ..
Dursun Gürlek’ten Fetih Söyleşisi Dursun Gürlek’ten Fetih Söyleşisi Eyüpsultan Belediyesi tarafından Zal Mahmut Paşa Külliyesi avlusunda düzenlenen ..
  Fuar-Kngr-Fest-Turizm HABERLERİ
WorldFood İstanbul Fuarı’nda hedef gıda sektörü ihracatında durağanlığı aşmak WorldFood İstanbul Fuarı’nda hedef gıda sektörü ihracatında durağanlığı aşmak 4-7 Eylül 2019 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde, 1.000’den fa..
MAKTEK İzmir’den dünyaya yayılan İnovasyon MAKTEK İzmir’den dünyaya yayılan İnovasyon Son yıllarda devlet kurumları ve özel sektör, inovasyon konusuna odaklanmış duru..
27. WorldFood İstanbul Fuarı gıda sektörünün geleceğini masaya yatırmaya hazırlanıyor 27. WorldFood İstanbul Fuarı gıda sektörünün geleceğini masaya yatırmaya hazırlanıyor Türk gıda sektörünün uluslararası buluşma noktası olan 27. Uluslararası Gıda Ürü..
Triatlon'da Balkan Şampiyonası heyecanı İstanbul’da Triatlon'da Balkan Şampiyonası heyecanı İstanbul’da Avrupa’da futboldan sonra en fazla lisanslı sporcuya sahip branş olan triatlon, ..
  Kentsel Dönüşüm HABERLERİ
Türkiye İMSAD Başkanı Ferdi Erdoğan: “Yeni ‘Deprem Yönetmeliği’ ile kentsel dönüşüm şimdi başlıyor” Türkiye İMSAD Başkanı Ferdi Erdoğan: “Yeni ‘Deprem Yönetmeliği’ ile kentsel dönüşüm şimdi başlıyor” Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, ‘17 Ağustos 1999 Marmara Dep..
98 Bin riskli yapının 56 bini yenilendi 98 Bin riskli yapının 56 bini yenilendi 17 Ağustos'un 20'nci yıl dönümünde, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu..
Yahya Kemal sakinlerinin kentsel dönüşüm sevinci Yahya Kemal sakinlerinin kentsel dönüşüm sevinci Yahya Kemal Mahallesi sakinleri, bölgede başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarıy..
Kentsel Dönüşüm’ün yerini kırsal dönüşüm almalı Kentsel Dönüşüm’ün yerini kırsal dönüşüm almalı İSTİB Başkan Yardımcısı Hakkı İsmet Aral, Tarım ve Orman Bakanlığının kısa, orta..
  Projeler HABERLERİ
İstanbul’un yeni vitrini Galataport’ta geri sayım İstanbul’un yeni vitrini Galataport’ta geri sayım İstanbul, Galataport ile yeni bir vitrine daha kavuşmak üzere geri sayıma girdi...
Aydınlatmada Tasarımının İlham Veren Projeleri, İstanbulLight 3. Aydınlatma Tasarım Zirvesi’nde Konuşulacak Aydınlatmada Tasarımının İlham Veren Projeleri, İstanbulLight 3. Aydınlatma Tasarım Zirvesi’nde Konuşulacak Antik çağda Antakya’da dünyanın ışıklandırılan ilk caddesine sahip olan ülkemiz,..
 Afetler Can Almaya Devam Ediyor Afetler Can Almaya Devam Ediyor İklim değişikliği konusunda toplumsal bilinç seviyesini artırma, bireylerde davr..
Beyazıt Meydanı, Turgut Cansever’in ödüllü projesiyle canlanacak Beyazıt Meydanı, Turgut Cansever’in ödüllü projesiyle canlanacak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyazıt Meydanı’nın yıllardır ihmal edildiğini belir..
  Spor HABERLERİ
İBB İtfaiyesi, uluslararası spor oyunlarında 20 madalya kazandı İBB İtfaiyesi, uluslararası spor oyunlarında 20 madalya kazandı İBB İtfaiyesi, Dünya Polis ve İtfaiye Oyunları’nda (WPFG) 6 günde 4’ü altın topl..
Sigortam.net İTÜ Basket sezon açılışını yaptı Sigortam.net İTÜ Basket sezon açılışını yaptı İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) efsanevi basketbol takımı Sigortam.net İTÜ Ba..
Premier Lig'in bir maçı 9 milyon 400 bin euro Premier Lig'in bir maçı 9 milyon 400 bin euro KPMG Football Benchmark ekibinin analizine göre; bu hafta sonu başlayacak İngilt..
‘Engellere Özgürce Kulaç' Atıyorlar ‘Engellere Özgürce Kulaç' Atıyorlar Zeytinburnu ilçesinde ikamet eden engelli çocuklar ve yetişkinler Zeytinburnu Be..
  Esnaf dergisi HABERLERİ
IV. Ulusal Saha Epidemiyolojisi Konferansı Ankara’da Gerçekleşti IV. Ulusal Saha Epidemiyolojisi Konferansı Ankara’da Gerçekleşti Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, “IV. Ulusal Saha Epidemiyoloji..
İBB’den LGS’ye hazırlanan öğrencilere geleceğe ilk adım konferansları İBB’den LGS’ye hazırlanan öğrencilere geleceğe ilk adım konferansları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek öğrencil..
YENİDER ile MİYEP ASKON Başkanı Orhan Aydın’ı ziyaret etti  YENİDER ile MİYEP ASKON Başkanı Orhan Aydın’ı ziyaret etti Yeniden İnşa Derneği (YENİDER) ile Milli ve Yerli Esnaf Platformu (MİYEP) Başkan..
30. Milli ve Yerli Esnaf Buluşmaları Ahmet Hamdi Çamlı’nın katılımıyla gerçekleşti 30. Milli ve Yerli Esnaf Buluşmaları Ahmet Hamdi Çamlı’nın katılımıyla gerçekleşti Esnaf Bülteni Dergisinin her ay geleneksel hale getirdiği “Milli ve Yerli Esnaf ..
Henüz anket oluşturulmamış.
HABER ARŞİVİ
NAMAZ VAKİTLERİ
HAVA DURUMU
Yukarı